FieldLabin Teollisuus 4.0 -testausympäristö yritysten ja tutkimuksen käyttöön

Tampereen ammattikorkeakoulun testaus- ja oppimisympäristö FieldLab palvelee niin koulutuksen, yritysten kuin tutkimuksenkin tarpeita teollisen tuotannon digitalisaation kehittämisessä. Ympäristön painopistealueina ovat muun muassa teollisen mittakaavan 3D-tulostaminen, sisälogistiikkaan soveltuvat mobiilirobotit, kollaboratiivinen mobiilirobotiikka ja koneiden välinen yhteistyö sekä kappaleiden käsittely integroidussa automaattisessa työstökoneympäristössä.

– Vastaavan tasoista kokeiluympäristöä, joka on näin avoin organisaation omaan käyttöön sekä ulkopuolisten yritysten ja tutkimuslaitosten kehittämishankkeisiin, ei ole muualla Suomessa, kertoo FieldLabin kehittämistä luotsannut TAMKin teollisuusteknologian yliopettaja Mika Ijas.


Avoin kokeiluympäristö yritysten käytössä 

Fieldlabissa tehdään yritysprojekteja monella tasolla ja vahva kiinnostus näkyy sekä yritys- että tutkimusyhteistyössä.
– Yritysprojekteja teemme monella tasolla; yrityksiltä saatuina kaupallisina toimeksiantoina ja pienempinä opiskelijaprojekteina. Yritykseltä saatuna toimeksiantona meillä on testattu muun muassa cobottia eli kollaboratiivista robottia, kertoo yritysyhteistyöstä ja robotiikan kehittämisestä vastaava TAMKin teollisuusteknologian lehtori Jere Siivonen.


Uusia ratkaisuja on syntynyt myös turvallisuuteen

– Esimerkiksi juuri kollaboratiivisten mobiilirobottien yhteydessä puhutaan paljon turvallisuuden lisäämisestä teollisessa ympäristössä. Me olemme kehittäneet hyviä ratkaisuja siihen, miten tilat pidetään turvallisina, mutta kuitenkin sallitaan robottien liikkua niissä, täydentää TAMKin teollisuusteknologian lehtori Petri Pohjola.


Teollisen mittakaavan 3D-tulostus kiinnostaa

Yksi yrityksissä erityisen suurta mielenkiintoa herättänyt osa-alue on suuren mittakaavan 3D-tulostus. FieldLabissä voi tätä nykyä tulostaa jopa yli viisi metriä pitkiä ja kaksi metriä leveitä kappaleita.  Tulostuslaite on ainutlaatuinen, sillä niitä ei ole muualla Suomessa.
FieldLabin kanssa yhteistyötä tekee myös UPM, joka valmistaa 3D-tulostukseen soveltuvaa biokomposiittia.

– Me olemme olleet kehittämässä materiaalia 3D-tulostukseen jo joitakin vuosia, ja meille merkitsee todella paljon se, että tällainen testiympäristö ja robottitulostusjärjestelmä on saatu myös Suomeen, kertoo Metsäteollisuusyhtiö UPM:n sovelluspäällikkö Eve Saarikoski.
Aiemmin UPM on tehnyt yhteistyötä vastaavan tyyppisessä yrityksille avoimessa testiympäristössä muun muassa Ruotsissa.

–  Odotamme innolla niitä uusia ideoita ja sovelluskohteita, joita yhteistyöstä TAMKin FieldLabin ja yritysten kanssa syntyy. Ruotsissa olemme nähneet, miten paljon uutta yritystoimintaa ja startupeja toiminnasta voi syntyä. Samaa toivomme luonnollisesti tapahtuvan myös Tampereella, Saarikoski sanoo.

Käynnissä on parhaillaan yhteistyö myös erään taiteilijan teoksen tulostamisesta. Mika Ijaksen mukaan FieldLab on hyvä esimerkki siitä, miten yksittäisellä hankkeella voidaan käynnistää jotain, joka hyödyntää pitkäaikaisesti ja laajasti niin opetusta kuin yritysyhteistyötäkin.

Kuvassa lehtori Jere Siivonen ja yliopettaja Mika Ijas.

INFO

Mika Ijas
yliopettaja, Teollisuusteknologia, Älykkäät koneet, Konetekniikan koulutus
puh. 050 447 1189
mika.ijas@tuni.fi