Eskomatic Oy kasvaa, investoi ja Etsii hyviä tyyppejä

Viime vuonna 40-vuotisjuhliaan viettänyt Eskomatic Oy ei ole jäänyt juhlahumuun leijumaan, vaan jatkaa määränpäätietoisesti konseptinsa kehitystä. Käynnissä olevista hankkeista tärkeimpinä toimitusjohtaja Pauli Eskola mainitsee uudenlaista ajattelumallia edustavan tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien työntekijöiden rekrytointihankkeen.

Eskomatic Oy:n tarina juhlavuoden jälkeen on jatkunut todella vahvasti.
– Huhtikuussa päättyneellä tilikaudella saavutimme ennätysliikevaihtomme 6,2 M€ ja vauhti on jatkunut vieläkin hurjempana menossa olevalla tilikaudella; kolmen ensimmäisen kuukauden myynti on 35 % viime vuotta edellä, iloitsee Eskola.

Tuotanto ladattu huipputekniikalla

Visionsa mukaan Eskomatic haluaa olla henkilöstöltään, tuotantotiloiltaan ja kalustoltaan selkeästi parasta kansallista tasoa. Tämä ei ole pelkkää sanojen helinää. Esimerkiksi viimeisen puolentoista vuoden aikana tuotantoa on tehostettu neljällä uudella työstökoneella ja kolme konetta on jälleen tuloillaan. Tuotantotilat on ladattu täyteen paitsi jatkuvasti uusiutuvaa, myös maailman huippua edustavia brändejä kuten Mazak, Index-Traub, Nakamura-Tome, Star ja Brother.

Yksi lähiaikojen kehitysaskeleita on ollut halu tuoda Lean-ajattelu osaksi yrityskulttuuria. Tämä tarkoittaa virtausajattelua, työn tekemisen häiriöiden vähentämistä, työn prosessien vakioimista ja hukan vähentämistä. Osana tätä kulttuuria yritykseen on hankittu prosessien häiriöitä eliminoimaan mm. Matrix-työkalujärjestelmä, joka antaa automaattisen ostoehdotuksen työkalusta. Tällä varmistetaan, ettei työ keskeydy työkalujen tai teräpalojen loppuessa kesken valmistuksen. Myös mittaustekniikkaan on panostettu. – Mittauksien mittavaihtelua ja mittaepävarmuutta ollaan tutkittu paljon. Mitutoyon Quick -Vision -videomittauslaitteeseemme on hankittu myös koskettavat anturit, sanoo Eskola. Laitteella onnistuu koskettavan mittauksen lisäksi myös nopeat automaattiset optiset mittaukset, sillä Eskomaticin hienomekaanista ja tarkkuutta vaativien työstöjen halkaisijakoot lähtevät jopa alle 2 mm:n kappaleista. Yläpäässä koneistushalkaisija on 300 mm. – Kiinnitämme laadunvarmistukseen entistä enemmän huomiota. Tuotannolliset riskianalyysit ja tilastollinen seuranta toiminnassamme kasvaa, valottaa Eskola.

Tavoitteet ja reaaliaikaisuus yhdellä silmäyksellä

Eskolan ajattelumallissa päivittäinen johtaminen (Daily Management) ja häiriöiden estäminen (Poka-Yoke) ovat etusijalla. – Yhtenä osana päivittäisen johtamisen ajattelumallia uudistamme täysin tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmämme. Jatkossa Daily Management tehdään suoraan järjestelmästä – tavoitteet ja reaaliaikaisuus nähdään yhdellä silmäyksellä: missä kukin työskentelee, koska ja millä koneella jne. Suunnitelmat ovat läpinäkyviä ja niiden perusteella voidaan nopeasti reagoida muuttuviin tarpeisiin. Järjestelmä esimerkiksi estää työn aloittamisen, mikäli kaikki edellytykset sen aloittamiselle ei ole kunnossa kuten työkalun tai materiaalin puuttumisen johdosta.

– Tämä juuri meidän tarpeisiimme räätälöity järjestelmä on minun iso visioni, jossa isoilta näytöiltä voidaan selkeästi nähdä eri työstökoneiden tekeillä olevat ja tulevat työt, töiden edistymisen tavoitteet, prio-riteetit ja mikä on kenelläkin työntekijällä vastuuna. Näin työntekijöiden ei tarvitse turhautua; mitä teen ja teenkö asiat oikeassa järjestyksessä, avaa Eskola kehitystyön alla olevaa järjestelmää.

Omistajansa näköinen yritys

Yritykset ovat lähes aina omistajansa näköisiä, niin myös Eskomatic. Vaikka yrittäjä Pauli Eskola on hyvin teknisesti orientoitunut persoona, hän on myös hyvin avoin ja selkeästi ihmisten kanssa hyvin toimeentuleva. Nämä asiat näkyvät voimakkaasti myös miehen yrityksessä.

– Konetekniikan kehittäminen on meille yksi tärkeä palanen visiomme toteuttamisessa. Mutta vielä tärkeämpänä näen työntekijöiden osuuden kokonaisuudessa. Ihmiset ovat meidän tärkein voimavara ja meillä aidosti arvostetaan tätä tärkeintä pääomaamme, työntekijöitä. Toimihenkilöillämme on todella vapaat kädet toimia ja tuotantotekijöillemme pyritään rakentamaan ideaaliset työolosuhteet ja heidän osaamistaan ja kehittymistään tuetaan. Tärkeä asia on työntekijän ymmärtäminen yksilönä.

Työntekijöihin panostaminen on helppo sisäistää astellessa Eskomaticin tuotantotiloissa, joiden lattiapinta-ala tuplaantui 3 000 m2:iin vuonna 2014 tehdyn tilainvestoinnin yhteydessä. Tilat ovat erittäin siistit ja kaikki on selkeästi suunniteltu tukemaan ideaalisia työnteko-olosuhteita. Tilauudistuksen yhteydessä mm. LED-valaistukseen panostettiin, jotta edellytykset tekemiseen olisivat myös valaistuksen osalta parhaalla mahdollisella tasolla.

Hyvät tyypit tervetulleita

Yksi suomalaisen teollisuuden suurimmista haasteista liittyy uusien työntekijöiden löytämiseen. Tähän pähkinään Eskomaticilla on paneuduttu tosissaan. – Visiomme mukaisesti tähtäämme vuotuisesti 10 %:n kasvuun. Tämä jatkuva kasvu vaatii myös lisää osaajia. Joukkueemme koko on kasvanut jo noin 50 osaajaan ja tämä määrä kasvaa hyvinkin nopeasti kohti lukua 60.

– Toki otamme ilomielin osaavaan joukkoomme mukaan valmiin ammattilaisen, mutta tarjoamme mahdollisuuden myös muista alasta ja meistä kiinnostuvista ihmisistä. Eli jos olet halukas esimerkiksi vaihtamaan alaa tai olet eri syistä erkaantunut työelämästä, tarjoamme sinulle uuden mahdollisuuden. Meillä on aina tilaa hyville tyypeille sukupuoleen katsomatta. Eikä kannata olla huolissaan tämän teknisesti vaativan alan monelle korkeasta kynnyksestä. Me itse koulutamme uudet ihmiset talon tehtäviin. Liikkeelle voidaan lähteä vaikka mittalaitteiden käyttöä ja kuvia opetellen. Meillä on eri tasoisia tehtäviä ja mahdollisuus edetä osaamisen karttuessa. Ota vaan reilusti yhteyttä, niin jutellaan ja katsotaan, olisitko meidän organisaatioon sopiva hyvä tyyppi. Näistä asioista voi tulla keskustelemaan meidän kanssamme vaikka Alihankinta-messuilla Eskomaticin osastolle, houkuttelee Pauli Eskola tulevia eskomaticlaisia.

Lisätiedot

Eskomatic Oy
Pauli Eskola
toimitusjohtaja
puh. 040 704 7437
www.eskomatic.fi
Alihankinta-messuilla osasto C649