Cecimo-lehdistötiedote

Kilpailukyvyn säilyminen kriisin aikana: CECIMO-suositukset kansallisille ja eurooppalaisille päätöksentekijöille

Bryssel, 18. maaliskuuta 2020
Eurooppalaiset yritykset kohtaavat poikkeuksellisen haasteen, jonka aiheuttaa COVID-19-viruksen leviäminen.
Olemme nähneet kriisin tuhoisan vaikutuksen yhteiskuntaan ja elintapoihimme. Kansanterveyttä koskeva hätätilanne myös häiritsee alan taloudellista suorituskykyä, koska olemme vasta kriisin alkuvaiheessa.
CECIMO-jäsenyritykset osoittavat kuitenkin suurta joustavuutta näinä vaikeina aikoina. Yrityksemme osana globaaleja arvoketjuja toimivat, tuottavat tai heillä on liikesuhteita Kiinassa ja muissa pandemiamaissa. Samaan aikaan teollisuudenala on strategisesti tärkeä Euroopalle, ja sen kokonaisliikevaihto oli noin 27 miljardia euroa vuonna 2019, ja edustamme yhtä innovatiivisimmista aloista edistämällä tutkimusta ja tuotekehitystä esimerkiksi metallien 3D-tulostusteknologioissa, robotiikassa ja tekoälyssä.
Näistä syistä CECIMO suhtautuu myönteisesti Corona Response Investment Initiative -aloitteeseen, joka on osa Euroopan komission 13. maaliskuuta 2020 esittämää eurooppalaista toimenpidettä ja Euroopan keskuspankin kattavaa rahapoliittista toimenpidepakettia, joka esitettiin 12. maaliskuuta 2020. Joka tapauksessa tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa, kuinka kauan kriisi kestää. Siksi CECIMO korostaa yhteisten toimien tarvetta, joilla tuetaan eurooppalaista teollisuutta ja tehdään toimenpiteitä reaalitalouden auttamiseksi ja kansallisten yhdistysten jäsenyritysten työntekijöiden hyvinvoinnin takaamiseksi.
CECIMO kehottaa kansallisia ja eurooppalaisia päätöksentekijöitä toteuttamaan välittömiä ja tehokkaita toimenpiteitä, jotka suojelevat eurooppalaisia työstökoneiden valmistajia ja toimitusketjujamme ja varmistavat kaiken kaikkiaan, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä.

Siksi CECIMO suosittelee seuraavia lisätoimenpiteitä:
• Yritysten verohelpotukset tai väliaikaiset verohelpotukset, etenkin veroista, jotka vaikuttavat suoraan yrityksiin.
• Erityiset luottolimiitit teollisuusyrityksille tai erityiset hätälainat pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), joilla on tai tulee olemaan taloudellisia vaikeuksia COVID-19-pandemian vuoksi.
• Tukikelpoisuus EKP:n ja EIP:n tukemiin satunnaisiin taloudellisiin tukiin mahdollisten konkurssien välttämiseksi ja maksuaikojen pidentämiseksi.
• Maksujen helpottamisen puitteet yrityksille tällä poikkeuksellisella ajanjaksolla.
• Suojaa kriittiset julkiset infrastruktuurit, kuten kuljetusverkot, kaikkialla Euroopassa.
• Euroopan rakennerahastojen nopea ja selkeä uudelleen suunnittelu.
• Tukea pk-yritysten logistiikan ja toimituskanavien lyhytaikaiseen sopeuttamiseen (esim. vakiintuneet seulontaprotokollat, uuden tekniikan omaksuminen jne.).

– Euroopan teollisuus menestyy, jos eurooppalaiset instituutiot ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja kuuntelevat tuotantoyhteisöä. Enemmän kuin koskaan tarvitsemme EU:n neuvoston pikaista ja päättäväistä toimintaa, ja eurooppalaiset työstökonevalmistajat ovat valmiita tekemään yhteistyötä, CECIMOn pääjohtaja Filip Geerts toteaa.

Suomalaisedustus CECIMOssa
Suomalaisilla on CECIMOssa kolme edustajaa. Yksi yhdistyksen toiminnassa mukana olevista henkilöistä on Prima Powerin myyntijohtaja Aki Ojanen. Ojanen painottaa erityisesti ihmisten terveyden olevan tärkeässä osassa yrityksen toimintaa.
– Yritykset voivat toimia vain, jos sen työntekijät säilyvät työkykyisinä, josta syystä ennaltaehkäisy on avainasemassa. Yrityksemme pääpaikka sijaitsee Italian Torinossa, joka on siis sijaintina erittäin riskialtis tämän COVID-19 kannalta.
– Kun virus alkoi levitä ja uhan kokoluokka selvitä, CECIMO teki kyselyn osalle jäsenyrityksistä ja tuon kyselyn tuloksena syntyi edellä mainittu lista suosituksista.
Kaikkein eniten kärsii pk-sektori. Tukitoimien pitää olla sellaisia, että yritysten jatkuvuus taataan mahdollisimman hyvin.

Hankalimmat tehtävät
– Monilla toimialan yrityksillä haasteet ovat samankaltaisia. Tuotteiden ja koneiden valmistus ei ainakaan vielä ole kiinni materiaalien saatavuudesta tai kuljetusten toimivuudesta. Ongelmaksi muodostuu ennemminkin koneiden asennus ja käyttöönotto sekä tarvittavat koulutukset. Näitä ei laitteistojen kompleksisuuden takia yleensä voi hoitaa paikallisten organisaatioiden toimesta, Ojanen jatkaa.
– Aivan varmaa on, että sitten, kun matkustaminen taas on turvallista, tulee koneiden asentamiseen valtavasti paineita. Ennen matkustamisen mahdollistumista aktivoimme entistä tehokkaammin käyttöön järjestelmissämme jo useiden vuosien ajan käytössä olleet etähuoltojärjestelmät. Niiden avulla saamme etäyhteyden kautta tutkittua mahdollisia ongelmia ja mahdollisesti myös korjattua niitä.

Tulevaisuus
– Tulevaisuudessa yritysten pitää kehittää entistä paremmat toimintamallit, joita noudatetaan vastaavanlaisessa ongelmatilanteessa. Myös hallituksen ja eduskunnan tulee tehdä tarvittavat lainsäädännölliset toimet, joilla voidaan entistä tehokkaammin torjua ongelmia ja ratkaista jo syntyneitä.
– Meillä Prima Powerilla tehdään sopeutustoimia, joilla valmistaudutaan tämänhetkisiin ja pidemmän ajan haasteisiin aina kulloinkin vallitsevien tilanteiden vaatimalla tavalla. Tulemme huolehtimaan siitä, että yrityksemme toimintamallit ovat entistä paremmin ajantasaisia kun tilanne selviää, Aki Ojanen päättää.

INFO

Prima Power
Aki Ojanen
myyntijohtaja
puh. 050 566 0914
Prima Power
Aki Ojanen
myyntijohtaja
puh. 050 566 0914
www.primapower.com