ADR-hyväksytty suurtehoimuri Säiliö Ykköset Oy:n monitoimikoneeksi

Reilu 10 vuotta erilaisia vaativia puhdistuksia suorittanut Säiliö Ykköset Oy on varsin nopealla tahdilla kasvattanut kalustoaan ja laajentanut toimialuettaan. Nyt töitä tehdään koko Suomen kattavasti ja tyypillinen asiakas on iso teollisuusyritys. Uusin hankinta on Volvon alustalle rakennettu viimeisimmän osaamisen mukainen DISAB Centurion P30 -suurtehoimuri, jolla hoituu imut ja puhallukset kuivana tai märkänä, sekä ongelmajätekuljetukset loppukäsittelypaikkaan.

Volvo FH540 alustalle toteutettu ADR-hyväksytty suurtehoimuauto on harvinen näky Suomessa.
– Näitä kokonaisuuksia on vain yksi tämän meidän automme lisäksi täällä Suomessa. Kun teemme teollisuuden kemikaalisäi-liöiden puhdistuksia, niin työturvallisuus on tärkein huomioitava asia, Säiliö Ykköset Oy:n toimitusjohtaja Pekka Makkonen kertoo.

ADR-hyväksytty
– DISAB:in laitteisto tuo meille erittäin paljon joustavuutta ja monipuolisuutta tehtävien töiden osalle, koska sillä saadaan tehtyä niin kuiva- kuin märkäimut. Tärkein ominaisuus monipuolisuuden kannalta ajateltuna on kuitenkin ADR-hyväksyntä. Haponkestävän säiliön ansiosta voidaan erilaisia tuotteita sisältävät kohteet puhdistaa ja puhdistuksen jälkeen ajaa suoraan Riihimäelle tyhjentämään kuorma, valaisee Makkonen.

Kansallinen toimija
Vaikka yhtiön pääpaikka on Kokkolassa, niin suurin osa liikevaihdosta muodostuu Turku – Tampere – Helsinki -akselilla. Tämä on luonnollista, kun teollisuus on enemmän keskittynyt Etelä-Suomen alueelle.
– Teemme töitä suhteellisen pienellä porukalla toimialueena koko Suomi. Omia miehiä meillä on noin kymmenen, mutta tiettyihin kiirehetkiin etenkin kesäaikaan meillä saattaa olla jopa 20 vuokrahenkilöä töissä.

Työkohteet muuttuneet
– Kun aloitimme imuautoilla töiden tekemisen, niin 90 % asiakkaista oli omakotiasujia ja 10 % teollisuuden toimijoita. Nyt nuo prosenttiosuudet ovat päinvastoin. Teemme edelleen yksityiskotien öljysäiliöiden puhdistuksia, mutta kaluston lisääntymisen mukana olemme lisänneet teollisuuteen suuntautuvia projekteja, Makkonen kertoo.
– Olemme saaneet useita isoja teollisuuden toimijoita vakitilaajiksi, koska toimintamme on ollut luotettavaa, kalusto ajanmukaista sekä henkilökunta alan vankkoja ammattilaisia. Meillä on kaikkiaan 11 autoa tällä hetkellä ja seuraavat investoinnit ovat jo mietinnässä, mutta nyt keskitytään tekemään töitä.

Ruotsalainen suurtehoimuri
DISAB on vuodesta 1977 lähtien valmistanut noin 1 000 laitetta erilaisiin sovelluksiin. Etelä-Ruotsissa pääpaikkaansa pitävä yritys työllistää noin 100 henkilöä. UK:ssa on myös palvelukeskus, koska Englannin markkinoilla DISAB on päässyt markkinoilla hallitsevaan osaan ja sitä käytetään yleisnimenä puhuttaessa teollisuuden suurtehoimureista.
– DISAB pärjää hyvin markkinoilla vallitsevassa kilpailussa, koska erityisesti sen jälkimarkkinointitoimet ovat vakuuttaneet asiak-kaat, kertoo Suomeen DISABia maahantuovan Erikoiskalustohuolto Oy:n Nicke Westerdahl.

Melkein pelkkiä Volvoja
Makkosen yritykselleen hankkimat autot ovat yhtä lukuunottamatta Volvoja.
– Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö Wetterin kanssa ja miksi vaihtaa merkkiä, kun hinta-laatusuhde on erinomaisella tasolla sekä niin huolto kuin myyntikin ansaitsevat ison kiitoksen. Pitäähän auton olla työntekijöidenkin mieleen, eikä sekään ole tullut hankinnan esteeksi, Makkonen toteaa.

Kapasiteettia riittää

– Meillä on mukava määrä tyytyväisiä asiakkaita, mutta kyllä uusiakin vielä mukaan mahtuu. Palvelemme luotettavasti niin yksityisiä kuin teollisuuden toimijoita. Tervetuloa asiakkaaksi, päättää Pekka Makkonen.

INFO
Säiliö Ykköset Oy
Pekka Makkonen
puh. 0400 167 767