Yaskawan toimittamalla Motoman-konepalvelusolulla läpi-menoaika lyheni kokonaisesta työpäivästä 15 minuuttiin

Levypyörä Oy:n yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista on nopeat toimitukset. Tämä edellyttää tuotannolta nopeita läpimenoaikoja. Yrityksen ydintuotteena olevan teräsvanteen valmistusprosessiin yritys hankki kahden Yaskawa Motoman-robotin ympärille rakennetun konepalvelusolun, jonka ansiosta alkupään tuotannon läpimenoajat lyhenivät oleellisesti, parhaimmillaan yhdestä työpäivästä 15 minuuttiin.

Levypyörä Oy:llä on todella pitkä tuntemus levypyörien valmistuksesta, sillä yrityksen pohja valettiin jo vuonna 1955, jolloin Viipurista kotoisin olevat veljekset Lauri ja Reino Lemettinen aloittivat hevosvetoisten laitteiden vanteiden valmistuksen Kärkölän Järvelästä vuokratussa omakotitalon autotallissa. Pitkä matka on kuljettu noista ajoista, mutta toiminnan ydin on vuosikymmenten vaihtuessa pysynyt samana: levypyörien valmistus, jonka osuus on noin 65 % Levypyörä Oy:n liikevaihdosta.
Tänä päivänä yritys työllistää satakunta ihmistä toimittaen vanteita ympäri maailmaa mm. Saksaan, Britteinsaarille, USA:han, Kanadaan, Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja Pohjoismaihin.

Robotit elinehto
2000-luvun lopun talouspudotus koetteli koko Suomen teollisuutta, niin myös Levypyörää. – Ilman tuotannon robotisointia viimeistään tuolloin olisi toimintamme jatkuminen ollut todella kyseenalaista. Tänä päivänä meillä on tuotannossamme 16 robottia varmistamassa nopeita ja kustannustehokkaita prosesseja. Ilman robotteja emme kykenisi millään menestymään globaaleilla markkinoilla, emmekä vastaamaan riittävän nopeasti asiakaskentän yhä nopeutuviin vannetarpeisiin. Nopeus on laadun ohella ehdoton valttimme ja tässä kohtaa robotit ovat korvaamattomassa roolissa, arvioi tuotantopäällikkö Isko Takala.
Takalan mukaan tuotannon automatisointi on yksi tärkeä osa yrityksen kilpailukykytekijöistä, mutta myös muuta toimintaa täytyy jatkuvasti kehittää. – Osana tuotannon kehitystä täytyy myös henkilökuntaa kouluttaa. Muun muassa LEAN ja 5S ovat olleet lähiaikojen koulutuskohteitamme.

Kova vauhti
Levypyörä etenee tällä hetkellä todella kovassa vauhdissa. Takalan mukaan viime vuoden 11,2 M€ liikevaihtoon tulee käynnissä olevalla tilikaudella noin pari miljoonaa lisää. Ilman haasteita ei kovasta kasvusta selvitä. – Kova kasvuvauhti vaatii myös lisävoimaa, mutta uusien osaajien löytäminen on todella työlästä. Olemme onnistuneet löytämään vuokratyöntekijöinä tänä vuonna 17 uutta hitsaria ja edelleen uusia osaajia etsitään.

Robotisointi vapautti seitsemän työntekijää muihin toimiin
Kahden Yaskawa Motoman-robotin palvelema konepalvelusolu on ollut yksi vastaus huutavaan työntekijäpulaan. Tämä aiemmin 10 työntekijää työllistävä vanteen valmistuksen osavaihe vaatii robotisointiprojektin jälkeen vain kolmen työntekijän panoksen. – Seitsemän työntekijää vapautui muihin tehtäviin. Paitsi että tämä on iso kustannussäästö, on tämä tärkeää myös sen vuoksi, että saimme nämä ihmiset muihin tuotantotehtäviin, kertoo Takala.

Asetusaika solussa nolla
Edelleen on monella ihmisellä käsitys, että robotisointi vaatii suuret sarjat. – Meidän sarjakokomme ovat pienentyneet romahdusmaisesti. Ennen tyypillinen sarjakoko oli 100 kpl. Tänä päivänä keskimääräinen sarjakoko tuotannossamme on 10 kpl, mediaanisarjakoko on 4 kpl. Tästä huolimatta robotisointi on kannattavaa. Esimerkiksi tällä parisen vuotta pyörineellä konepalvelusolulla teemme yhtä nopeasti viisi kahden kappaleen sarjaa kuin 10 kappaleen sarjan, koska asetusaika solussa on nolla, sanoo tuotantoinsinööri Tuukka Sipi.
Konepalvelusoluun kuuluu kahden Motoman-robotin lisäksi uusinvestointeina hankitut Microstep-plasmaleikkauskone ja pesukone sekä jo tuotannossa aiemmin ollut HAAS-työstökeskus. Konepalvelusolun toiminta on nelivaiheinen. Ensin robotti hakee vanteen keskiön ja vie sen plasmalla työstettäväksi. Tässä työvaiheessa korvataan osittain aiemmin tehtyä mekaanista työstöä. Tämän jälkeen robotti vie kappaleen koneistukseen, jossa tehdään poraus ja senkkaus. Kolmannen työvaiheen tekee jäysteenpoistorobotti, jonka jälkeen robotti vie levypyörän pesuun. Osat tulevat 
valmiiksi puhdistettuina kohti hitsausta ja Tuukka Sipin mukaan osat tulevat aiempaa puhtaampana solusta ulos, mikä vai-
kuttaa positiivisesti myös pulverimaalauksessa.
– Tämän solun valmistamat työvaiheet vaativat aiemmin viisi työvaihetta ja neljä siirtovaihetta työpisteestä toiseen. Eli levypyörän osat täytyi jokaisen työvaiheen jälkeen pakata lavoille ja siirtää taas seuraavaan työpisteeseen. Tuohon prosessiin kului aikaa yksi työpäivä. Nyt Konepalvelusolun tekemänä tämä aika on 15 minuuttia, solun tahtiajan ollessa 6–7 minuuttia, kertoo Sipi.
– Paitsi aikasäästöä, konepalvelusolu lisää työturvallisuutta, sillä käsiteltävien kappaleiden painot ovat toista sataa kilogrammaa. Jokainen ihmistyötä vaativa eliminoitu kappalesiirto parantaa työturvallisuutta.

Yaskawan räätälöimä käyttöliittymä avainasemassa prosessissa
Yaskawan myyntipäällikkö Teemu Kiiski on varsin tyytyväinen asiakkaalle toimitettuun ratkaisuun. – Erityistä solussa on juuri räätälöity käyttöliittymä. Sen avulla koko linjan valmistusprosessia hallitaan aktiivisesti. Useat peräkkäiset ennen manuaalisesti tehdyt työvaiheet on automatisoitu. Solu kykenee käsittelemään raskaita, jopa 
160 kg:n, teräskappaleita erittäin tarkasti, Teemu kertoo.
Käytännössä solun käyttäjä aloittaa yksittäisen tilauksen valitsemalla aihion, siitä valmistettavan nimikkeen ja kappalemäärän. Tehdyistä valinnoista muodostuu uusi tilaus työlistalle. Työlistan tilaukset suoritetaan tekojärjestyksessä. Niitä voidaan myös muokata tai poistaa työlistalta tarvittaessa. Käyttäjä antaa tiedot vain kerran ja käyttöliittymä hoitaa tiedonjakamisen muille linjan koneille.
Suuri osa kommunikoinnista tapahtuu räätälöidyn käyttöliittymän ja Motoman MH280 -käsittelyrobotin välillä. – Isompi robotti toimii eräänlaisena masterina: se valvoo kappaleiden siirtymistä asemalta toiselle ja antaa esimerkiksi käyttöliittymälle käskyn käynnistää plasmakoneesta oikea ohjelma. Käyttöliittymä kertoo myös työstökoneelle oikeat parametriarvot jokaiselle tuotteelle. Kun yksittäinen tilaus saadaan valmiiksi, sen tiedot kirjataan aikaleiman kanssa lokitiedostoon myöhempää tuotannon seurantaa varten. Ohjelmoijamme ovat näyttäneet kokonaisuuden toteutuksessa kyntensä jälleen kerran, Kiiski kehaisee.

Alihankinnan osuus kasvussa – tilaa raskaalle työstölle
Suuri osa Levypyörän tämän hetken nousuvauhdista muodostuu alihankintatöinä tehtävästä teräsrakennevalmistuksesta. 
– Alihankintatöissä kasvumme on ollut tänä vuonna 40 %. Olemme todella varteenotettava kumppani isojen teräsrakenteiden alihankkijana. Koneistuskapasiteettia isoille teräsrakenteille tarjoaa mm. TOS Kurim 5-akselin portaalijyrsinkone, X = 12 000 mm, jolla on vielä tilaa myös uusille töille. Valmistamme asiakkaan kuvien mukaisesti osat ja osakokonaisuudet omassa tuotannossamme hitsattuina, koneistettuna ja maalattuna. Kannattaa ottaa meihin yhteyttä, mikäli etsitte kokenutta kumppania järeiden teräsrakenteiden valmistukseen, kehottaa 
Takala.

INFO
Levypyörä Oy
Isko Takala
tuotantopäällikkö
puh. 020 792 9532
www.levypyora.fi
Yaskawa Finland Oy
Teemu Kiiski
myyntipäällikkö
puh. 040 3000 624
www.yaskawa.eu.com