Koronaan varautuminen konepaja-alalla

Kriisitilanteet ovat harvoin, jos koskaan, juuri sellaisia kuin on etukäteen ajateltu. Silti etukäteen tehdyt suunnitelmat nopeuttavat tilanteeseen reagoimista, jos organisaatiolla on vaihtoehtoisia toimintamalleja tai vaikkapa vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia mietittynä valmiiksi. Huoltovarmuuskriittisillä organisaatioilla suunnitelmien laatiminen on ollut pakollista, muilla vapaaehtoista.

Altistuminen minimiin työaikoja ja -tiloja järjestelemällä
Jokaisella työpaikalla henkilökunta ja heidän terveytensä on yksi kriittisimmistä tekijöistä. Huolellinen, vähintään 20 sekuntia kestävä, saippuakäsipesu on tullut jo kaikille tutuksi. Käsidesin käyttö paikoissa, joissa pesu ei ole mahdollista, on hyvä lisä. Sosiaalitilat sekä erityisesti wc:t ja ovien kahvat on syytä pitää nyt erityisen puhtaina.
Kaikki altistumiset virukselle on hyvä minimoida erilaisin keinoin. Kohtaamisia voi vähentää suunnittelemalla työajat limittäin sekä pitämällä kahvi- ja ruokatauot eri aikoihin. Työpisteitä voi tarpeen mukaan myös siirtää kauemmaksi toisistaan. Välttämättömien palaverien pitäminen on suositeltavaa etänä tai vaikka hallissa riittävillä etäisyyksillä. Pöytien ääreen ei ole nyt syytä kokoontua.

Kyberturvallisuus kuntoon viimeistään nyt
Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset korostuvat poikkeustilanteissa. Kyberhyökkäysten määrä on ollut pandemian aikana kasvussa. Kaikista hyökkäysyrityksistä tulee nyt tehdä hyvin matalalla kynnyksellä rikosilmoitus.
Kaikki laitteet, jotka ovat verkkoon yhteydessä, voivat olla verkkorikollisen kohteita. Näihin laitteisiin kuuluvat myös nettiyhteyden muodostava modeemi, puhelimet ja tietokoneet sekä kiinteistön tekniikkaa ohjaavat laitteet ja työkoneet, jotka ovat ulkoisessa verkossa.
Rikollinen ei välttämättä ole kiinnostunut juuri sinusta tai yrityksestäsi. Huonosti suojattuja laitteitasi voidaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin. Varmista, että kaikissa verkkoon kytketyissä laitteissa käytetään kunnollisia ja joka laitteessa eri salasanoja. Päivitä laitteet ja sovellukset ajallaan. Näin turvallisuutesi on paremmalla tasolla.

Vaihtoehtoiset ratkaisut ovat varautumista
Logistiikan professori Lauri Ojala Turun kauppakorkeakoulusta arvioi blogissaan 1.4.2020, että koronavirus kohtelee voimakkaimmin niitä, joilla tuotanto perustuu pitkiin ja monimutkaisiin toimitusketjuihin. Poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut yhtä aikaa sekä teolliseen tarjontaan että kysyntään.
Siksi onkin hyvä istua alas pohtimaan tuotantoketjuihin sisältyviä riskejä ja mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja niin raaka-aineiden toimitta­jien, alihankkijoiden tai huoltohenkilöiden osalta sekä omia varastointimääriä arvioitaessa. Toimittajien maantieteellisiä riskejä on aina hyvä hajauttaa, jos se on suinkin mahdollista.
Kriisin jälkeen toipuminen saattaa käynnistyä eri maissa eri tahtiin eikä pandemialta taida välttyä mikään maa kokonaan. Monet yritykset alkavat pohtia enemmän paikallisen tuotannon mahdollisuuksia. Maailmanlaajuisen kriisin johdosta edullisemman työvoiman maiden kilpailuetu saattaa siis pienentyä. Kriisi saattaa tuoda uusiakin mahdollisuuksia.

Ennakoi, innovoi ja reagoi
Kriisitilanteiden johtamisessa olisi hyvä arvioida säännöllisesti, mihin tilanne on todennäköisesti etenemässä ja mitä mahdollisia vaikutuksia sillä on omaan toimintaan. Aiheuttaako se uusia haasteita tai voisiko se avata uusia mahdollisuuksia? Uusia tuotteita tai vaihtoehtoisia toimintamalleja? Innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen haasteiden lähestyminen on juuri nyt tärkeää, ja siinä kannattaa kuunnella ennakkoluulottomasti kaikkia työntekijöitä.
Kriisitilanne on aktivoinut ihmisiä eri aloilla käyttämään mielikuvitusta vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen aivan uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla. Viruksen etenemisnopeutta ja sen vaikutuksia ei voi kukaan vielä tarkkaan ar­vioida. Päätöksiä voidaan joutua tekemään vajavaisin tiedoin. On hyvä keskittyä asioihin, joihin voi itse vaikuttaa ja pyrkiä olemaan askel edellä tapahtumien kehitystä.

Ira Pasi / Koulutuspäällikkö, turvallisuuskoulutus
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätietoa organisaation varautumisesta:
https://www.spek.fi/turvallisuus/organisaation-varautuminen/