Datamatriisikoodit mullistavat tuotetiedon hallinnan

Kun Jan Gravningsbråten keksi keinon vähentää hävikkiä työkalujen valmistusprosessissa, hän tuskin arvasi, kuinka merkittävä vaikutus sillä voisi olla koko Secon liiketoimintaan. Vuosia myöhemmin hänen keksintönsä mahdollistaa jopa kymmenen miljardin työkalun seuraamisen ja valtavan tietomäärän keräämisen tuotteiden käytöstä.

Jan työskentelee tutkimus- ja tuote­kehitysteknikkona innovaatiolaboratoriossa Fagerstassa. Vuonna 2018 hän teki kiinnostavan havainnon: kun tuotantoprosessissa ilmeni vikoja, yksittäisiä viallisia työkaluja ei voitu mitenkään jäljittää. Yksilöllisen tunnisteen sijasta työkaluihin oli merkitty vain eränumero. ”Erässä saattoi olla 10 000–20 000 työkalua, emmekä pystyneet mitenkään selvittää, mihin niistä tuotantovika oli saattanut vaikuttaa. Jouduimme siis aloittamaan tuotannon kokonaan alusta, mikä ei ole taloudellisesti kovin kannattavaa”, Jan kertoo.


Yksilöllinen tunniste

Janin haasteena oli keksiä tapa, jolla jokainen työkalu voitaisiin yksilöllisesti tunnistaa. Hän sai ajatuksen käyttää QR-koodien kaltaisia datamatriisikoodeja. ”Olemme valinneet 10 miljardia numerosarjaa koodejamme varten, ja voimme jäljittää jokaisen koodilla merkityn työkalun ohjelmistolla, joka kerää koodit suoraan tuotannosta”, Jan selittää.

Vuonna 1987 kehitetyt datamatriisikoodit ovat kaksiulotteisia koodeja, joita käytetään usein esineiden seuraamiseen teollisissa prosesseissa. Tällainen koodi lisätään laserpainotekniikalla jokaiseen Turbo 16 -työkaluun, joka on yksi Seco Toolsin suosituimmista työkaluista. Koodin avulla sekä asiakas että Seco Tools voivat seurata työkalua koko sen käyttöiän ajan.

Koodit ovat yhteensopivia myös Seco Assistant -sovelluksen kanssa, joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa asiakkaille ja jonka avulla he voivat tehdä laskelmia ja saada lisätietoa työkalusta lukemalla sen koodin. ”Ihannetilanteessa asiakkaat lisäävät järjestelmään tietoa työkalun käytöstä – mitä konetta he käyttävät, milloin työkalu on asennettu, kauanko sitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Työkalun koodin lukeminen tuo sitten esiin kaiken tuon tiedon – eli käytännössä työkalun elämäntarinan”, sanoo ­Micael Baudin, joka toimii digitalisaatio­asiantuntijana Seco Toolsilla.


Laserpainetut koodit

Yhdessä pienen tiimin kanssa Jan keksi tavan painaa koodit työkaluihin lasertekniikalla. ”Tavoitteemme on pystyä auttamaan, jos asiakkaalla on ongelmia työkalun käyttämisessä tietyllä tavalla. Voimme tällöin selvittää, mihin työkalua on käytetty aiemmin, ja etsiä sen perusteella ratkaisua ongelmaan, vaikka asiakas olisi toisella puolella maailmaa”, Jan Gravningsbråten sanoo.

Työkaluista kerättyä dataa voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, mikä auttaa suunnittelemaan entistä parempia tuotteita. ”Jos datamatriisikoodi on edelleen luettavissa, voimme lajitella sen avulla meille palautetut tuotteet. Tämä helpottaa merkittävästi kierrättämistä. Myös mahdollisuus erotella nopeasti eri metallikomponentit tukee kestävän kehityksen tavoitteitamme”, Jan jatkaa.

”Toistaiseksi olemme testanneet ­ideaa vasta yhdellä tuotteella, ja tekniikassa on vielä pieniä lastentauteja. Tavoitteenamme on kuitenkin päästä tilanteeseen, jossa ­asiakkaat sitoutuvat palauttamaan tuotteensa meille niiden elinkaaren päätteeksi. Sitten voimme lukea koodit ja selvittää, millaisen matkan työkalut ovat kulkeneet”, ­Micael Baudin sanoo.
Jan Gravningsbråtenin näkökulmasta projektin suurin hyöty liittyy ympäristöön. ”Kuvitelkaa, että voisimme sanoa asiakkaillemme, että heidän on palautettava käytetyt tuotteensa meille. Tulevaisuudessa tällainen kierrätysvaatimus voi olla jopa pakollinen. Koodeista on paljon hyötyä esimerkiksi asiakkaiden auttamisessa, mutta erityisesti kierrätysprosessin automatisointi ja eri metallien ja pinnoitteiden lajittelu ovat keinoja, jotka voivat nopeasti parantaa asioita”, Jan sanoo.


Digitaalisia ratkaisuja

Datamatriisikoodien käyttö voi mullistaa Seco Toolsin liiketoimintaa laajemminkin. ”Uskon, että tälle teknologialle on paljon käyttöä uusissa digitaalisissa ratkaisuissa, ongelmanratkaisussa ja tuottavuuden parantamisessa sekä Seco Toolsilla että asiakasorganisaatioissa”, sanoo vanhempi tuotekehityspäällikkö Thomas Norström. ”Tietojen liittäminen yksittäiseen tuotteeseen sen koko elinkaaren ajan on todella mullistavaa. Älykkäät tuotteemme osaavat jatkossa itse vastata niihin liittyviin kysymyksiin, kuten mikä sinä olet, mistä sinä tulet, miten minä käytän sinua ja miten sinua on käytetty aiemmin.”

Datamatriisiteknologian käyttö on osa laajempaa Seco Beyond Hardware -hanketta, jonka ohjelmapäälliköksi Thomas siirtyy nykyisestä tehtävästään. ”Olen todella innoissani, että pääsen seuraamaan ja tukemaan näitä kiehtovia ratkaisuja. Luvassa on mielenkiintoinen matka, kun kehitämme ideamme tuotteiksi ja tuomme ne lopulta omaan ja asiakkaidemme käyttöön”, hän sanoo.

Seco Tools on yksi maailman johtavia jyrsinten, sorvauspitimien, kääntöterien, porien ja työkalupitimien valmistajia. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ruotsin Fagerstassa ja yrityksellä on edustus yli 75 maassa. Yli 80 vuoden ajan yhtiö on tarjonnut konepajoille parhaan mahdollisen tuottavuuden ja kannattavuuden mahdollistavat tekniikat, prosessit ja palvelut. Lisätietoja Secon innovatiivisista tuotteista ja asiantuntevasta palvelusta, joilla eri aloilla toimivat metalliteollisuuden yhtiöt ovat saavuttaneet menestystä, saat osoitteesta www.secotools.com

Lisätietoja datamatriisista saat paikalliselta Seco-jälleenmyyjältä
tai osoitteesta www.secotools.com