HAAS-työstökoneet CNCenterin ydinkoneina

CNCenter jatkoi HAAS-investointiensa jatkumoa tänäkin vuonna, kun kilpailukykyä terästettiin neljällä HAAS-työstökoneella.

CNCenter aloitti toimintansa perustajiensa Pertti Salon ja Eero Seppäsen voimin vuonna 1984. Ensimmäinen merkittävä kasvuhetki yrityksen tasaisessa etenemisessä saavutettiin yritysoston kautta CNCenterin hankkiessa työkaluvalmistukseen ja vähän raskaampaan koneistukseen erikoistuneen yrityksen Järvenpäästä. Toinen merkittävä muutos toiminnassa tapahtui vuonna 2016, kun Pertti ja Eero jäivät viettämään eläkepäiviään ja CNCenter siirtyi Matti ja Mika Laihon omistaman Laiho ­Industries yhtiöiden omistukseen.

Teolliseen toimintaan keskittynyt isompi omistaja tarjosi vähän leveämmät hartiat ja toimintaa on kehitetty ja uudistettu paljon. Tietojärjestelmä sekä kone- ja laitekanta on uudistunut ja lisääntynyt erittäin paljon ja kasvuakin on syntynyt.

Viikin ja Järvenpään tilojen seinät tulivat pian vastaan ja yritys muutti vuonna 2018 isompiin ja paremmin toimiviin tiloihin Kehä III varteen Espoon Kauklahteen. Espooseen siirrettiin myös Järvenpään yksikön toiminnot.

”Vuonna 2019 tuli toinen merkittävä muutos, kun sisaryhtiömme Konepaja Santalahti Oy Pirkanmaalta Urjalasta sulautettiin CNCenteriin”, kertoo toimitusjohtaja Matti Laiho.

Tänä päivänä CNCenter Oy työllistää 40 henkilöä, joiden tekemisestä muodostuu liikevaihtoa noin 6,5–7 M€. Konsernin muista yksiköistä Porissa toimiva Heikki Laiho Oy työllistää 48 ihmistä, liikevaihto noin 11 M€. Laiho Industries Oy työllistää neljä henkilöä.

 

Täyden palvelun konepaja

CNCenter on täyden palvelun lastuava konepaja. ”Olemme erikoistuneet valmistamaan asiakkaan piirustusten ja vaatimusten mukaisia, koneistamalla valmistettavia vaativia osia, mekatroniikan järjestelmiä ja hienomekaanisia komponentteja sekä erilaisten koneiden ja laitteiden osia ja kokonaisuuksia. Tyypillisesti valmistamamme osat vaativat suurta tarkkuutta ja erittäin korkeaa laatutasoa. Koneistamme ja työstämme käytännössä kaikkia materiaaleja, jotka soveltuvat lastuavaan työstöön. Pääraaka-aineita ovat alumiini, kupari, muovi ja ruostumattomat teräkset. Teemme myös osakokoonpanoa ja eriasteisia järjestelmätoimituksia, joihin voi sisältyä myös komponentteja kuten moottoreita, vaihteita ja vastaavia, osien liimausta, hitsausta, ruuvausta jne.”, listaa Laiho.

”Valmistamiemme tuotteiden käyttökohteina ovat terveysteknologian laitteet ja instrumentit, erilaiset analysaattorit, tutkimus- ja mittalaitteet sekä teollisuusventtii­lien ohjauslaitteet, biotekniikka, laboratoriolaitteet, paperikoneet, kuljettimet, hydrauliikka, meriteollisuus ja nostolaiteteollisuuden tuotteet yms.”

Heikki Laiho Oy puolestaan valmistaa HELA-tuotemerkillä erilaisia vesijohto- ja lämmitysjärjestelmien tuotteita kuten venttiilejä ja putkistoliittimiä. Pääraaka-aine on messinki.

 

Mittatarkkoja osia

Tyypillisiä CNCenterin tuotteita ovat erittäin mittatarkat jyrsimällä ja/tai sorvaamalla valmistettavat osat, joissa on yleensä vaatimuksena hyvä pinnanlaatu ja viimeistely.

”Espoossa valmistamme pääasiassa pieniä ja keskikokoisia osia 5–600 mm ja Urjalan konekanta on vähän isommille osille. Isoimmat sorvaushalkaisijat ovat noin 1000 mm ja jyrsinnässä pisin X-liike on 5500 mm. Materiaaleina on Espoossa pääasiassa alumiini, kupari, messinki, muovit ja HST. Urjalassa HST sekä muut teräslaadut. Sarjakoot vaihtelevat yksittäisistä protokappaleista 1000 kpl sarjoihin. Olemme keskittyneet pieniin ja keskisuuriin sarjoihin, mutta joillakin koneilla ja tuotteilla sarjat voivat olla isompiakin”, kertoo Laiho.

Espoossa tuotantoprosesseihin kuuluu sahaus, koneistus sekä kokoonpano ja Urjalassa koneistuksen lisäksi vesileikkaus, sahaus, hitsaus, kokoonpano sekä levytyö.

 

Kilpailukykyä koneinvestoinneilla ja motivoituneilla tekijöillä

”Kone- ja laitekantaa on uudistettava jatkuvasti ja pidettävä huolta, että tuotantovälineet vastaavat tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeita ja niitä käyttää osaava ja motivoitunut henkilöstö. Automaation ja jalostusasteen kasvattaminen on myös välttämätöntä – pitkät alihankintaketjut tekevät lopputuotteesta usein kalliin ja venyttävät toimitusaikoja ja olemmekin pyrkineet lisäämään omaa tuotantoa esim. sahauksessa, leikkeissä ja jälkikäsittelyissä. Olemme panostaneet myös tuotannonohjausjärjestelmään, jotta voimme paremmin hallita tuote- ja materiaalitietoja, optimoida ostoja ja varastoja sekä aikatauluttaa tuotantoa”, valaisee Laiho.

”Työntekijöiden koulutus, tuotantoprosessien ja koneiden kehitys ovat elintärkeitä yrityksen kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta ja niihin panostetaan koko ajan. Pyrimme pitämään henkilöstömme osaamistasosta huolta samoin kuin siitä, että tuotantoprosessimme vastaa nykypäivän ja lähitulevaisuuden haasteisiin.”

 

Hyvät HAAS kokemukset

HAAS-koneita koko konsernilla on 30 kappaletta. ”Tänä vuonna Urjalaan tuli 4-akselinen VF-6SS-keskus ja Espooseen kolme HAAS-sorvia pyörivillä työkaluilla, joista yksi on varustettu automaattisella kappaleen lataajalla. Edelliset uudet HAASimme tulivat viime vuonna ja loput muutama vuosi sitten.”

”Sisaryhtiöllämme Heikki Laiho Oy:lla oli käytössä useita HAAS-koneita ja niistä on pitkäaikaista ja hyvää kokemusta, joten se oli meillekin luonnollinen valinta. Myös huolto ja muu merkin puitteissa pelaa hyvin. Meillä on jo sen verran kokemusta HAAS-koneista, että koulutusta ei aina uuden koneen tullessa niin paljoa tarvita – ellei kyseessä ole ihan uusi malli tai konsepti.”

”Uusien HAASien myötä saimme lisää nopeutta ja tarkkuutta tekemiseemme. Olemme hakeneet myös yleistä koneistuskapasiteetin nostoa ja monipuolistamista, joka mahdollistaa paremman palvelun asiak­kaiden tarpeisiin ja yrityksemme kasvun sitä kautta. Lisäksi lisääntynyt ja monipuolistunut konekantamme mahdollistaa kasvun sekä parantaa toimitusvarmuutta ja luotettavuutta, kun prosessimme ei ole riippuvainen yhdestä tai kahdesta koneesta, jos jotain sattuu.”

 

INFO

CNCenter Oy
toimitusjohtaja
Matti Laiho
puh. 0500 418 998
www.cncenter.fi


HAAS työstökoneista:
Grönblom Machines Oy
osastopäällikkö
Janne Ruohonen
puh. 050 364 4420
www.gronblom.fi