Hydoring tilasi Pekotekilta uudenaikaiset digitaaliset pintakäsittelylinjastot osana Kyrön tuotantolaitoksen monivuotista suurinvestointiohjelmaa

Reijolalainen teollisuuden pintakäsittelyjärjestelmiä ja -laitteita valmistava Pekotek Oy toimittaa aivan uudenlaiset digitaaliratkaisuja sisältävät pintakäsittelylinjastot johtaviin kotimaisiin hydrauliikkavalmistajiin kuuluvalle Hydoring Oy:lle. Tilauksen arvo nousee kolmen suurimman joukkoon Pekotekin historiassa. Uudet pinta­käsittelylinjastot siirtävät Hydoringin uusien digitaalisten ratkaisujen ja teollisen internetin hyödyntäjänä alan paalupaikalle. Linjastojen toimitus on osa Hydoringin yli 10 miljoonan euron monivuotista investointiohjelmaa Kyrön tuotantolaitoksessa. Investointiohjelman myötä Hydoringin tuotantotilat kasvavat 6500 neliömetristä 8500 neliömetriin.

Kyröläisen perheyrityksen Hydoring Oy:n hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Timo Raikko uskoo yh­tiön hyötyvän uusista huippunykyaikaisista pintakäsittelylinjastoista, jotka kasvattavat tuotantokapasiteettia, lisäävät toimitusvarmuutta ja nopeuttavat tuotteiden läpimenoaikoja.
”Olemme ottaneet katseen tiukasti tulevaisuuteen. Suuret läpimurrot vaativat merkittäviä investointeja. Olemme tehneet vuodesta 2008 lähtien investointeja tehtaallamme yli 10 miljoonalla eurolla. Mittavien laiteinvestointien lisäksi yksi näkyvimmistä oli tuotantomme lisärakennus, johon valmistui koneikkojen kokoonpanolinja ja Pekotekin uusimmalla tekniikalla varustetut pintakäsittelylinjastot. Uusien tuotantotilojen ja pintakäsittelylinjastojen avulla pystymme tehostamaan sarjatuotantoa, kun tuotteiden läpimenoaika nopeutuu, logistiikka paranee ja toimitusajat lyhenevät. Näin kykenemme palvelemaan asiakkaitamme yhä laajemmalla tuotevalikoimalla entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin”, Raikko kertoo.
Investoinnin myötä maalaamon tuotantokapasiteetti tehostuu jopa moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Sylintereiden läpimenoaika paranee, koska uudessa maalaamolinjastossa sylinterit on eriytetty kokonsa mukaan erillisiin tuotantolinjoihin. Aiemmin koneikot ja pienet sekä suuret sylinterit pintakäsiteltiin samassa linjassa. Hydoringin päätuotteina ovat laadukkaat hydraulisylinterit, joita se valmistaa noin 25 000 – 30 000 vuodessa. Lisäksi se tekee hydrauliyksikköjä ja venttiiliryhmiä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hydoring on määrätietoisella kasvulla noussut johtavien kotimaisten hydrauliikkavalmistajien joukkoon. Nyt investoinneista hyötyvät maailmanlaajuisesti ja laaja-alaisesti Hydoringin asiakkaat prosessi-, mobile-, meri- ja offshoreteollisuudessa sekä koneenrakennuksessa ja yhdyskuntatekniikassa.
”Olemme tyytyväisiä Hydoringin tilauksesta, joka on arvoltaan kolmen suurimman joukossa Pekotekin historiassa. Hydoringin pintakäsittelylinjasto hyödyntää aivan uudenlaisia oikeaa lisäarvoa tuottavia digitalisaatioratkaisuja”, Pekotekin huolloista ja varaosista sekä kehityksestä vastaava päällikkö Petri Rautiainen kertoo.
Linjaston ohjauspaneelina toimii digitaalinen 3D-mallinnus, josta näkyy yhdellä silmäyksellä linjan toiminta ja mahdolliset hälytykset. Järjestelmä välittää reaaliaikaista tietoa linjan käyttöasteesta kussakin prosessivaiheessa, olosuhteista ja niiden tallennuksista sekä ennakoivasta kunnossapidosta sekä huoltohistoriasta. Uusi linjasto lisää myös energiatehokkuutta, koska siinä on hukkalämmön talteenotto.

INFO

Hydoring Oy
Timo Raikko
hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos
puh. 0400 780 862
Pekotek Oy
Petri Rautiainen
huolloista ja varaosista sekä
kehityksestä vastaava päällikkö
puh. 045 657 8001