Uusi sähköinen työstökiinnitys OK-VISE Oy:ltä

OK-VISE Oy on kehittänyt automaattisen työstö­kiinnitys­järjestelmän, joka toimii turvallisella pienoisjännitteellä. Verrattuna hydrauliikkaan, joka on perinteinen tapa automaattisessa kiinnityksessä, tämä uusi menetelmä on huomattavasti yksinkertaisempi toteuttaa. Nimeksi tuoteperheelle on otettu ELVA.


Elva-järjestelmän edut

Suurin etu järjestelmässä on käytön helppous; erityisesti robottilatausta toteutettaessa kuka tahansa automaatioon perehtynyt voi ottaa tämän tekniikan haltuun, toki robottilatauksessa ammattitaitoisen integraattorin käyttö helpottaa ja nopeuttaa projekteja huomattavasti.

Samaa ohjausta, joka käyttää kiinnitintä robottilatauksessa, voidaan käyttää myös silloin, kun työkappaleiden lataus on manuaalinen. Tämä mahdollistaa jopa step-by-step-lähetystavan automaatioon: työkappaleen kiinnitys voidaan automatisoida ensimmäisenä, jolloin jatkossa robotisointiprojekti tulee astetta helpommaksi toteuttaa. Toki myös ylivoimainen energiatehokkuus on mainitsemisen arvoinen hyöty.

Vaihto­paletin ja tornin energiansyötön kytkeminen – tässä robotilla.


ELVA-kiinnitysprosessi palettijärjestelmissä

Järjestelmää kehitettäessä on erityisesti otettu huomioon robottilataus vaihtopaleteilla varustettuihin työstökoneisiin. Tällöin myös vaakakaraisten koneiden käyttäjät käyttävät automaattista latausta ja saavat sitä kautta lisäkapasiteettia yön tunteja, viikonloppuja sekä juhlapyhiä hyödyntämällä.
Palettipooleissa ja FMS-järjestelmissä on helppo aloittaa automaattinen lataus ja kiinnitys vaikkapa kahdella paletilla, jolloin palettiin ladataan vain yksi kappale.

ELVA-konseptissa kiinnitys on mekaanisesti toteutettu, ja energiansyötön tarvitsee olla kytkettynä ainoastaan työkappaleen kiinnittämisen ja irrottamisen aikana. Kiinnittämisen jälkeen energiansyöttö voidaan palettijärjestelmissä irrottaa robotilla, paineilmasylinterillä tai vastaavalla toimilaitteella. Kun paletti palaa latausasemaan koneistuksen jälkeen, on sähkönsyötön liitin helppo puhaltaa puhtaaksi paineilmalla samalla kun kiinnitetystä työkappaleesta muutenkin poistetaan lastut ja leikkuunesteet. Sen jälkeen energiansyöttö kytketään uudelleen, työkappaleet irrotetaan ja uudet kappaleet kiinnitetään.

Automaatio on looginen jatko kehitykselle, joka on jatkunut OK-VISE Oy:ssä jo 40 vuotta. Alkuvuosina tuotannon painopiste oli patentoidussa matalakiinnittimessä, jolla saadaan aikaan normaalikokoisen ruuvipuristimen suorituskyky sormenpään kokoisella kiinnittimellä.


2010-luvun alussa lanseerattiin OK-VISE Fixturing Concept. Sen tuoteperheistä erityisesti OK-VISE Multi-Rail -työstökiinnitinjärjestelmä mahdollistaa nopeat asetuksen vaihdot ja on siitä syystä on lyönyt läpi niin USA:ssa kuin Kiinassakin. Nyt uuden ELVA järjestelmän avulla voidaan automatisoida sekä tuotekohtaiset että yleiskäyttöiset OK-VISE -kiinnitykset.


OK-VISE Oy

OK-VISE on 1984 Olli Kytölän perustama yhtiö, joka on erikoistunut työstökiinnityksiin. Yrityksen tuotanto on Muuramessa, ja 90 % tuotannosta menee vientiin – suurimpina vientimaina ovat USA, Japani, Kiina, Saksa ja Taiwan. Yrityksen myynti globaalisti ja myös Suomessa toimii jakelijoiden välityksellä.

ELVA-järjestelmän peruskomponentteja.

Jakelijat Suomessa:
MTC Flextek
Tanreco
Teräskonttori

Teknisiä tietoja jakelijoiltamme sekä OK-VISE Oy:stä:
support@ok-vise.com
www.ok-vise.com