Vihreä energia auttoi Secoa saavuttamaan päästötavoitteet yhdeksän vuotta ennen määräaikaa

Vihreä sähkö ja uusiutuvien energialähteiden sertifikaatit Yhdysvalloissa ja Intiassa ovat auttaneet Secoa saavuttamaan vuoden 2030 päästötavoitteet yhdeksän vuotta ennen tavoiteaikataulua, minkä lisäksi yritys on tehnyt myös kustannussäästöjä.

Secon päätös tehdä kaikesta liiketoiminnasta kestävän kehityksen mukaista toimintaa johti kattavaan ar­vioon yrityksen energiantarpeista. Kun sitten oli ajankohtaista uudistaa sopimukset energiantoimittajien kanssa, jotka huolehtivat Pennsylvanian Reynoldsvillessä sijaitsevan toimipisteen sähköntoimituksesta, vihreä sähkö nousi etualalle. Tutkimusten mukaan Reynoldsvillen toimipiste kuluttaa noin 10 % Secon tarvitsemasta sähköstä maailmanlaajuisesti. Lisäksi sen osuus Secon sähköstä koituviin ympäristövaikutuksiin on 19 %. Oli siis sanomattakin selvää, että siellä tehdyt muutokset vaikuttaisivat merkittävästi yrityksen maailmanlaajuiseen hiilijalanjälkeen. – Ostimme uusiutuvan energian sertifikaatteja (REC), joiden avulla pystyimme kompensoimaan hiilijalanjälkeämme», sanoo Secon Reynoldsvillen toimipisteen yleisistä hankinnoista vastaava Eric Sirianni.

– Prosessi käynnistyi vuonna 2019. Sitä ennen meille oli tärkeintä saada sähköä halvimpaan mahdolliseen hintaan. Tapana oli ajatella, että sytyttäessämme valot saamme virtaa riippumatta siitä, mistä ostamme sähkön. Meillä ei ollut valmista mallia, vaan meitä pyydettiin tutustumaan vihreään ener­giaan seuraavalla kerralla sähkömarkkinoita tarkastellessamme. Vihreä energia maksaa enemmän, mutta meidän oli muistettava hiilidioksidipäästöihin liittyvät tavoitteemme. Siitä kaikki sai alkunsa. Pystyimme suojautumaan sähkönhinnan vaihteluilta ja samalla hyödyntämään täysin vihreän energian sertifikaatteja, mutta silti alentamaan hintoja. Tämän huomattuaan ihmiset panivat asian merkille, Sirianni lisää.


Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvan energian sertifikaattien ansiosta yritykset voivat investoida uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaan ener­giaan, vaikka nämä lähteet sijaitsevat toisaalla. ­Secon seuraava askel on tutkia sen toimipistekohtaisia ratkaisuja eri puolilla maailmaa ja selvittää esimerkiksi energiantuotantomahdollisuuksia paikan päällä aurinkopaneeleiden tai maalämmön avulla. – Kaikki ovat sitoutuneet työskentelemään näiden päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja vihreän energian käytön edistämiseksi. REC-sertifikaattien lisäksi olemme asentaneet myös aurinkopaneeleja, joista saamme virtaa esimerkiksi loisteputkiin, joiden osuus on noin 4 % tuotannostamme, sanoo ­Nagesh ­Shekhadar, Intian Punessa toimiva välillisistä hankinnoista vastaava johtaja.

Suuri osa Seco Intian käyttämistä energiasta on peräisin paikalliselta sähköyhtiöltä, joka käyttää hiilivoimaa. Koska vihreämpiä vaihtoehtoja ei ollut saatavilla, Seco osti REC-sertifikaatteja kompensoimaan hiilivoiman käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
– Käytämme tällä hetkellä jonkin verran aurinkoenergiaa, ja tutkimme myös tuuli­energian mahdollisuuksia, jotta voimme luoda yhä enemmän puhdasta ener­giaa. Meidän on luotava hybridiratkaisuja, ja kun vihreän energian tarjonta lisääntyy, sen hinta laskee, sanoo Seco Intian toimitusjohtaja Atul Mohkhedkar.


Uusia mahdollisuuksia

Vaikka päästötavoitteet on saavutettu vuosia ennen aikataulua, Secon sähköhankinnoista vastaavat henkilöt eivät lepää laakereillaan – he jatkavat uusien mahdollisuuksien tutkimista puhtaamman sähkön löytämiseksi. – Jokainen toimipisteistämme pystyy toimittamaan erittelyn kuukausittain käyttämästään energiasta, ja se vaihtelee sijainnin mukaan, sanoo Eric Sirianni.
– Yrityksen näkökulmasta tämä on oikea tapa toimia. Ensimmäinen reaktio on aina miettiä ´miksi meidän pitäisi kuluttaa rahaa?´. Ajattelutavan muuttaminen on aluksi vaikeaa, mutta kun ajatukseen tottuu, kukapa ei haluaisi toimia ympäristön suojelemiseksi?

Lisäksi työntekijät työskentelevät mielellään yrityksessä, joka suhtautuu ilmastokriisiin vakavasti. – Myös perheemme, asiakkaamme ja ystävämme ovat mielissään siitä, että teemme töitä tällaiselle yritykselle, sanoo Nagesh Shekhadar.

Seco Tools Oy
puh. +358 9 2511 7200
asiakaspalvelu@secotools.com

Seco Tools perustettiin Ruotsissa, Fagerstassa ja toimintaa on tällä hetkellä yli 75 maassa. Se on johtava konepajatyökalujen valmistaja, joka tarjoaa lastuavia työkaluja ja ratkaisuja vaihtopalajyrsimiin, täyskovametallisiin jyrsimiin, sorvaukseen, reikien valmistukseen, kierteitykseen ja työkalujärjestelmiin. Seco Tools on ihmisläheinen yritys, joka on toiminut yli 80 vuoden ajan pyrkimyksenään tarjota erinomaista laatua koneistusprosessin kaikissa vaiheissa valmistamalla tarkkoja työkaluja ja laadukkaita tuotteita.
­
Lisätietoja, miten innovatiiviset Seco-­tuotteet, asiantuntijapalvelut, osaaminen ja kokemus tuovat menestystä valmistajille eri teollisuudenaloilla, on osoitteessa www.secotools.com