Flexmill – innovatiivisia robotti- ja automaatioratkaisuja pinnan viimeistelyyn

Flexmill Oy yrityksenä

Flexmill on suomalainen Mirka Oy:n omistama yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan innovatiivisia automaatio- ja robottiratkaisuja pinnanviimeistelyyn mm. metalliteollisuudelle. Kuluneiden 25 vuoden aikana yritys on kasvanut johtavaksi korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden tarjoajaksi asiakkailleen. Merkittävinä referensseinä mainittakoon kansainväliset suuret lentokoneteollisuudelle suihkuturbiinimoottoreita ja laskeutumistelineitä valmistavat yritykset. Toimituksia on kertynyt myös meri- ja konepajateollisuudelle mm. potkurinlapojen sekä hitsattujen rakenteiden hiomiseen.


Toiminnan kehittäminen ja yhteistyö

Flexmill kehittää aktiivisesti sekä prosessiosaamistaan että työkaluteknologiaansa. Näin taataan kilpailukykyiset kokonaisratkaisut maailman markkinoilla. Kehitystyön tuloksena on kyetty patentoimaan mm. uniikkeja ratkaisuja työkalujen ja hiontatarvikkeiden automatisoituun vaihtoon liittyen. Tämä onkin erityisen tärkeää sovelluksissa, joissa kuluvan hiontamateriaalin ikää mitataan minuuteissa ja robotin työkiertoa tunneissa.

Yksi esimerkki Flexmill Oy:n onnistuneesta projektista yhteistyössä toimittajansa Oy Maanterä Ab:n kanssa on asiakkaalle toimitettava suuri automatisoitu hiontasolu. Solussa syöttö tapahtuu sen edustalla olevasta panostusasemasta, josta kappaleet nostetaan automaattisesti hiontasoluun. Solussa kappaletta liikutellaan ja pidellään suuren robotin avulla kahden prosessirobotin hioessa ja vaihtaessa työkaluja automaattisesti tarpeen mukaan Flexmill:n itse kehittämällä järjestelmällä.

Jaakko Tenhunen Flexmill:ltä ja tuoteryhmäpäällikkö Kai Myrskog Dormatec:n erikoisvalmisteisen öljysumusuodattimen edustalla. Työkalut voidaan ladata ennakkoon robotille vaihtoa varten ja keskeytyksettömän tuotannon varmistamiseksi. Laitteisto ohjelmistoineen on Flexmill:n itse suunnittelema.Korkea vaatimustaso, asiakaspalvelu ja vastuullisuus

Maanterä tarjosi Flexmill:n uuteen automaatiosoluprojektiin suurikokoista Dormatec-ilmanpuhdistusratkaisua ja jäähdytysnesteen suodatusjärjestelmää, jonka kapasiteetti oli mitoitettu erityisesti tätä projektia varten. Flexmill:llä oli jo ennestään hyviä kokemuksia korkean vaatimusten asiakkaidensa kanssa vastaavista ratkaisuista, ja Maanterä kykenikin tarjoamaan tähän projektiin soveltuvan kokonaisuuden sujuvasti.

Maanterän maahantuomien ja toimittamien laitteiden hyödyt olivat juuri sitä, mitä Flexmill:n asiakkaat yhä enenevissä määrin odottavat, kuten jäähdytysnesteen selvästi pidempi käyttöikä ja hyvä ilmanlaatu automaatiosolussa, jonne henkilöstön on mentävä säännöllisesti. Molemmat ratkaisut ovat myös vastuullisia ympäristön, energian käytön sekä työturvallisuuden ja viihtyvyyden osalta.
Sen lisäksi, että Flexmill on sitoutunut innovaatioihin, se on myös sitoutunut tar­joamaan korkeimman tason asiakaspalvelua. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ymmärtääkseen heidän tarpeensa ja kehittääkseen räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät heidän erityisvaatimuksensa. Tämä asiakaskeskeinen lähestymistapa on ansainnut Flexmillille maineen luotettavana kumppanina yrityksille ympäri maailmaa.

Dormatec:n ilmansuodatinlaitteistossa on useita suodattimia, joiden vaihtotarpeen voi havaita hyvin näkyvillä olevista painemittareista. Putkistot ovat järeitä ja kovaa käyttöä kestävät. Jäähdytysnesteelle on oma liikuteltava suodatinlaitteistonsa, johon on rakennettu riittävä kapasiteetti palvelemaan juuri kyseistä projektia.Kestävä kehitys

Flexmillin sitoutuminen kestävään kehitykseen on myös tärkeä osa heidän toimintaansa. Kestävä kehitys on yhä tärkeämpää järjestelmien toimittajaa valittaessa, ja Flexmill ottaa tämän huomioon kaikessa suunnittelussaan. Esimerkkeinä kestävän kehityksen huomioimisesta suunnittelussa ovat mm. energiaa säästävät toiminnallisuudet, jäähdytysnesteen pidempi käyttöikä, LED-valaistus, paineilman painetaso ja työturvallisuuskysymykset.

Flexmill on dynaaminen ja eteenpäin katsova yritys, joka on sitoutunut tarjoamaan parhaita mahdollisia ratkaisuja metalliteollisuudelle. Heidän sitoutumisensa laatuun, innovaatioon, asiakastyytyväisyyteen ja kestävään kehitykseen on tehnyt heistä luotettavan kumppanin yrityksille ympäri maailmaa. Flexmillillä on vahva menestyshistoria ja valoisa tulevaisuus, joten se on valmis jatkamaan metalliteollisuuden suunnannäyttäjänä.

Hiontarobotti vaihtaa karan ja hiomapään automaattisesti työkaluille tarkoitetusta karusellista.

Flexmill:n toimisto- ja tuotantotilat sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä Nurmijärvellä.