Mazakin Integrex AG -mallissa yhdistyvät monitoimisorvi, hammastuskone ja mittakone

Japanilainen Yamazaki Mazak tuo markkinoille
Integrex Auto Gear -sarjan, joka soveltuu sekä tehokkaaseen
perinteiseen monitoimisorvaukseen että toistuviin hammastustöihin.

Integrex AG ei ole vain hammastustöihin tarkoitettu kone vaan konseptin idea on käyttää täysin tavallista monitoimisorvia ja parantaa sen teknisiä ominaisuuksia sekä ohjelmia, jotka vaikuttavat positiivisesti erilaisiin hammastustöihin. Maailman yleisimmin käytössä oleva monitoimisorvi – Mazak Integrex – tarjoaa valmiin pohjan muutostöille, joita AG-ominaisuudet vaativat. Näin meneteltäessä kehitystyön ja uuden tekniikan lisäkustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

Smooth Gear Skiving on huippunopea hammastusmenetelmä
Gear Skiving (power skiving) on menetelmä, jossa istukassa olevan työkappaleen ja karalla olevan skiving-työkalun pyörimisnopeudet ja liikkeet synkronoidaan erittäin tarkasti. Tämä mahdollistaa yhdessä tukevan koneen kanssa merkittävästi tehokkaamman koneistuksen kuin perinteiset menetelmät – varsinkin kun tehdään sisäpuolisia hammastuksia.
Perinteisiä sisäpuolisen hammastuksen koneistuksia ovat erilaiset höyläys- ja pistomenetelmät, joiden ongelma on niiden vaatimaton tuotantonopeus. Smooth Gear Skiving soveltuu sekä ulko- että sisäpuolisille hammastuksille ja urille. Mazak Integrex AG -sorvilla hammastusta vaativia kappaleita työstettäessä tuottavuutta lisää merkittävästi se, että kappale on jo valmiiksi kiinnitetty istukkaan sorvaus- ja jyrsintävaiheiden jälkeen ja keskeisyysongelmia ei näin ole. Gear Skiving on todella nopea sarjatuotannon menetelmä: Mazakin omassa skiving-testissä tehtiin monitoimisorvilla m4/z-76-hammastus valmiiksi 2 minuutissa tarkkuudella ISO 8. Internetin skiving-videoita katsomalla pääsee hyvään käsitykseen tuotantonopeudesta, mikäli menetelmä ei ole aiemmin tuttu.

Smooth Gear Hobbing
on keskisuurten sarjojen tuttu hammastusmenetelmä
Gear Hobbing eli hammastus vierintäjyrsimellä on perinteinen menetelmä, jossa ulkopuolisia hammastuksia tehdään vierintäjyrsimellä. Menetelmä ei ole yhtä nopea kuin skiving, mutta sen etuina ovat sen parempi joustavuus ja työkalujen pienemmät investointikustannukset.
Gear Hobbing on saatavilla moniin muihinkin Mazak-työstökoneisiin, jopa jälki­asennuksena. Menetelmässä vierintäjyrsintää ohjelmoidaan helposti omaksuttavalla keskustelevalla makro-työkierrolla koneissa, joissa on Mazatrol Smooth CNC -ohjaus.

Smooth Gear Milling on joustava ja tarkka piensarjojen hammastusmenetelmä
Hammastusmenetelmistä joustavin on Smooth Gear Milling -jyrsintä, joka on saatavilla myös muihin kuin Integrex AG -koneisiin. Smooth Gear Milling tarkoittaa käytännössä sitä, että työstökonetta ohjelmoidaan nopeasti helppokäyttöisellä ja keskustelevalla Smooth Gear Milling -makro-ohjelmoinnilla. Perushammastuksia voidaan siis ohjelmoida suoraan esimerkiksi tavallisella Integrexillä, ja ohjelman tekoon ei vaadita osan 3D-mallia tai erillistä CAM-ohjelmaa. Tämän ansiosta osan läpimenoaika on erittäin nopea. Jyrsintapilla tehtävä hammastus on näistä kolmesta menetelmästä joustavin, mutta vastaavasti sen kappalekohtainen tuotantotehokkuus on heikoin.

Smooth Gear Check yhdistää mittakoneen Integrex-monitoimisorviin
Smooth Gear Check on saatavilla vain uusiin Integrex AG -malleihin. Ohjelmistolla ja yhteensopivalla mittausanturilla voidaan mitata tarkasti hampaan geometriaa (vaatii tarkan Renishaw RMP600 -mitta-anturin) sekä pinnan laatua (vaatii Renishaw Sprint -teknologian). Optiona saatava ohjelmisto on integroitu Smooth CNC -ohjaukseen ja menetelmän tarkkuus on ± 0,005 astetta. Saatuja tuloksia voidaan käyttää muun muassa raportoinnissa, uuden työkalun jälkeen tehtävässä kompensoinnissa ja mahdollisessa automaattisessa purseiden viimeistelyssä.

Smooth Gear Deburring poistaa purseet Integrex AG -monitoimisorvilla
Smooth Gear Deburring -purseenpoistomenetelmä on saatavilla uusiin Integrex AG -malleihin. Jyrsintyökalulla voidaan tarvittaessa poistaa hammastuksessa jääneet haitalliset purseet, mikä onnistuu siis samalla Integrex AG -monitoimisorvilla ja samalla kiinnityksellä, kun hampaan tarkka geometria ja paikka sekä käsiteltävät pinnat ovat tiedossa.

Integrex AG ei ole pelkästään hammastus­kone
Integrex Auto Gear on suunniteltu tuotantoon, jossa tekemisen pääpaino on perinteisellä monitoimisorvin vahvuusalueella, jossa sorvaus- ja jyrsintävaiheet tehdään yhdellä kiinnityksellä. Smooth AG:n uudet ominaisuudet tuovat huomattavan mahdollisuuden tuottavuuden kasvuun konepajoille, jotka tekevät ajoittain hammastuksia, mutta eivät kuitenkaan näe järkeväksi investoida erikoiskoneisiin epäsäännöllisten sarjojen vuoksi. Integrex AG -monitoimisorvi on tehokas työkappaleissa, joissa on suhteellisen paljon sorvausta sekä jyrsintää ja laadukasta hammastusten tekoa. Japanilaisen Yamazaki Mazakin valmistusohjelmaan kuuluvat tällä hetkellä Integrex i-200ST AG -(vaaka)monitoimisorvi ja ­Integrex e-1250V/8 AG -(pysty)monitoimisorvi Ø 1000 mm paletinvaihtajalla. ●

INFO

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
puh. 020 510 10
www.machinetools.wihuri.fi