Investointi varastonhallinta­ohjelmistoon automaation sijaan

XO Metal Oy:llä, joka tekee ­sopimusvalmistusta, kyllästyttiin hukkaamaan aikaa tavaroiden etsimiseen. Ensimmäisenä vaihto­ehtonaan he kartoittivat varastoautomaatin hankintaa, mutta automaatin sijaan yritys päätyi Leanware Oy:n asian­tuntija-apuun ja varaston­hallinta­ohjelmistoon (WMS).

”Aluksi mietittiin varastoautomaattia, mutta todettiin se turhaksi tässä vaiheessa. Ohjelmisto on täyttänyt sen tarpeen”, kertoo Petri Niinimäki, XO Metal Oy:n toimitusjohtaja.
Simo Tirkkonen Leanware Oy:ltä korostaa, että joskus toiminnallista ongelmaa lähdetään ratkaisemaan koneilla tai laitteilla, vaikka on olemassa kevyempiäkin ratkaisuja. Hän suosittelee, että ensin kannattaa konsultoida asiantuntijaa, jonka kanssa pohditaan, mihin asioihin tulisi panostaa ja missä järjestyksessä uudistuksia kannattaa tehdä. Usein muutos on järkevintä aloittaa prosessien ja niiden ohjauksen kehittämisestä, jonka jälkeen tilaa hallitaan joustavammin, ja pohditaan automaatioratkaisuja vasta sen jälkeen.

Jo yhteistyön alkutaipaleella huomattiin, että XO Metal Oy, jonka slogan on: ”Emme ole suurin, mutta haluamme olla paras”, oli löytänyt juuri heidän tarpeisiinsa sopivan yhteistyökumppanin.
”Leanware Oy on niin pienten kuin suurtenkin yritysten yhteistyökumppani”, toteaa Simo Tirkkonen Leanware Oy:ltä.


Ohjelmistosta selkeä etu

Kehitystyö aloitettiin valmisvaraston ohjauksesta, mikä auttoi XO Metallia vastaamaan korkeisiin asiakasvaatimuksiin ja vähensi manuaalista työtä varastolla. Tuotteet löytyvät nopeammin ja siten tilauksen keräämiseen ja toimittamiseen kuluu vähemmän aikaa. Yhteistyön aikana XO Metal Oy on kasvanut noin 7 M€ liikevaihdosta yli 10 M€ tasolle.

”Valmisvarastolla ohjelmistosta on selkeä moninkertainen etu. Nyt kun se on käytössä, kukaan ei enää antaisi sitä pois”, sanoo Petri Niinimäki tyytyväisenä.
Koska ohjelmistosta oli niin selkeä etu valmisvarastolla, haluttiin hyvien tulosten innoittamana käyttää sitä myös komponenttivaraston puolella. Ohjelmiston etuna onkin sen muokattavuus ja laajennettavuus eri toiminnan osiin.
”Ohjelmistoa on nyt saatu käyttöön ja se on ollut todella hyvä ja konfiguroitu meidän näköiseksemme. Se on ollut hyvä homma”, Petri Niinimäki lisää.

Tyytyväisenä asiakkaana XO Metal on laajentanut yhteistyötä Leanware Oy:n kanssa ottamalla käyttöön myös valmistuksenohjausjärjestelmän (MES). Tavoitteena on saavuttaa nopeammin ja helpommin tieto kunkin tuotteen valmistusprosessin vaiheesta ja ajoituksesta sekä parantaa tuotannon läpinäkyvyyttä.


Lopputuloksena tehokkaampi keräily ja saldotarkkuus

Yhtenä tavoitteena projektille oli, että XO Metal Oy pystyy toimittamaan tilauksia enemmän ja nopeammin, mikä näkyisi myös loppuasiakkaan asiakastyytyväisyytenä. Leanware Oy:n ratkaisu tarjoaa XO ­Metallille paremman keräys- ja saldotarkkuuden sekä tukee tehokkaampaa operatiivista tekemistä. Näin työntekijöiden aikaa säästyy eikä komponenttien etsimiseen kulu turhaa aikaa. Ohjelmistouudistus tukee XO Metallin vahvaa kasvua, kun yritys pystyy toimimaan tehokkaammin ja hyödyntämään omia henkilöresurssejaan aiempaa paremmin.

Leanware Oy
Simo Tirkkonen
Sales Manager
puh. 045 634 8077
simo.tirkkonen@leanware.fi
www.leanware.fi

XO Metal Oy
Petri Niinimäki
toimitusjohtaja
puh. 044 326 9263
petri.niinimaki@xometal.fi
www.xometal.fi