Metecno uusiin omiin toimitiloihin Nokialle

Metecnon vanhat tuotantotilat olivat 350 m2, joten uusien toimitilojen myötä tuli lisätilaa roppakaupalla. – Lisätila merkitsee luonnollisesti parempia toimintaedellytyksiä tuotannossa. Väljemmät tuotantotilat luonnollisesti parantavat myös tuotantotehokkuutta sekä työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä, kertoo Metecno Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Matti Metsähonkala.
– Toimipaikkamme sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla aivan Tampereen kyljessä, Nokian Kolmenkulmassa. Olemme lähempänä sekä asiakkaitamme että toimittajiamme, kuten myös työntekijöidemme asuinalueita jos verrataan vanhaan sijaintiin. Myös uusien tilojemme avarat toimistotilat lisäävät työviihtyvyyttä. Lisäksi hienot neuvottelutilamme luovat paremmat edellytykset asiakkaidemme kanssa pidettäviin suunnittelupalavereihin, jotka ovat keskeisessä osassa räätälöityjen koneiden valmistuksessa.

Suomalaisia koneita suomalaisella insinööriosaamisella
Metsähonkala perusti Metecno Oy:n vuonna 2008. Ensimmäisen yrittäjävuotensa mies suunnitteli yksin erikoiskoneiden automatisointeja, mutta hyvin nopeasti toiminta muuttui koko koneiden suunnitteluun ja valmistukseen. Nopeasti yritykseen tuli myös muita työntekijöitä. Tänä päivänä Metecno työllistää 9 henkilöä, joista Metsähonkalan tapaan kuusi on insinöörejä. – Meillä on vahva insinööriosaaminen. Kaikki työntekijämme ovat tekniikasta kiinnostuneita persoonia, joiden innovaatioiden tuloksena jokainen pähkinä tulee huolellisesti pureskeltua ja jokaisesta asiakkaan konetarpeesta saadaan tehokkain ratkaisu kohteeseen työtä suorittamaan, lupaa Metsähonkala.

Vaihtoehtoisella koneratkaisulla kilpailukykyä
Metsähonkalan mukaan kilpailu konevalmistuksessa on kovaa. – Vaikka pystymmekin esittämään joka kohteeseen täysin räätälöidyn ratkaisun, aina löytyy myös kilpaileva ratkaisu. Kilpailijamme eivät yleensä esitä tuotteen valmistukseen samanlaista ratkaisua kuin me. Heidän esittämässään mallissa voi olla esimerkiksi kaksi työstökonetta ja robotti. Meidän ratkaisumme voi puolestaan olla yksi erikoiskone, jolla pystytään tekemään sama tuote kuin tuolla kilpailijan esittämällä ratkaisulla. Tämän vuoksi kannattaakin kysyä meiltä vaihtoehtoinen malli ratkaista tuotteen valmistus. Me useimmiten pystymme tuottamaan kokonaisuutta arvioiden kustannustehokkaimman ratkaisun ja koneemme ovat myös erittäin kompakteja, jolloin hallitilaa säästyy.
– Mielikuva suomalaisesta konevalmistajasta on monesti kallis. Emme toki pysty taistelemaan hinnassa esimerkiksi standardimallista 3-akselista CNC-työstökonetta vastaan, jonka vuosivolyymi on satoja koneita. Mutta mikäli tuotevalmistus vaatii monimuotoisempia muotoja, useita työvaiheita tai vaikkapa ympäristöolosuhteista johtuen erityisvaatimuksia koneelle, näissä kohteissa meidän ratkaisumme ei olekaan enää kallis, vaan useimmiten myös hinnaltaan kilpailukykyinen.

CNC-koneita, robotisointeja ja modernisointeja
Metecno Oy:n palvelut ovat vuosien varrella laajentuneet kattamaan palveluratkaisuiden kokonaisuuden, johon kuuluvat: ­MeteCNC®- ja MeteMAN®-erikoiskoneet, MetePRE-esisuunnittelu, erilaiset suunnittelupalvelut, koneiden modernisoinnit, robotiikka, keskusvalmistus sekä sopimusvalmistus.
– Palvelukonseptimme on muodostunut melko laajaksi, sillä vain riittävän monipuolisella kattauksella pystymme vastaamaan asiakastarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Peruslähtökohta on, että lähdemme ratkaisemaan asiakkaan ongelmaa. Ratkaisu voi olla erikoiskone tai robotti/cobotti, joskus näiden yhdistelmä, valaisee Metsähonkala.
CNC-konevalmistuksessa Metecno luottaa hyvin pitkälti Siemens SINUMERIK -ohjaukseen. Joissain tapauksissa on käytössä myös Beckhoff. – Siemens SINUMERIK on valikoitunut useimmiten CNC-koneisiimme sen riittävän monipuolisuuden ansiosta. MeteMAN-erikoiskoneisiimme taas asiakas saa valita halutun ohjauksen. Jos asiakkaalla ei ole vahvaa mielipidettä asiasta, teemme valinnan teknologisin perustein. Hyvin usein ohjaukseksi valikoituu tällöin Beckhoff-teknologia.
– Seuraamme myös ohjelmarintamalla kehitystä ja nyt olemme esimerkiksi rakentaneet uudet IoT-palvelimet Teollisuus 4.0 -ratkaisuja silmällä pitäen, kertoo Metsähonkala.

Hyvä tilanne
Metsähonkalan mukaan vuosi 2019 on ollut melko vaihteleva. – Poukkoileva on ehkä paras termi kuvaamaan tätä vuotta. Yleensä esimerkiksi kesälomien jälkeen on ollut paljon kysyntää. Tänä vuonna tuo hetki oli hiljainen, kun taas tässä vuoden lopussa meillä on paras tilanne koko yrityksemme historian aikana. Myös näkymät tulevaisuuteen vaikuttavat varsin positiivisilta.
– Uudet toimitilat oli iso askel meille ja ne loivat kasvuedellytykset myös tulevaisuudelle. Haluamme jatkossakin kasvaa ja tontille on tehty jo reilu 1000 m2:n valmiit pohjat seuraavaa askeltamme varten. Kehitys kehittyy. Niin myös me, vakuuttaa Metsähonkala.

INFO

Metecno Oy
toimitusjohtaja
Matti Metsähonkala
puh. 040 588 5648
www.metecno.fi