FP FinnProfiles – räätälöityjen tiiviste- ja eristysratkaisuiden erikoisosaaja

FinnProfiles on erikoistunut räätälöityihin tiiviste- ja eristeratkaisuihin, yksilöllisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen yrityksille, jotka arvostavat korkeaa laatua ja projektiosaamista. Menestystekijöitään tämä suomalainen perheyritys vankistaa jatkuvalla kehittämisellä, joista viimeisimpänä toteutettu 1,3 miljoonan investointihanke Iin yksikössä.

FP FinnProfiles Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1989, jolloin yritys aloitti Suomen Muotonauha nimellä teknisiin tiivisteratkaisuihin erikoistuneen myynti- ja markkinointiyhtiön. Oman tuotannon yritys aloitti vuonna 1993 Vammalan Muotokumin yritysoston myötä. Vuonna 2004 yritys siirtyi kokonaan Mäki-Lahnan suvun omistukseen. Tänä päivänä FP FinnProfiles Oy on tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja, jonka osaamisen ytimenä on asiakastarpeista lähtevien räätälöityjen ratkaisujen toimittaminen laajasti teollisuuden eri haaroille. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Sastamalassa ja Iissä työllistäen 70 henkilöä, joiden osaamisesta muodostui kesäkuussa päättyneellä tilikaudella noin 13 miljoonan euron liikevaihto. Viennin osuus kokonaisuudesta on noin 40 %.


Kehitystyön jatkumo

Vuonna 2010 FP FinnProfiles Oy:n toimitusjohtajan vastuut otti hartioilleen toisen polven edustajana Jukka Mäki-Lahna. Jukalla on selkeät visiot tekemisestä.
– Olemme toimittaneet valmistamiamme tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille, kuten kone- ja laiteteollisuudelle sekä rakennus-, meri-, raide- ja lääketeollisuudelle ympäri maailmaa jo yli 30 vuoden ajan. Haluamme jatkossakin olla asiakkaiden halutuin ja ensisijainen vaihtoehto sektorillamme. Tämä vaatii jatkuvaa kehittämistä. Eli koneinvestointien ja kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämisen kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaat ja kustannustehokkaimmat tiiviste- ja eristysratkaisut – nyt ja tulevaisuudessa. Toiminnan kehittäminen on jatkuvuuden edellytys.

Yksi hyvä esimerkki FinnProfiles Oy:n kehityshalukkuudesta on Iin yksikön 1,3, miljoonan euron investointihanke. Aiemmin Iin yksikkö tuotti silikonista valmistettuja tiivisteitä ja eristeitä. Tehdyn investoinnin myötä alkaa Iissä myös ruiskuvalutuotanto. – Meillä on olemassa olevia asiakkuuksia, jotka tarvitsevat myös muottituotteita ja pystymme nyt laajentamaan markkinaamme eri segmenteille. Kehittynyt jatkojalostuspalvelumme antaa enemmän mahdollisuuksia tarjota valmiimpia kokonaisuuksia asiakkaillemme tehokkailla huippumoderneilla ruiskuvalukoneella ja ekstruusiolinjalla kustannustehokkaasti toteutettuna, arvioi Mäki-Lahna.


Neljä teesiä

Jukka Mäki-Lahna alleviivaa yrityksensä tekemisen neljään teesiin. – Ensinnäkin pitää olla selkeä strategia, sekä lyhyen- että pitkän aikajänteen. Toiseksi pitää pystyä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Kolmantena, ehkä tärkeimpänä kohtana, on osaava henkilökunta – kasvuyrityksenä kehittyminen ei onnistu ilman osaavia ammattilaisia. Neljäs teesi on tiedolla johtaminen; mitä paremmat laskelmat ja analyysit sitä paremmin niiden pohjalta pystyy johtamaan toimintaa.


Ainut laatuaan Suomessa

– Kaltaistamme toimijaa, joka pystyy tar­joamaan näin kokonaisvaltaisesti tiivistys- ja eristeratkaisut laajasti eri teollisuuden aloille, ei Suomesta löydy; ekstruusiotuotteet, leikattavat tasotiivisteet, muottituotteet sekä jatkojalostuspalvelut. Ja olemme puhtaasti suomalainen perheyritys, jonka tuotanto on suomalaista. Osoituksena tästä on meille myönnetty Avainlippu-merkki, kertoo ­
Mäki-Lahna.

FinnProfiles toimittaa valmistamiaan räätälöityjä tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille, kuten kone- ja laiteteollisuudelle sekä rakennus-, meri-, raide- ja lääketeollisuudelle ympäri maailmaa.

”Suunnittelu kaiken A ja O”

FP FinnProfiles toimi aiemmin perustuotteiden äärellä, tänä päivänä jokainen ratkaisu on asiakastarpeeseen räätälöity. – Panostamme paljon asiakassuhteen alkumetreihin, jotta tiedämme tarkasti, mitä asiakas tarvitsee. Suunnittelu on kaiken A ja O, jotta asia­kas saa kaiken hyödyn tuotteesta irti. Kokonaisuutena voisi arvioida, että tuote on yhtä hyvä kuin siinä oleva tiiviste. Olemme kehittäneet konseptin, jossa oma suunnitteluosastomme yhdessä asiakkaan kanssa tekee täydellisen tiivisteratkaisun, sanoo Mäki-Lahna.
– Meillä on erimerkiksi ainoana toimijana käytössämme simulointi, jolloin voimme etukäteen tarkastella, miten ratkaisu toimii kohteessa ottaen huomioon voimat yms. Simuloinnin jälkeen pystymme nopeasti valmistamaan protoja neljää 3D-tulostintamme hyödyntäen. Vanha ja perinteinen tapa toteuttaa tiivistys- ja eristeratkaisuja kestää 3-4 viikkoa. Ja mikäli joudutaan edelleen korjaamaan tuotetta, sama rumba uudestaan. Meillä puhutaan tällaisessa prosesseissa päivistä, ja alemmilla kustannuksilla.


Joustavuus ja asiakaspalvelu tärkein asia

– Laajentunut satojen asiakkaiden asiakaskuntamme, joille toimitamme miljoonia metrejä erilaisia tuotteita, on riskien hallinnan kannalta tärkeä. Vaikka olemme kasvaneet merkittävästi ja asiakaspohjamme on laajentunut paljon, joustavuus ja asiakaspalvelu ovat edelleen tärkein asia. Haluamme aina olla lähellä asiakasta, vakuuttaa ­Mäki-Lahna.


Paras vuosi, mutta haasteitakin riittää

– Töitä on tällä hetkellä hyvin ja vuosi 2022 on ollut historiamme paras. Mutta samaan aikaan en muista nähneeni vastaavaa ajanjaksoa, jossa materiaalihinnat ovat nousseet todella paljon ja materiaalipulan takia myös tuotannon optimoinnin kanssa on haasteita. Olemme kuitenkin onnistuneet selviytymään hyvin etsimällä vaihtoehtoisia hankintakuvioita, eikä myöhästymisiä ole juurikaan ollut.
– Haluamme olla jatkossakin asiakkaidemme ensisijainen toimittaja erilaisissa tiiviste- ja eristeratkaisuissa. Vienti vetää tällä hetkellä hyvin; Eurooppa on suurin markkinamme ja myös USA on hyvässä kasvussa. Vientiä pyrimme edelleen kasvattamaan, missä tärkein sektori on raideteollisuus. Muottituotannolla silikoniruiskuvalussa tavoittelemme kasvua Suomen markkinoilla, miettii Mäki-Lahna tulevaa.

FP FinnProfiles Oy
Jukka Mäki-Lahna
toimitusjohtaja
puh.020 769 1283
www.finnprofiles.com

– Panostamme paljon asiakassuhteen alkumetreihin, jotta tiedämme tarkasti, mitä asiakas tarvitsee. Suunnittelu on kaiken A ja O, jotta asiakas saa kaiken hyödyn tuotteesta irti. Kokonaisuutena voisi arvioida, että tuote on yhtä hyvä kuin siinä oleva tiiviste. Haluamme olla myös aina lähellä asiakasta, joustavuus ja asiakaspalvelu on meille tärkein asia, kiteyttää toimitusjohtaja Jukka Mäki-Lahna.