Uusia kovametalliteriä teräksen tuottavaan ja tehokkaaseen sorvaukseen – Sandvik Coromantin kovametallilaadut tarjoavat erittäin pitkän kestoiän ja luotettavan suorituskyvyn

Sandvik Coromant päivittää terävalikoimaansa ISO P -terästen sorvaukseen. Työkaluratkaisujen asiantuntija on lanseerannut kaksi uutta kovametallilaatua, jotka on suunnattu niukkaseosteisten ja seostamattomien terästen ulko- ja sisäsorvaukseen. Uudet terät, GC4415 ja GC4425, tarjoavat sitkeyttä, kuumalujuutta ja ennakoitavaa kulumista.

Laatu GC4415 on ihanteellinen valinta niukkaseosteisten terästen (P 2.1–2.6) ja GC4425 seostamattomien terästen (P 1.1–1.5) sorvaukseen niin massa- kuin erätuotannossa.

Laatu GC4425 lyö kilpailijat useimmissa teräksensorvaustöissä. Siinä on entistä parempi kulumiskestävyys, kuumalujuus ja sitkeys – tuloksena on tuntuvasti laajempi käyttöalue. Sekä GC4425 että GC4415 sopivat jatkuvaan ja kevyesti hakkaavaan koneistukseen rouhinnasta viimeistelyyn.

Laatu GC4415 täydentää GC4425:tä, kun tarvitaan vielä parempaa suorituskykyä ja kuumalujuutta. Lisäksi uusi jälkikäsittely parantaa suorituskykyä hakkaavassa lastuamisessa, minkä ansiosta vältetään äkilliset terärikot ja molemmat terälaadut lyövät kilpailijaterät laajalla käyttöalueella.

”Voisi sanoa, että kaikilla konepajayrityksillä on samat tavoitteet: isommat lastuvirrat, isompi särmäkohtainen kappalemäärä, lyhemmät jaksoajat, mahdollisimman vähän hukkaa ja optimaalinen työkaluvalikoiman käyttöaste”, toteaa Sandvik Coromantin sorvaustuotteista vastaava johtaja Johan Anderstedt.
”Erätuotannossa etua tarjoaisi mahdollisuus koneistaa erilaisia teräksiä yhdellä ja samalla laadulla. Uudet laatumme GC4415 ja GC4425 vastaavat kaikkiin näihin vaatimuksiin – myös sitkeiden, vaativien ISO P -aineiden koneistuksessa.”

 

Parempi kulumiskestävyys

GC4415:n ja GC4425:n kulumiskestävyys on kilpailijateriä parempi, eli ne tarjoavat pitkän kestoiän ja ennakoitavissa olevaa suorituskykyä. Samalla sekä työkappaleeseen että terään liittyvä materiaalihukka jää minimaaliseksi.

Terien erinomaisen kulumiskestävyyden taustalla on Sandvik Coromantin toisen sukupolven Inveio®-teknologialla valmistettu alumiinioksidipinnoite. Inveion ainutlaatuisuus paljastuu mikroskooppitarkastelussa: pinnoitteen kiderakenne on täysin yhdensuuntainen.

Jokainen kide suuntautuu kohti terän ulkopintaa, mikä antaa vahvan suojan teräsärmän lastuavalle osalle ja parantaa sen kuoppa- ja viistekulumisen kestävyyttä. Myös lämpö siirtyy nopeammin pois lastuavalta särmältä, minkä ansiosta särmä pysyy kunnossa pidempään. Tuloksena on erinomainen kulumiskestävyys.

Lisäksi kovametallinen perusaine on suurelta osin, yli 50 prosenttisesti, uusiomateriaalia, joten nämä kaksi laatua ovat myös ympäristön kannalta vastuullisia. Uusiomateriaalin käyttö tuotannossa säästää primääriraaka-ainetta, kuluttaa vähemmän energiaa ja pienentää CO2-päästöjä.

 

Pienemmät tuotantokustannukset

Uusia kovametalliteriä testanneet asiakkaat pystyivät käyttämään isompia lastuamisnopeuksia (vc) ja moninkertaisia syöttöjä (fn).

Eräässä tapauksessa asiakkaan työkappale oli valmistettu valmiiksi lämpökäsitellystä 4140-teräksestä ja työvaiheena oli ulkopuolinen rouhintasorvaus useaan suuntaan. Teränä käytetiin GC4425:tä. Verrattuna kilpailijan ISO-terään asiakas pystyi parantamaan sorvausprosessinsa tuottavuutta 100 %. Jaksoaika lyheni 50 % ja kustannukset laskivat 30 %.

Sandvik Coromantin kehittämä CoroPlus® ToolGuide -verkkotyökalu auttaa asiakkaita valitsemaan optimaaliset lastuamisnopeudet ja syötöt sekä parhaan terän tai työkalun.

”GC4425 ja GC4415 takaavat terälle pitkän kestoiän haastavimmissakin koneistusolosuhteissa”, Anderstedt toteaa vielä. ”Tiivis yhteistyö Sandvik Coromantin kanssa ja ToolGuide-työkalun käyttö auttavat asiakkaita nostamaan tuottavuutta, alentamaan kappalekustannuksia ja parantamaan kannattavuutta.”

 

Tutustu Sandvik Coromantin verkkosivuilla yrityksen teräksensorvausteriin ja -laatuihin tai pyydä lisätietoja laaduista GC4415 ja GC4425 lähimmältä spesialistilta tai jälleenmyyjältä.
www.sandvik.coromant.com