20 vuotta kehitystä

Lehdellemme Eurometallille tulee tänä vuonna 20 vuotta täyteen. Tuona aikana lehtemme on tehnyt satoja yritysvierailuja suomalaisissa konepajoissa uutisten luomisen puitteissa. Itse olen noista vierailuista ja uutisoinneista pääosin vastannut. Tuon kokemuksen pohjalta arvioni on, että suomalainen metalliteollisuus on kehittynyt huimasti 20 vuoden aikana. Toki perspektiiviäni ja kokonaiskuvaa hieman hämärtää seikka, että pääosin vierailujeni ja uutisten kohteena olevat yritykset ovat olleet juuri niitä toimijoita, jotka ovat kehittäneet toimintaansa aktiivisesti investoimalla uuteen konekantaan. Näkemykseni mukaan pääsääntöisesti ne yritykset, jotka investoivat uuteen konekantaan, kehittävät toimintaansa muutoinkin kokonaisvaltaisesti, ovat avarakatseisia uusien toimintatapojen etsijöitä ja aktiivisia niin ikään uusasiakashankinnassa.

Monet näistä hienoista toimintaansa kehittävistä yrityksistä ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Yhtenä kasvun esteenä moni mainitsee uusien työntekijöiden löytämisen. Lähes poikkeuksetta nämä innovatiiviset yritykset ovat tässäkin asiassa aktiivisia kouluttaen itse nuorista aihioista ja hieman varttuneimmistakin alanvaihtajista uusia osaajia. On myös erittäin hienoa havaita, kuinka useassa uutisessa yrittäjät ja muut esihenkilöt kehuvat vuolaasti henkilökuntansa osaamista ja sitoutumista: työntekijät ovat yrityksen menestyksen teräsjalka ja heidän kanssaan yhteistyössä palvellaan palkan maksajaa eli asiakasta.

20 vuoden aikana tekeminen on muuttunut entistä laatuorientoidummaksi ja tekeminen alihankkija-päämies-akselilla on yhä enemmän kahdensuuntaista yhteistyötä, jossa hyödynnetään digitalisoinnin luomia mahdollisuuksia.

Viime aikoina esiin nousee yhä useammin vastuullisuus – sen viesti ja merkitys ymmärretään, ja hienosti vastuullisuus onkin otettu osaksi monen yrityksen arvomaailmaa.

Iso kiitos Eurometalli-lehden lukijoille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta kahdesta vuosikymmenestä. Haluamme jatkossakin tuoda Teille tuoreita kuulumisia metallialasta ja sen trendeistä – sekä printtinä että digitaalisesti.

Terveyttä ja hyvää mieltä syksyyn,
Petri Kuhlman, päätoimittaja