FSP investoi ja tuplasi Hämeenlinnan tuotantokapasiteetin – maalaamo päivitettiin moderniksi pintakäsittelylaitokseksi

FPS Finnish Steel Painting Oy modernisoi Hämeenlinnassa toimivan pintakäsittelylaitoksensa. Investointi piti sisällään kaivatun toisen maalauskammion ja singon suodatinyksikön päivityksen. Hämeenlinnan uudistukset olivat osa FSP:n laajempaa investointisuunnitelmaa. Tulevaisuudessa Hämeenlinnan pintakäsittelyprosesseissa tullaan hyödyntämään FSP:n patentoimaa logiikkaohjattua tietojärjestelmää.


Hämeenlinnaan tehdyt investoinnit ovat käytännössä kaksinkertaistaneet yksikön kapasiteetin.
– Läpimenoaika on lyhentynyt huomattavasti ja olemme pystyneet kasvattamaan tehokkuutta entisestään, kertoo FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen
– Laitoksen kapasiteetin kasvun lisäksi työn laatutaso on noussut, Huttunen lisää.
Hämeenlinnan pintakäsittelylaitoksessa tehdään työtä kahdessa vuorossa. Mahdollisuus kolmannelle työvuorolle on olemassa. Tulevaisuudessa maalaamo tähtääkin toimintansa kasvattamiseen.
– Haluamme saada 100 %:n hyödyn irti nykyisestä laitoksestamme. Testaamme koko tuotantolinjan ensin huolellisesti ja vasta sen jälkeen suunnittelemme uutta. Emme halua tehdä turhia investointeja, Huttunen selventää.


Modernisoitu tuotanto monipuolistaa Hämeenlinnan mahdollisuuksia

Investoinneilla on haettu kapasiteetin kasvattamisen lisäksi laatua, luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Muutos on monipuolistanut toimintaa. Päivitetyllä sinkopuhallusjärjestelmällä voidaan suorittaa nyt myös maalinpoistoa. Tästä johtuen maalaamolla pystytään toteuttamaan tehokkaasti huoltomaalausta, mikä ei entisillä laitteilla ollut järkevää.

Sinkopuhalluskammio saa kiitosta myös siisteydestään. Uudistettuna laitteisto erottelee maalipölyn teräsrakeista, eikä pölyä leviä sisäilmaan.
Muutoksen yhteydessä päätettiin hyödyntää prosessista syntyvää lämmintä ilmaa. Lämmin ilma ohjataan lämmittämään hallin sisätiloja talvipakkasilla.

Uudistuksen myötä yksikön toiminnat tapahtuvat samassa tilassa, entisen kahden erillisen tilan sijaan. Tämä parannus otettiin positiivisesti työntekijöiden keskuudessa vastaan.
– Yhdessä isossa tilassa toimiminen on helpottanut myös esimiestyötä. Esimerkiksi työtehtävien jako on yksinkertaistunut, summaa Hämeenlinnan yksikön työnjohtaja Kristjan Gilden.

FSP:n Hämeenlinnan yksikön työnjohtaja Kristjan Gilden.


Hämeenlinnan tulevaisuuden suunnitelmat

Seuraava askel Hämeenlinnassa on valmistella FSP:n IoT-järjestelmän käyttöönottoa.
Kyseessä on uusi logiikkaohjattu ja dataa hyödyntävä tietojärjestelmä. Järjestelmän automatisointi ohjaa ja sujuvoittaa pintakäsittelyprosesseja. IoT-pilottihanke käynnistyi Raision yksikössä syyskuussa 2020. Järjestelmä aiotaan valjastaa käyttöön myös Hämeenlinnassa.

– Tarkoituksena on, että juhannukseen 2021 mennessä meillä on tietojärjestelmä käytössämme. Raision pintakäsittelylaitoksen tulokset IoT-järjestelmästä ovat innostavia. Odotamme positiivisella mielellä järjestelmän ohjaavan myös FSP:n Hämeenlinnan yksikön kohti modernia maalaamoa, toimitusjohtaja Huttunen lisää. Hämeenlinnan yksikön asiakkaina ovat lähialueen teräsrakentajat ja konepajat.


FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä. Yrityksen palveluksessa on yli 260 alan ammattilaista ja liikevaihto on noin 20 M €.
FSP tarjoaa teollista pintakäsittelyä sekä siihen liittyviä asiantuntija- ja lisäarvopalveluita. Palvelut kattavat pintakäsittelyprosessin tuotteen koko elinkaarelta – olosuhteiden määrittelystä pintakäsittelyyn ja sen tarkastuksiin, aina takuun jälkeiseen kunnossapitoon saakka.


FSP:n investoinnit Hämeenlinnan pintakäsittelylaitoksessa tuplasivat tuotantokapasiteetin ja lisäsivät toimintavarmuutta.

INFO

FSP Finnish Steel Painting Oy
Kalliosolantie 3
01740 VANTAA
puh. +358 40 532 2157
www.fspcorp.com

Jarno Huttunen
toimitusjohtaja
puh. +358 50 400 2082
jarno.huttunen@fspcorp.com