KILPAILUKYKYÄ KONEISTUKSEEN

Uusi työstökone on niin hyvä kuin siinä käytössä olevat työkalut, pitimet, kiinnittimet, ohjelmistot ja koneistajat. ”Pelkästään uusi työstökone tai uudet työkalut eivät takaa sitä, että koneistusympäristöstä saa kaiken tehokkuuden irti. Timanttia on hiottava joka puolelta, jotta se loistaa kirkkaimmin”, Camcut Oy:n kouluttaja Mikko Vepsäläinen kertoo. On tärkeää muistaa, että laadukkaat työkalut tarvitsevat myös laadukkaat pitimet ja kiinnittimet sekä ennen kaikkea niitä tulee käyttää oikein. ”Harmittavan usein uusilla työstökoneilla käytetään vanhoja pitimiä, jotka eivät välttämättä ole enää niin heitottomia kuin silloin, kun ne on hankittu. Uuden työstökoneen yhteydessä on siis järkevää hyödyntää kalustusalennus ja hankkia uudet laadukkaat pitimet, jotka säästävät rahaa parantuneena työkalun kestoikänä”, Mikko kertoo.


Unohda nyrkkisäännöt ja ”hihavakiot”

Kun koneistusprosessin tehokkuutta aletaan nostamaan, tulee kiinnittää huomiota sen kaikkiin osa-alueisiin. Välttämättä ei riitä, että vanha työkalu korvataan uudella ja työstetään entistä suuremmilla työstöarvoilla. Voi olla, että suuremmat työstöarvot tai erityyppinen työkalu vaatii laadukkaamman työkalupitimen, joka keskittää työkalun paremmin, on tasapainotettu paremmin ja työkalun kiinnitysvoima on suurempi. ”Ei kukaan osta autoon uusia renkaitakaan vanhoihin epätasapainoisiin vanteisiin”, Mikko toteaa. Kun työkalun kiinnitys on päivitetty työkalun vaatimalle tasolle ja ajetaan suuremmilla työstöarvoilla, tulee muistaa, että voimalla on aina vastavoima ja silloin pitää huomioida myös kappaleen kiinnitys. Yksi yleisimmistä lastuavassa työstössä olevista virheistä on liian pienet työstöarvot. Pieni lastuamisnopeus aiheuttaa terään irtosärmää, joka vaikeuttaa teräsärmän toimivuutta ja se voi esimerkiksi kierteityksessä aiheuttaa työkalun rikkoutumisen. Pieni syöttö aiheuttaa liian pienen keskilastunpaksuuden ja sen ollessa pienempi kuin työkalun teräsärmän suojaviiste, työkalu ei leikkaa niin kuin se on suunniteltu, vaan se hankaa työkalua muodostaen lämpöä sekä työkalulle että työkappaleelle.

Suositeltavinta onkin käyttää kehittyneitä työstöarvolaskureita, jotka huomioivat sekä työkalun, työstettävän materiaalin, työstökoneen ja työkappaleen kiinnityksen asettavat rajoitukset. Tällainen laskuri on esimerkiksi Walter GPS, joka löytyy suomenkielisenä versiona linkkinä Camcut-sivuston vasemman alakulman GPS-logosta.


Työstä taitosi

Uudet koneet, ohjelmistot, työkalut ja menetelmät vaativat usein myös koulutusta, jotta niistä saadaan otettua kaikki ominaisuudet käyttöön. CAM-ohjelmistoista tulee yleensä joka vuosi uusi versio, ja työkaluvalmistajat julkaisevat useamman kerran vuodessa uusia työkaluja. Asiantuntevalla koulutuksella nämä uudet ominaisuudet saadaan tehokkaasti käyttöön. ”Pyrimme järjestämään koulutukset aina asiakkaan tiloissa, jolloin pääsemme parhaiten toteuttamaan koulutuksien yhteydessä myös tuotannon kehittämistä. Jotta ohjelmistosta saataisiin enemmän hyötyä ja kilpailukykyä on tärkeää, että ohjelmistojen uudet ominaisuudet otetaan käyttöön heti, kun uusi versio ilmestyy”, Mikko toteaa.

”Näin on aina tehty” on monessa yrityksessä hyvin yleinen sanonta, mutta miksi sitten uusia työkaluja ja ohjelmistoversioita julkaistaan? Testaamalla säännöllisesti uutuuksia voidaan saavuttaa tehokkaampia NC-ohjelmia, parempi työkalun kestoikä jne. ”Pyrimme tekemään uuden testaamisen asiakkaallemme mahdollisimman helpoksi. Toimitamme työkalut ja autamme tarvittaessa työstöratojen kanssa niin, että asiakkaan tehtäväksi jää vain testata uudet menetelmät omassa tuotannossaan.”

Nykypäivänä sosiaalisesta mediasta löytyy paljon alaan liittyvää tietoa niin tekstin, kuvien kuin videoidenkin muodossa. Myös Camcut pyrkii lisäämään koneistukseen liittyvää materiaalia niin kotisivuilleen kuin sosiaalisen media palveluihinkin. ”Olemme kuvanneet YouTubeen kymmenittäin videoita mm. dynaamisesta jyrsinnästä ja sorvauksesta eri materiaaleilla erilaisilla työstökoneilla. Kanaviltamme löytyy myös videoita, joissa testataan saman kappaleen koneistamista eri työkaluilla ja menetelmillä. Ilmaisesta Camcut-mobiilisovelluksestamme ja kotisivujemme tukisivustosta löytyy myös paljon koneistuksessa tarvittavaa tietoa, kuten esimerkiksi kattavat kierretaulukot ja ISO-toleranssit”, Mikko kertoo.

Camcut Oy
puh. 045 187 2212
myynti@camcut.fi
www.camcut.fi