Ensimmäinen 7 x D -syväporaukseen tarkoitettu kääntöteräpora Kääntöteräinen CoroDrill® DS20 -pora on luotettava ja pitkäikäinen ratkaisu 4–7 x D:n poraukseen

Sandvik Coromantin CoroDrill® DS20 on ensimmäinen kääntöteräinen porajärjestelmä, jolla voidaan porata reikiä jopa 7 x D:n syvyyteen. Terät ja porarunko on suunniteltu täysin uusiksi. Pora poistaa lastuja luotettavasti ja johdonmukaisesti, joten syöttönopeus voidaan pitää suurena myös 4–7 x D:n syvyyteen porattaessa.
CoroDrill 880- ja CoroDrill 881 -porien korvaajiksi suunnitelluilla kääntöteräisillä 4–5 x D CoroDrill DS20 -porilla päästään jopa 25 prosenttia edeltäjiä pidempään terien kestoikään. Lisäksi porauksen tuottavuus on työkappaleen materiaalista riippuen jopa 10 prosenttia parempi. Malliston 6–7 x D -porat taas laajentavat huomattavasti Sandvik Coromantin kääntöteräporavalikoiman käyttöaluetta. Poratuotelanseerausta täydentää modulaarinen porankiinnitysratkaisu, MDI, jolla pora voidaan kiinnittää nopeasti liitäntäkappaleeseen. MDI-kiinnityksen etuja ovat hyvä poraustarkkuus, erinomainen keskitystarkkuus ja kompakti työkaluvarasto. MDI-kiinnitys on saatavissa Coromant Capto®- tai HSK-liitoksella varustettuun varteen.
Kääntöteräiset CoroDrill® DS20 -porat ovat monipuolisia ja kustannustehokkaita työkaluja, joilla saadaan muita huipputason ratkaisuja pidempi terien kestoikä ja parempi tuottavuus lähes kaikkien materiaalien työstössä. Esiporausta ei tarvita.
”Yli 5 x D:n poraussyvyyteen porattaessa tärkeimpiä tekijöitä ovat hallitut lastuamisvoimat, luotettava lastunpoisto sekä tarkka keskitys,” selittää Håkan Carlberg, Sandvik Coromantin kääntöteräporien liiketoimintayksikön johtava tutkimus- ja tuotekehitysinsinööri. ”Kun siirrytään 5 x D:n poraussyvyydestä 7 x D:n syvyyteen, pora alkaa taipuilla. Laskennallisesti porauksen vaativuus kutakuinkin kolminkertaistuu. CoroDrill DS20 7 x D -poran suunnittelussa arvioitiin huolellisesti noin 50:tä toisiinsa vaikuttavaa tekijää. Saimme tulokseksi pienemmät lastuamisvoimat. Lastuaminen kevenee varsinkin porauksen aloitusvaiheessa, jolloin myös prosessivarmuus paranee. Loppukäyttäjän etuna taas ovat pienemmät reikäkohtaiset kustannukset, mahdollisuus aiempaa syvempiin reikiin ja alhaisempi melutaso.”
Erinomaisesti väsymistä kestävä porarunko on erittäin luja ja ennen kaikkea jäykempi kuin mihin aiemmin on pystytty. Lastu-urien muodot on suunniteltu erikseen jokaiselle eri porakoolle ja terälle. Yhdessä ominaisuudet muodostavat luotettavan kokonaisuuden: työkalun, joka värisee vähemmänja jonka kulumista on helppo ennakoida. Uuden sukupolven askelporaustekniikka pienentää porauksen aloitusvaiheen työstövoimia jopa 75 prosentilla ­CoroDrill 880 -työkaluihin nähden, joten uusilla porilla on erinomainen keskiöintitarkkuus. Porassa on kääntöterät sekä keskellä että reunoilla. Kussakin terässä on neljä mittatarkkaa teräsärmää. Terien muotoilu ja erittäin sitkeä perusaine parantavat terän lujuutta.
Uuden MDI-kiinnityksen kaksinkertainen keskitys ja tarkka istuvuus takaavat hyvän heittotarkkuuden ja optimaalisen toistotarkkuuden. Poralaipan ja mutterin välinen kosketuspinta parantaa tukevuutta ja reiän laatua. Porauksessa voidaan käyttää useita halkaisijaltaan erilaisia poria kartiokokoa muuttamatta.
Kääntöteräisten CoroDrill DS20 -porien halkaisijavalikoima on laaja: 15–65 mm. Varsityyppi sekä vaihtoterän koko, terälaatu ja malli ja geometria voidaan valita täsmälleen materiaalin ja käyttökohteen mukaan, joten poria voidaan käyttää niin konepaja- ja autoteollisuudessa kuin öljy- ja kaasualan, pumppu- ja venttiilialan sekä ilmailualan sovellutuksissa. ●

INFO

LIsätietoja:

https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/products/corodrill_ds20/
www.sandvik.coromant.com/fi