Celermecin tehokaksikoksi Mazakin pystykaraisten tutkapari

Sievissä toimiva Celermec hankki kerralla tuplatehoja pystykaraisten arsenaaliinsa kahden Mazak VCN-530C -työstökoneen myötä. Nämä identtiset koneet korvasivat kolme tuotannon vanhempaa konetta mahdollistaen 30 % aiempaa nopeampia läpimenoaikoja.


Osana LaserComp-konsernia toimiva Celermec keskittyy ohutlevymekaniikkaan, koneistukseen, maa­laukseen ja kokoonpanoihin. Celermecin koneistusosastolla on hyviä kokemuksia Mazakeista ja tällä hetkellä näitä koneita on rivissä viisi. – Paljon näiden uusien koneiden hankinnan valintaprosessissa painoivat luotettavien Mazak-kokemustemme lisäksi hyväksi havaittu ohjaus, joka on nyt sama sekä Mazak-sorveissa että -työstökeskuksissa. Mazak ei ollut tässä pystykaraisten koneiden hankinnassa punnituista vaihtoehdoista halvin, mutta hinta-laatusuhteeltaan optimaalisin, kertoo toimitusjohtaja Pertti Haataja.

– Myös After Sales -toiminnot toimivat Wihurilla niin kuin pitääkin – kaikki mitä on pyydetty ja haluttu on aina saatu. Luonnollisesti näilläkin kokemuksilla oli merkitystä uusia koneita hankittaessa, jatkaa Haataja. Mazak VCN-530C -kaksikon työalueet ovat x = 1 050 mm ja Y = 530 mm ja koneet on varustettu tehokkaammalla 18 000 kierroksen karalla.


Celermecin tuotannossa on tällä hetkellä viisi Mazak-työstökonetta. Kuvassa vuonna 2018 hankittu Mazak Palletech -palettiautomaatiolla varustettu vaakakarainen HCN-5000-koneistuskeskus.

Sirutetut työkalut

Uudet Mazakin pystykaraiset työstökoneet on varustettu työkalunhallintajärjestelmällä, jossa työkalut ovat sirutettuja. – Käytämme samoja työkaluja sekä pystykaraisissa että vuonna 2018 hankkimassamme vaakakaraisessa 12 paletilla varustetussa HCN-5000 Mazakissamme. Siirrettäessä työkaluja koneelta toiselle, sirutuksien ansiosta myös tieto siirtyy mukana, valaisee Haataja.
– Koska Lang-nollapistekiinnitysjärjestelmät ovat pystykaraisissa ja vaakakaraisessa Mazakissa samat, protovalmistuksesta on helppo siirtää tuotteet sarjavalmistukseen.


”Identtiset kaksoset” eliminoivat pullonkaulan

Viime syyskuussa Celermecin tuotantoon saapuneet ”identtiset kaksoset” Mazak VCN- 530C korvasivat aiemmin tuotannossa lastunneet kolme vanhempaa konetta. – Kaksi samanlaista konetta tuovat varmuutta tekemiseen, eivätkä asiakkaat jää missään kohtaa tyhjän päälle. Meillä oli aiemmin vain yksi neliakselinen kone ja nyt nämä uudet pystykaraiset Mazakit neliakselisina koneina eliminoivat tämän pullonkaulan.


Kahden koneen asennus optimoi tuotantokatkosajan

– Uudet Mazakit saapuivat meille luvatun aikataulun puitteissa ja saimme koneet nopeasti tuotantoon Wihurin hyvien ennakkovalmisteluiden ansiosta. Huomionarvoista on, että kahden samanlaisen koneen yhtäaikainen asennus aiheuttaa vain 20 % pidemmän tuotantokatkoksen kuin yhden koneen asennus, sanoo Haataja.

– Hallitsemme ohutlevymekaniikan, koneistuksen, maalauksen sekä kokoonpanotyöt. Tämä kokonaispalvelu saman katon alla toteutettuna mahdollistaa kilpailukykyisen tuotannon alihankintaosien valmistuksesta tämänkaltaisen valmiina asiakkaille toimitettavan valmiin tuotteen toimituksiin, kertoo toimitusjohtaja Pertti Haataja Celermecin valmistaman Regon-klapikoneen äärellä.


30 % nopeammat läpimenoajat

– Uusien Mazakien hihnattomat ja jäähdytetyt karat ja läpijäähdytetyt kuularuuvit takaavat omalta osaltaan tarkat työstöt. Verrattuna näitä edeltäviin koneisiin 3D-ajo-ominaisuudet, pinnan laadut ja lastuamistehokkuudet ovat selkeästi parantuneet. Nurminen Toolsin toimittamien nollapistekiinnittimien ansiosta päästään 15 minuutin asetusaikoihin eri sarjojen välillä. Kaiken kaikkiaan uusien Mazakien myötä läpimenoajat ovat lyhentyneet 30 % tehokkaampien koneiden, asetusten teon ja työkaluhallinnan kautta, laskee työstömenetelmistä vastaava Harri Säisä.

Analysointijärjestelmästä paljon hyötyä

Celermecin kunnossapitotoiminnoista vas­taava Heikki Jylhä-Ollila kertoo Mazak Smooth Monitor AX -analysointijärjestel­mäs­tä. – Järjestelmä luo paljon mahdollisuuksia. Sen kautta saadaan tarkkaa dataa työstöajoista sekä koneiden käyttöasteista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi jälkilaskennassa. Myös huoltoihin liittyen saadaan järjestelmästä hyödyllistä tietoa.


Positiiviset näkymät

Huolimatta viime vuonna alkaneesta koronatilanteesta Celermec on edennyt varsin mallikkaasti. – Työtilanne on olosuhteisiin nähden varsin hyvä. Viime kesäkuusta syyskuuhun koneistusten kysyntä nousi merkittävästi ja osa näistä töistä tuli uusasiakashankinnan kautta. Pari uusista asiakkaista on kokoluokaltaan meille varsin merkittäviä, iloitsee Haataja.
– Tällä hetkellä koneistamme kahdessa vuorossa erityisesti koronatilanteen vuoksi. Vuorojen välissä on puolen tunnin tauko.
– Tulevaisuuteen meillä on varsin positiiviset näkymät. Kasvutavoitteemme on vuositasolla 10–20 % luokkaa. Tämä tavoite vaatii luonnollisesti ajassa kiinni pysymistä, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että uusia koneita ja teknologioita hankitaan jatkossakin määrätietoisesti tuotantoomme, visioi Haataja.


Kaksi identtistä neliakselista Mazak VCN-530C -pystykaraista koneistuskeskusta ovat tuoneet lisätehoa ja varmuutta Celermecin tekemiseen. Koneiden ominaisuuksia hyödyntämällä on saavutettu jopa 30 % nopeampia läpimenoaikoja.

INFO

Celermec Oy
Pertti Haataja
toimitusjohtaja
puh. 050 551 2639
www.celermec.fi