70 vuotta hitsauksen yhteistyötä

Jouko Lassila / Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys toiminnanjohtaja, IIW:n hallituksen varapuheenjohtaja

Hitsaus on yksi yhteiskunnan avainteknologioista. Yhteiskunta ei toimisi ilman hitsattuja tuotteita ja infrastruktuuria. Teknologiateollisuuden eri sektoreilla on hitsauksen osuus tuotteen arvosta merkittävä: metallirakentamisessa 5 %, ajoneuvotuotannossa 7 % ja laivanrakennuksessa 8 %. Edellisestä lamasta noustiin vasta, kun telakat toimittivat muutaman hitsatun laivan, kun autotehdas alkoi toimittaa hitsattuja mersuja ja kun uuden biotuotetehtaan hitsatuissa putkistoissa ja prosessilaitteissa alkoi virrata uuden aallon tuotteita.
Hitsaus on liittämismenetelmänä verrattain nuori ja edelleen kehittyvä. Parhaillaan on menossa voimakas digitalisoituminen muun teknisen kehityksen imussa. Investoinnit tehokkaisiin uuden sukupolven digitaalisiin tuotantokoneisiin ovat hyvässä vauhdissa. Suomen hitsaavasta teollisuudesta tulee lähes päivittäin uutisia hitsauksen robotti- ja automaatioinvestoinneista sekä hitsattavien osien tarkasta valmistuksesta uusilla ja tehokkailla laserleikkausautomaateilla. Tuotannon koneiden ja laitteiden pyörittämiseen tarvitaan kuitenkin ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa – kaikilla toiminnan tasoilla. Hitsauksenkin ammatit ovat siirtyneet yhä enemmän tuotannon tukitoimintoihin, kuten johtoon, suunnitteluun, myyntiin, konsultointiin, koordinointiin, IT-toimintoihin ja koulutukseen. Hitsaajan käden taitoja toki tarvitaan edelleen.
Hitsauksessa toimii ainutlaatuinen, kansainvälinen pätevöityskoulutusjärjestelmä. Sen kehittäjät ja ylläpitäjät ovat International Institute of Welding, IIW ja European Federation for Welding, Joining and Cutting, EWF sekä paikalliset hitsausyhdistykset ja instituutit yli 40 maassa. Ilman virallista pätevyyttä ei voi työskennellä hitsaajana tai hitsaustyön valvojana konepajoilla, telakoilla eikä rakennustyömailla. Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys onkin myöntänyt 30 vuoden aikana yli 10 000 IIW:n tai EWF:n todistusta hitsausinsinööreistä hitsaajiin. Koulutusohjelmia meillä on 14 ja hyväksyttyjä koulutuksen järjestäjiä noin 50. IIW:n ja EWF:n koulutuksen harmonisoitu järjestelmä varmistaa koulutuksen tason maasta toiseen, tavoitteena turvalliset hitsit.
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ja sen julkaisema Hitsaustekniikka-lehti juhlivat perustamisensa 70. vuosipäivää Helsingissä huhtikuussa 2019. Aikojen alussa tavoitteena oli ”Suomesta puuttuvien hitsausalan standardien ja normien laatiminen, alan ulkomaisten kokemusten seuraaminen ja tiedottaminen sekä sellaisen toimijan luominen, joka muiden maiden tavoin liittyisi kansainväliseen järjestöön.” (Lähde:
Hitsaustekniikka-lehti 1, marraskuu 1949.)
Tänään Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys on ammatillinen järjestö, joka vaikuttaa alan kehitykseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Meillä on noin 140 yritys- ja yhteisöjäsentä ja 13 paikallisosastossa 2200 henkilöjäsentä. Toiminnan painopistealueet ovat hitsaustietous, vaikuttaminen ja koulutuksen organisointi. Tarjoamme tietoa, palveluita ja koulutusta sekä järjestämme alan näyttelyitä ja muita tapahtumia. Pidämme yllä hitsauksen kansainvälistä IIW:n ja
EWF:n koulutusjärjestelmää yhdessä koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Lisäksi tuotamme aineistoa alan kouluttajille ja opiskelijoille sekä julkaisemme Hitsaustekniikka-lehteä. Yhtenä tavoitteenamme on tehdä hitsausalan eri tehtävistä houkuttelevia työuraansa suunnitteleville nuorille.