FC-Koneistus vahvistaa koneistuskapasiteettiaan uudella HAAS:n koneistus- keskuksella

Tuotantokapasiteettia, toimitusvarmuutta, tuoteskaalaa ja kannattavuutta parantamaan FC-Koneistus Oy:lle hankitaan HAAS ST-30Y, jolla saadaan kerralla tehtyä asioita, jotka ennen vaativat useita työvaiheasetuksia. Uusi sorvauskeskus tuo mukanaan joustavuutta ja tarkkuutta entiseen toteutukseen verrattuna. Yrityksen erikoisosaamista ovat korjauskoneistukset sekä vesileikkuut.

-HAAS on meille jo entuudestaan tuttu merkki ja siksikin oli helppo tehdä lopullinen valinta loppusuoralla olleista kolmesta hyvästä ehdokkaasta. Kun ohjaus on jo ennestään tuttu, niin koneen tuotantoon saaminen käy paljon kivuttomammin. Meille tuleva kone on esittelykäytössä Grönblom Oy:n osastolla Konepaja-messuilla, mistä se suoraan siirtyy meille, kertoo FC-Koneistus Oy:n toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Tuttua ja turvallista tuotantoon
– Useiden HAAS-koneiden yli 15 vuoden kokemuksella tiedämme, että mahdollisten haasteiden tullessa eteen, saamme apua nopeasti. Toimittajan kyky suoriutua jälkimarkkinoinnista on ollut todella hyvä, tosin huoltopalvelun ja varaosien tarve on ollut erittäin vähäinen. Tämä merkki oli meille tälläkin kertaa paras vaihtoehto.

Monipuolista tekemistä
– Tuotantolinjoja meillä ovat sorvaus ja työstökeskukset, vesileikkaus sekä yksittäiset ja yksinkertaiset särmäystyöt. Meiltä saa myös valmiit tuotteet jopa kokoonpanoa myöten aina tilanteen mukaan, Laaksonen jatkaa.
– Uuden koneen suurimmat hyödyt löytynevät pienemmissä monimuotoisissa sorvattavissa osissa, joissa tarvitaan myös po­rausta tai jyrsintää, koska ei tarvita enää niin paljon erillisiä kappalekohtaisia kiinnittimiä.

Hyvät yhteistyökumppanit
– Kuten useimmilla alan yrityksillä, myös meillä on ilo omata kattavasti yhteistyökumppaneita, joita lähialueeltakin löytyy runsaasti. Hyvät vakio materiaalitoimittajat toimivat myös tärkeänä osana toimitusketjua. Meillä varastomateriaalien kirjo on suhteellisen laaja, mutta kapasiteetti on rajallinen, jolloin materiaalitoimitusten no­peus on monesti tärkeä osa toimitusta.

Kilpailu markkinoilla
– Kun tulee kyse kilpailun vaikutuksesta palveluidemme kohdalla, niin siihen on hieman vaikea ottaa yksiselitteisesti kantaa. Uusien kappaleiden koneistus on tärkeä osa tuotantoamme ja niiden kohdalla kilpailu on suhteellisen kovaa joko kotimaisten tai ulkomaisten toimijoiden toimesta. Osan tuotantomme valmisteiden kohdalla ei juurikaan ole kilpailua, nämä ovat usein esim. korjauskoneistusta, joko vanhan osan kunnostamista tai vastaavan uuden osan tekemistä.

Hyviä tekijöitä tuotantoon
FC-Koneistus Oy:n tuotannon töistä valtaosa on kunnossapitokoneistusta, jossa työ kouluttaa tekijäänsä. Monissa tapauksissa nykyaikaisista 3D-tekniikoista ei juuri ole hyötyä projektien kanssa, joissa esimerkiksi korjataan vaikeamuotoisia kappaleita.
– Suurin osa tuotantomme valmistuksesta vaatii tekijöiltään monipuolista osaamista ja reippautta, tällaisen henkilön löytäminen on ajoittain haastavaa. Vuodenvaihteessa saimme joukkoomme kaksi uutta ja oppimishaluista tekijää ja tavoite olisi vielä pystyä työllistämään lähitulevaisuudessa vähintään yksi työntekijä vielä lisää, Timo Laaksonen päättää.

INFO

FC-Koneistus Oy
Timo Laaksonen
toimitusjohtaja
puh. 0400 814 646
www.fckoneistus.fi