HANZA laajenee Suomessa uudella yrityskaupalla

HANZA Holding AB (publ) on tänään ostanut suomalaisen levytuote valmistajan Suomen Levyprofiili Oy:n (”SLP”). Kauppa on tärkeä askel HANZA:n meneillään olevassa kehittämistyössä, konsernin klustereiden laajentamiseksi.


SLP:llä on hieman yli 100 työntekijää modernissa tuotantolaitoksessa Joensuussa, lähellä HANZA:n muita Suomen tehtaita. Yrityskauppa täydentää HANZA:n olemassa olevia valmistusteknologioita Suomessa ja noudattaa siten yhtiön liiketoimintamallia asiakasarvon luomisesta, yhdistämällä eri tehtaita ja tarjoamalla täydellistä sopimusvalmistusta.

”Alueelliset ja asiakkaan tuotteita valmiiksi valmistavat klusterit ovat menestysresepti asiakkaillemme. Tämä seikka on tullut erityisen selväksi pandemian aikana”, sanoo HANZA:n toimitusjohtaja Erik Stenfors. ”SLP on hyvin hoidettu yritys, joka vahvistaa tarjontaamme Suomessa. Toivotamme heidän lahjakkaat työntekijänsä tervetulleiksi HANZA:n.”

SLP:n myyjät kuuluvat suomalaisen sijoitusyhtiö Helmet Capital Oy:n verkostoon. HANZA ottaa vallan välittömästi ja tekee vuoden 2021 aikana työtä Suomen tehtaiden kehittämiseksi sekä integroimiseksi yhteen, tiiviissä yhteistyössä nykyisten asiakkaiden kanssa.

”Olemme iloisia voidessamme nyt olla osa HANZA-konsernia”, sanoo SLP:n toimitusjohtaja Aku Lampola. ”Asiakkaamme vaativat laajempaa valmistustarjontaa ja nyt pystymme kehittymään nopeammin Joensuussa sekä kansainvälisesti, yhdessä HANZA-konsernin muiden yritysten kanssa.”


Taloudelliset tiedot ja tiedot liiketoimesta

SLP:n liikevaihto on noin 150 MSEK ja varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen poistoja (EBITDA) noin 14 MSEK (9,3 %). Nettovelka on noin 22 MSEK. SLP:n osakkeiden 100 %:n arvo on noin 33 MSEK. Lisäksi HANZA lunastaa SLP:n noin 15 MSEK:n osakaslainan liittymisen yhteydessä. SLP:n arvostus, mukaan lukien edellä mainittu osakaslaina, vastaa näin ollen noin 3,4-kertaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja (EBITDA).

Kauppahinta muodostuu kiinteästä käteisostohinnasta, lisäkauppahinnasta ja yhtiökokouksen valtuutuksella annetusta HANZA:n 1,8 miljoonasta osakkeesta. Osakkeet kuuluvat niin sanotun lukituksen piiriin (voidaan myydä) vasta 1.4.2022 alkaen. Osakepääomaa korotetaan siis 180 000 SEK ja HANZA:n osakkeiden lukumäärä liikkeelle laskun jälkeen on 32 779 928.

Integrointikustannuksiksi on arvioitu noin 6 MSEK ja ne muodostuvat pääosin vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä. Integraatio- ja hankintamenot huomioon ottaen SLP:n osuus HANZA:n liikevoitosta ensimmäisen vuoden aikana (vuonna 2021) odotetaan näin ollen olevan rajallinen. Yrityskaupan koko vaikutus HANZA-konserniin määräytyy IFRS-sopimuksen mukaisella kauppahinnan allokaatiolla, jota ei ole vielä saatu päätökseen.


Aku Lampola (SLP) ja Erik Stenfors (Hanza).