Investointeja innovaatioon – Sandvik Coromant avaa kolme uutta tuottavuus- ja innovaatiokeskusta

Metallin koneistusalan johtaja ­Sandvik Coromant on avannut kolme uutta Sandvik Coromant keskusta, joiden avulla se jatkaa panostusta asiakaskokemuksen ja tietämyksen jakamisen parantamiseen.Italian Milanossa, Turkin Istanbulissa ja Saksan Renningenissä avattavat keskukset ovat osa maailmanlaajuista laitosverkostoa, joka on tarkoitettu metallin koneistusosaamisen esittelemiseen ja asiakashaasteiden ratkaisemiseen.

Sandvik Coromant oli lastuamistyökalualan ensimmäinen yritys, joka perusti sovelluskeskuksia. Sandvik Coromant keskuksia on tällä hetkellä 17 eri puolilla Eurooppaa, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa sekä ­Aasiaa. Keskukset ovat ainutlaatuinen osa Sandvik Coromant -kokemusta. Niissä asiakkaat pääsevät kokeilemaan huippuluokkaisia koneita käytännössä ja kuuntelemaan ammattitaitoisten työntekijöiden neuvoja.

Keskuksissa asiakkaat voivat kehittää uusia koneistuksen haasteiden ratkaisemiskeinoja yhteistyössä Sandvik Coromant asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden tukena on muun muassa valmistusasiantuntijoita, kehitys- ja prosessi-insinöörejä sekä CAM-ohjelmoijia. Sandvik Coromant keskuksissa pidetään paikan päällä myös havainnollistusnäytöksiä, asiakastapahtumia ja koulutuksia.

Vaikka kaikilla laitoksilla onkin fyysiset sijainnit, uusien keskusten suunnittelussa on huomioitu myös digitaalinen joustavuus. Koronapandemian seurauksena monessa paikassa siirryttiin etätöihin, ja Mckinseyn toteuttamassa tutkimuksessa 38 prosenttia vastaajista ilmoitti odottavansa työntekijöiden työskentelevän pandemian jälkeen vähintään kahtena päivänä viikossa jossain muualla kuin työpaikalla. Ennen pandemiaa tämä lukema oli 22 prosenttia.

Sandvik Coromant onkin tämän muutoksen seurauksena tarttunut tilaisuuteen ja etsinyt uusia tapoja, joilla se voisi palvella asiakkaita. Niinpä Sandvik Coromant keskukset toimivat myös virtuaalisten koulutusten ja tapahtumien järjestämispaikkana.

Keskukset ovat yhteydessä toisiinsa, mikä tarjoaa monia erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Sandvik Coromant keskukset tekevät jo nyt yhteistyötä toistensa ja eri puolilla maailmaa sijaitsevien teollisuuskumppaneiden kanssa voidakseen tarjota webinaareja ja digitaalisia tapahtumia, joissa käsitellään valmistusteollisuuden keskeisimpiä näkökohtia, kuten käyttökatkosten vähentämistä, koneistuksen parhaita käytäntöjä ja parhaiden työkalujen valitsemista eri tehtäviin. Renningenin, Istanbulin ja Milanon kolme uutta keskusta tulevat osaksi tätä verkostoa.

”Investoidessamme näihin kolmeen uuteen Sandvik Coromant keskukseen tähtäsimme innovoinnin lisäksi myös tämänhetkisten toimipaikkojemme menestyksen jatkamiseen ja keskusten välisen yhteistyön edistämiseen”, kertoo Sandvik Coromantin toimitusjohtaja Helen Blomqvist. ”Nämä investoinnit ovat luonnollinen osa Sandvik Coromantin pyrkimystä kasvaa koko valmistuksen arvoketjussa, kun laajennamme valikoimaamme ja kattavuuttamme. Huo­mioimme tässä aina asiakkaamme, ja laajentuminen ja investoinnit ovat osa matkaamme kohti entistä parempien koneistusratkaisujen tarjoamista päästä päähän ulottuvilla vaikutuksilla.”

”Uusien Sandvik Coromant keskusten avaaminen on tärkeä osa strategiaamme, sillä niiden myötä voimme tarjota erityisen kokemuksen, joka tukee asiakkaita sekä paikan päällä että digitaalisesti. Tiedämme, että jo pienikin panostus henkilökunnan metallin koneistusosaamiseen voi vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen merkittävästi, ja näiden hyötyjen saavuttamiseen tarvitaan muutakin kuin sopivia työkaluja. ­Asiakkaat voivat tulla käymään Sandvik Coromant keskuksissa, kertoa kohtaamistaan haasteista ja saada tarvitsemansa ratkaisut.”
Myöhemmin vuonna 2021 Sandvik ­Coromant avaa näiden laitosten lisäksi vielä yhden uuden Sandvik Coromant keskuksen Yhdysvalloissa, Pohjois-Carolinan Mebanessa.