MOST Digital – tehokkuutta projektiliiketoimintaan

Keskitytkö liiketoimintaasi vai toimistotyöhön ja esimerkiksi raporttien laadintaan? Monet konepajat ja projektitalot ovat tilanteessa, jossa liiketoiminnan kannattavuus ja kasvu vaativat toiminnan kehittämistä tehokkaammaksi. Resursseja hukkuu helposti erilaisten raporttien ja laskelmien tekemiseen vieden aikaa asiakastyöstä sekä suunnittelusta. Usein yritykset lähtevät kehittämään tuotannon­ohjausjärjestelmiä tai muita liiketoiminnalle tarpeellisia järjestelmiä. Nämä kehityskohteet ovat usein kalliita ja pitkäkestoisia projekteja.

Teräs- ja alumiinirakenteita suunnittelevan ja valmistavan Premekonin toimitusjohtaja Mikko Pölkki näkee ohjelmistorobotiikan vaihtoehtona mahdottomiksi paisuneille toiminnanohjausjärjestelmäprojekteille, joissa usein tutuksi tulleet prosessit ja toimintatavat revitään palasiksi. Suuret muutokset aiheuttavat myös työntekijöissä helposti muutosvastarintaa aiheuttaen tehokkuuden laskua. ”Premekonilla MOST Digitalin toimittamat robottikollegat tekevät toimistotöitä kuten ihmiset. Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisellä olemme taklanneet monia järjestelmähankkeiden tuomia ongelmakohtia, suurimpana hankkeiden vaatiman ison investoinnin ajassa ja rahassa”, kertoo Pölkki.

Robottikollega on parhaimmillaan rutiininomaisten toimistotöiden tekemisessä, jossa käsitellään digitaalisessa muodossa olevaa tietoa. Robottikollega vapauttaa ihmiseltä aikaa käsittelemällä esimerkiksi saapuneita tilauksia sähköpostista, seuraamalla projektien edistymistä ja tekemällä lasku­tusta. ”Olemme päässet eroon monista turhauttavista työvaiheista, kuten tietojen manuaalisesta syöttämisestä ja manuaalisesta katelaskentaraporttien luomisesta. Meillä ihmiset pystyvät nyt keskittymään aidosti yritystä hyödyttävään tekemiseen”, toteaa Pölkki.

Yksi ohjelmistorobotiikan kulmakivistä on investoinnin kuoletus. Robottikollegan käyttöönotossa puhutaan muutamien päivien työstä per tehtävä. Takaisinmaksuaika vapautuvasta työajasta on usein muutama kuukausi. ”Meillä hyödyt ovat laskettavissa helposti. Yksi robottikollegan tekemä tehtävä saattaa vapauttaa useita tunteja viikossa arvokasta työaikaa. Takaisinmaksu tapahtuu järkevässä ajassa ja tämän lisäksi, helppo käyttöönotto kannustaa ottamaan lisää robottikollegoja käyttöön”, tiivistää Pölkki.

”On hienoa huomata miten hyvin ohjelmistorobotiikka on rantautunut myös konepaja- ja projektimaailmaan. Premekon on edelläkävijänä näyttänyt esimerkkiä, miten teollisuushallien perinteisten robottien lisäksi robotiikkaa voidaan myös hyödyntää toimistotyössä”, hehkuttaa MOST Digitalin toimitusjohtaja Ainasvuori.

MOST Digital on suomalainen ohjelmistorobotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvä yritys. MOST Digital on toimittanut satoja automaa­tioita eri toimialoille.

Lisätietoja: www.mostdigital.fi