Henkisen kasvun paikkoja

Tämän pääkirjoituksen tuotantoympäristö poikkeaa normaalista toimistoympäristöstäni: tämän saman pöydän äärellä kotonani istuu kaksi lasta tekemässä omia koulutöitään niin ikään etänä. Koronaviruksen aiheuttamaan uuteen tilanteeseen onkin nyt ajautunut koko maailma. Tilanteeseen, johon harva osasi varautua tai jonka ennusti toteutuvan vielä pari kuukautta sitten, etenkään näin laajassa ja vakavassa mittakaavassa.
Kovin positiivista näkökulmaa vallitsevaan tilanteeseen on vaikea löytää. Ainoita hyviä asioita tässä on ympäristöpäästöjen pieneneminen, mikä edesauttaa mm. ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseen liittyvissä talkoissa. Koronalla saattaa olla myös perhesiteitä vahvistava vaikutus, kun vähentyneet iltaharrastukset ja muut liikkumisrajoitukset pakottavat perheenjäseniä viettämään aikaa enemmän yhdessä. Positiivista on myös ennennäkemätön yhteen hiileen puhaltamisen -henki. Jopa poliitikot ja maiden päämiehet yli rajojen tekevät pyyteettömästi yhteistyötä taudin nujertamiseksi.
Maailma ei ole nyt samanlainen kuin aikaisemmin ja korona tulee taudin nujertumisen jälkeenkin muuttamaan yhteiskuntaa. Muuttunut maailma vaatii uusia lähestymiskulmia ja ajattelutapoja. Tällaiset koronaviruksen kaltaiset kriisitilanteet ovatkin aina myös henkisen kasvun paikkoja. Itse kukin tulee miettineeksi, mitkä ovat oikeasti tärkeitä huolenaiheita ja mitkä eivät.
Työpaikoilla siirryttiin koronan vuoksi niiltä osin kuin mahdollista etätöihin. Vaikka etätyöt ovat olleet monessa organisaatiossa jo aiemminkin käytössä, tässä mittakaavassa tilanne lienee monelle yritykselle uusi. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa viestinnän merkitys etätöiden johtamisessa korostuu. Tämän vuoksi johdon, kuten myös jokaisen organisaation etätyöntekijän, on epäselvyyksien välttämiseksi sisäistettävä viestinnässä sisällön selkeyden, konkretian ja empatian merkitys.
Läheskään kaikkia töitä ei valitettavasti pysty toteuttamaan etänä tai automatisoidusti ilman paikalla olevia ihmisiä. Haasteita konepajatkin vallitsevassa tilanteessa kohtaavat varmasti vähintäänkin riittävästi. Vaikka hygieniaan kiinnitetään takuuvarmasti joka paikassa erityistä huomiota, todennäköistä on, että suurinta osaa yrityksiä koronavirus tulee ravistelemaan. Olkoon se sitten sairauspoissaolot tai kenties jossain kohtaa tapahtuva tilauskannan hiipuminen, niin koronavirus tulee jollain tavalla vaikuttamaan jokaiseen yritykseen ja sen työntekijään.
Korona haastaa kaikilla tasoilla ja sen vaikutuksia pitkällä aikajänteellä on mahdotonta ennustaa. Luonnollisesti suuri toive on, että tilanne saataisiin mahdollisimman pian normalisoitua, ja lääke koronavirukseen pikaisesti löytyisi. Mutta vaikka nämä toiveet eivät toteutuisikaan, yhteen hiileen puhaltamalla tästäkin kriisistä selvitään – tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin.

Voimia haasteiden keskelle
Petri Kuhlman, päätoimittaja