Alumecolta nyt myös ruostumattomat teräkset

Suomen johtava alumiinitukkuri Alumeco laajentaa valikoimaansa ruostumattomiin teräksiin. Jo ennestään valikoimassa on ollut sisaryhtiö Metalcenter Groupin kautta myös värimetallit. Materiaalien laajan valikoiman lisäksi asiakkaille on tarjolla korkean luokan tekninen osaaminen ja kattava palvelu.
– Toive valikoiman laajentamiseen on lähtöisin asiakkailtamme. Olemme huomanneet, että asiakkaillamme on halua keskittää ostojaan ja olemme halunneet vastata tarpeeseen koko konsernin tasolla Pohjois-Euroopassa. Meille on hieno luottamuksen osoitus, että saamme olla juuri se kumppani, jolle ostoja halutaan keskittää. Haluamme ehdottomasti olla luottamuksen arvoisia ja osoittaa sen joka päivä uudestaan, kertoo toimitusjohtaja Janne Rauvola.


Kaikki metallit yhden katon alta

– Laajemmalla valikoimalla pystymme tar­joamaan entistä suuremman hyödyn. Jo nyt meiltä saa alumiinit ja värimetallit yhden luukun periaatteella. Meiltä ostaessa kaiken saa saman katon alta. Kun kaikki hoituu helposti ja yhdellä kerralla, säästyy asiakkailtamme aikaa ja vaivaa, mikä on hyvin tärkeää, kun liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti hektisemmäksi ja asioiden on tapahduttava tehokkaasti.
– Meille hyvä palvelu, osaaminen ja laaja valikoima ovat vahvuuksia ja niihin myös panostetaan jatkuvasti. Siispä on luontevaa hakea kasvua juuri parantamalla palvelua. Samalla autamme myös omia asiakkaitamme menestymään entistä paremmin, Rauvola lupaa.


Uutta ja syvää osaamista

Alumeco on panostanut osaamiseen myös rekrytoinneissa, ja riveihin on liittynyt ruostumattomien terästen pitkän linjan ammattilainen Jorma Leppänen, joka tuo taloon laajan osaamisensa ja pitkän kokemuk­sensa.
– Kun tuotevalikoimaa ruvettiin laajentamaan, oli selvää, että meidän pitää panostaa myös osaamiseen merkittävästi, että voimme palvella asiakkaita yhtä kattavasti kaikissa tuotteissa. Jormalla on kokemusta ruostumattomista teräksistä jo lähes 40 vuoden ajalta ja hän on tunnettu ammattilainen. Nyt meillä on omasta takaa merkittävää asiantuntemusta ja voimme ylläpitää korkeaa osaamistasoa kaikissa tuoteryhmissä. Meillä on myös paljon nuorempia ammattilaisia, joten jatkuvuudesta on huolehdittu. Jokainen ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan, Rauvola kertoo.

Alumecolla on tavoitteena olla asiakkaille materiaalikumppani. Silloin asiakasta voidaan tukea jo tuotekehitysvaiheesta lähtien parhaan tuloksen saamiseksi.
– Kun olemme mukana jo aivan alusta lähtien, voimme auttaa omalla osaamisellamme materiaalivalinnoissa parhaan lopputuloksen saamiseksi. Voimme auttaa myös löytämään parhaan vaihtoehdon tietyn standardin puitteissa. Esimerkiksi materiaalien muovauksessa voi olla suuria eroja eri laatujen välillä, Leppänen muistuttaa.
– Meille on tärkeää pitää yllä omaa osaamistamme. Vuosien saatossa olen huomannut, että ruostumattomista teräksistä riittää aina uutta opittavaa, ja että vanhan osaamisen päälle on hyvä rakentaa uutta. On hyvä huomata, että materiaalit kehittyvät jatkuvasti paremmiksi. Samalla on myös itse kehityttävä, että pysyy ajan tasalla.


Kestävästi ja pitkäjänteisesti

Ruostumattomien terästen tulevaisuus näyttää hyvältä, ja niille näyttää olevan kysyntää jatkossakin.
– Nykyisin suosittava elinkaariajattelu tukee selvästi ruostumattoman teräksen ja alumiinin käyttöä. Molemmat ovat hyvin kustannustehokkaita vaihtoehtoja silloin, kun katsotaan pidemmällä tähtäimellä, vaikka hankintahinta olisikin suurempi. Samoin myös painon kannalta kriittisissä kohteissa molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja, jopa muoviin verrattuna. Myös vihreisiin arvoihin ne sopivat erinomaisesti kestävyytensä vuoksi, Leppänen pohtii.
– Kestävyys korostuu meillä myös liiketoiminnassa. Me haemme nimenomaan pitkiä asiakassuhteita olemalla paras ja luotettavin yhteistyökumppani. Kun asiakkaamme voivat hyvin ja menestyvät, myös me voimme silloin taata jatkuvuuden ja lunastaa luottamuksen aina uudestaan, toteaa Rauvola.


Kuvassa Jorma Leppänen ja Janne Rauvola.

Alumeco Finland Oy Ab
puh. +358 10 836 63 00
mail@alumeco.fi
www.alumeco.fi