2 x 3 A

Kolmen A:n AAA-luottoluokitus on yhtiölle kunnia-asia ja myös mittari siitä, että asioita on tehty hyvin. Kolmen A:n saavuttavia yrityksiä onkin vuositasolla vain 3–4 %, joten kunnia-asiana ja merkkinä hyvin ja oikein tehdyistä asioista sitä voi pitääkin. AAA-luokituksen saavuttaminen vaatii oikeanlaista ja kurinalaista tekemistä ja tekemisen johtamista yrityksessä, toimivat prosessit ja työkalut. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan tätä merkkiä koskaan saavuta.

Prosessit ovat yleensä pitkälti yrityskohtaisia, mutta kun viedään asiat ylätasolle, voidaan puhua raha- ja reaaliprosessista. Reaaliprosessiin kuuluu esimerkiksi yrityksen tuotantotavat, logistiikan prosessit ja muut, missä yleensä liikutellaan fyysisiä asioita.
Rahaprosessin taas kuuluu nimensä mukaisesti kaikki rahaliikenteeseen liittyvät asiat.


Miten nämä prosessit ja luottoluokitus liittyvät toisiinsa?
Kolme A:ta voidaan ajatella myös toisella tavalla:
– Automaatio
– Analytiikka
– AI (Artificial Intelligence), tekoäly


Miten nämä ”kolme A:ta kahdella eri tavalla” liittyvät toisiinsa?
Yrityksen luottoluokitukseen vaikuttavat luonnollisesti talouden tunnusluvut ja maksukäyttäytyminen. Talouden tunnuslukuihin vaikuttavat luonnollisesti toiminnan tehokkuus ja hyvä kulurakenne, positiivinen tulovirta ja monet muut asiat.

Automaatiolla voidaan vaikuttaa merkittävästi edellä mainittuihin asioihin. Tiettyjen, erityisesti raha-, prosessien automatisoinnilla voidaan merkittävästi nopeuttaa rahan kiertoa. Laskutusprosessi on tehokas ja kaikki ylimääräiset viiveet saadaan minimoitua. Tällöin pääoma toimii tehokkaasti ja kassa kiittää. Samalla yritys voi paremmin investoida ja edelleen kehittää toimintaansa.
Analytiikan avulla voidaan, nimensä mukaisesti, analysoida mitkä asiat ovat kannattavia ja mihin kannattaa panostaa. Data-analytiikkaa liiketoiminnassaan hyödynsi vuonna 2023 41% (Tilastokeskus 2023, yli 10 henkilöä työllistävät yritykset). Yli puolet yrityksistä eivät vielä ole tätä mahdollisuutta hyödyntäneet. Tämä antaa mielestäni analytiikkaa tekeville yritykselle melkoisen hyödyn muihin verrattuna.

AI, tekoäly, antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia automaation ja analytiikan tehostamiselle. Tekoäly pystyy nopeasti ja tehokkaasti käsittelemään valtavan määrän dataa ja tekemään siitä hyvinkin monimutkaisia ja monipuolisia päätelmiä, ihmisten tekemän lopullisen päätöksenteon perustaksi ja tueksi.

Nykyaikainen tietojärjestelmä antaa yritykselle, yrityksen johdolle, järjestelmän käyttäjille ja yrityksen sidosryhmille tehokkaat työkalut kolmen A:n toteuttamiseen. Manuaaliset työvaiheet saadaan automatiikan avulla minimoitua tai jopa poistettua kokonaan, jolloin ihmisille jää enemmän aikaa tiedon analysointiin. Tehokkaan analytiikan avulla puolestaan yritys pystyy tekemään päätöksiä ja toimenpiteitä faktatiedon perusteella, samalla minimoiden ”mutuun” perustuvat päätökset. Tekoäly tuo tähän kokonaisuuteen vielä täysin­ ­uuden ulottuvuuden, jonka kaikkia mahdollisuuksia tuskin kukaan osaa tällä hetkellä edes ajatella.

Samaisen Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vain reilut puolet yli 10 henkilön yrityksistä käyttää toiminnanohjausjärjestelmää, ERP:iä, liiketoimintansa ohjaamisessa. Tämän tutkimuksen perusteella liki puolet toimivat ”kynällä ja paperilla” tai ulkomuistista. Tämä toimintamalli tuskin on paras mahdollinen, koska nykyaikainen järjestelmä tarjoaa hyvin pienellä investoinnilla valtavan määrän mahdollisuuksia liiketoiminnan seuraamiseen, tehostamiseen ja kehittämiseen.

Jakke Vyyryläinen
Toimitusjohtaja
Oscar Software Oy