Paramet Konepaja avasi ovensa: Hitsaaminen tutuksi ja osaamistarpeita ratkomaan

Marraskuisena maanantaina Paramet Konepajalla hitsattiin yhteen sekä metallinpalasia että bisnestä. Aamupäivän lounaalla kokoontuivat alueen yritykset, konepajan alihankkijat, alueen teknologia-alan oppilaitokset, Paraisten kaupunki ja sidosryhmät puhumaan alueen osaamistarpeista ja työvoiman saatavuudesta, koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä. Iltapäivällä ovat avautuivat yleisölle, joka pääsi tutustumaan konepajaan ja myös kokeilemaan hitsaamista ihan itse.
– Ei ollut ihan helppoa, mutta sain kyllä saumaa aikaiseksi, totesi moni nuori kokeilija, melko innostuneestikin. Nuorten mielestä tärkeää oli päästä kokeilemaan itse tekemistä ja näkemään työympäristöä.

Osa paikallisista oppilaitoksista oli mukana oppilasryhmien kanssa. Heille avoimet ovet olivat ainutlatuinen tilaisuus päästä tutustumaan pakalliseen työnantajaan ja konepajatyöhön. Yhdessä todettiin, että eri ammatteihin tutustuminen jo hyvissä ajoin peruskoulussa edistää opiskelijan oman alan löytämistä ja auttaa myös yrityksiä työvoiman saamisessa.


Avoimet ovet alasta kiinnostuneille

Teräsrakenteiden hitsaaminen on taitolaji, johon konepajoilla kaivataan jatkuvasti lisää tekijöitä. Töitä siis riittäisi, mutta hakijoita alalle ei helposti saada. Varsinais-Suomessa ja Paraisilla ongelmaa päätettiin ryhtyä ratkaisemaan kahdella tavalla: Ensinnä kutsuttiin lounaan merkeissä koolle alueen yrityksiä keskustelemaan osaamistarpeista ja miettimään ratkaisuja yhteisvoimin. Ja toiseksi Paramet Konepaja avasi ovensa yleisölle, jotta kiinnostuneet pääsisivät näkemään, millaista ammattityötä konepajoilla nykypäivänä tehdään.

Idean monen tason yhteistyöpäivään antoi Varsinais-Suomen SitraLab-tiimi, joka etsii ratkaisuja osaamisen kehittämisen ja yhteisen kohtaamisen malliin. Kyseessä on Sitran organisoima ”Osaamisen aika” -hanke, jossa tavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaa ja osaamista.
– Kysymyksinä ennen tätä kokeilua olivat muun muassa: Miten oikeat osapuolet saadaan koolle? Miten tavoitetaan pienet- ja mi­k­royritykset? Entä, miten tehdään alaa kokonaisuudessaan tutuksi potentiaaleille työntekijöille? Ja mitä ratkaisuja voisimme yhdessä löytää akuuttiin työvoiman saatavuuteen ja laajemminkin tulevaisuuden osaamistarpeisiin, kertoi SitraLab-työryhmää edustava koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio Varsinais-Suomen Yrittäjistä.

Paramet Konepaja lähti kokeiluun aktiivisesti mukaan. Yli 30-vuotisen historian omaava yritys toimii teräsrakenteiden sopimustoimittajana useille maailman johtaville laitevalmistajille. Se työllistää noin 50 henkilöä ja haluaa jatkossa vahvistaa sekä osaamistaan että henkilömääräänsä.
– Oli aika näyttää käytännön konepajatyötä ja sen monipuolisia mahdollisuuksia. Automaatio ja robotiikka muuttavat metallityön mielikuvaa uudenlaiseksi joka päivä. Mutta myös hitsaamisen kädentaito säilyy, ja halusimme tarjota kiinnostuneille tilaisuuden kokeilla ja innostua hitsaamisesta, sanoi Hitsaa, hitsaa -tilaisuutta alusta asti ideoimassa ollut Parametin myyntipäällikkö Taina Nyström.

Kokeilemaan oli jo ennakolta kutsuttu 9-luokkalaisia ja lukiolaisia, jotka hitsasivat innokkaasti heti päivän alkajaisiksi. Myöhemmin kokeiluun osallistui myös alanvaihdosta kiinnostuneita henkilöitä sekä tekniikan alan opiskelijoita.


Yhteistä ymmärrystä osaamistarpeista

Lounaalla keskustelu kulki merkittävissä aiheissa, työvoiman saatavuudessa ja osaamisen vahvistamisessa. Yhteisen pöydän ympärillä edustettuina olivat paraislaiset yritykset, konepajan alihankkijat ja teknologia-alaa kouluttavat oppilaitokset sekä myös Paraisten kaupunki, TE-toimisto, ELY-keskus ja yrittäjäjärjestö. Kaikkiaan verkostoa solmimassa oli noin 30 ihmistä.

Erityisesti keskustelua herätti yhteistyön vahvistaminen. Yritysten esittäytyminen oppilaitoksissa haluttaisiin vielä vahvemmaksi rutiiniksi ja säännölliseksi kanssakäymiseksi. Samoin oppilaitoksilta toivottiin yhteydenottoja ja osaamisen kehittämisen keskustelunavauksia yrityksiin päin. Päivän yhteinen tapaaminen näytti pistävän asioihin vauhtia, kun asioista keskusteltiin ja sovittiin saman pöydän ääressä.

– Tälle tapaamiselle oli useita tavoitteita, joita saimme täytettyä. Keskeisenä oli juuri tämä verkostoituminen. Sen myötä pyrimme siihen, että tieto lisääntyy ja yhteistyö kasvaa. Yrittäjät tietävät nyt aiempaa paremmin, mitä tukea on tarjolla. He voivat arvioida omaa tilannettaan ja kääntyä verkoston puoleen esimerkiksi eri palveluita tai koulutusta harkitessaan. Jatkona tälle näemme myös, että pienten- ja mikroyrittäjien osaamisen ja toiminnan kehittäminen lisääntyy. Mikroyrittäjät saavat verkoston myötä osakseen enemmän resursseja, kuin yksin toimiessaan, sanoo Sitra Lab -tiimin jäsen, yrittäjä Stina Siikonen Koolle Oy:stä.

Verkostoituminen ja toisten osapuolien kuunteleminen helpottaa myös yhteistä ymmärrystä. Oppilaitokset nostivat puheenvuoroissaan esille mahdollisuuksia rekrykoulutuksiin, paikallisiin täsmäkoulutuksiin ja muihin kehittämispalveluihin. Kaikki tämä on sujuvampaa, kun jatkossa kohdataan useammin ja opitaan tuntemaan yritysten tarpeita paremmin.

Hitsauksen tulevaisuus on digitaalinen, mutta työn perusteet täytyy silti tuntea, eikä niitä voi unohtaa digitaalisuuden alle. Osaamisen kehittämisessä tämä tarkoittaa yhä monipuolisempia oppimisen malleja. Osaamista kerrytetään jatkossa niin työtä tehden kuin oppilaitoksissakin, mutta entistä joustavammin. Yritys voi olla läsnä oppilaitoksessa tai opettaja voi olla vaikkapa tutorina yrityksessä johdattamassa opiskelijoita työkäytäntöihin.
– Tapahtuma onnistui aamusta alkaen hyvin. Saimme lounaalla hyvän keskustelun käyntiin ja asioita voidaan nyt positiivisella yhteistyöllä edistää. Myös iltapäivän avoimet ovet keräsivät reilusti porukkaa, ja hallissa syntyi hyvä jutteluhetkiä eri osapuolten ja yleisön kesken. Näyttää myös siltä, että onnistuimme tekemään rekrytoinninkin päivän aikana, totesi Parametin Taina Nyström tyytyväisenä.

Hitsaa, hitsaa -päivän lopputulokset laitettiin kaikkien nähtäville hitsaushalliin ja kuvattiin eri medioihin. #hitsaahitsaa

Teksti: Anneli Frantti / Sitra Lab -työryhmä
Kuvat: Tapani Teittinen

SITRA LAB on puolen vuoden kokeilu, jossa pilotoidaan eri tapoja osaamisen kehittämiseen yhdeksällä alueella ympäri Suomen. Hitsaa, hitsaa on Varsinais-Suomen Sitra Lab A-tiimin pilottikokeilu. Sen keskiössä on kohtaaminen ja koko verkoston vieminen yritysrajapintaan. Tärkeänä tavoitteena on saada mukaan erityisesti osaamisen vahvistamista tarvitsevia mikro- ja pienyrityksiä veturiyritysten johdolla. Kehittäjätiimissä on koolla kuusi aktiivista tekijää – yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden edustajat kolmikantana.
Stina Siikonen, toimitusjohtaja, yrittäjä, Koolle Oy
John Forsman, yrityskehittäjä, Paraisten kaupunki
Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Anneli Frantti, projektipäällikkö Älykäs ennakointi -hanke, Novida ammattiopisto ja lukio
Pilvi Lempiäinen, suunnittelija, Turun yliopisto
Timo Vahtonen, työelämäkoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus

SITRAn Alueiden Osaamisen aika -projektissa tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja osaamista.

Paramet Konepaja Oy
valmistaa raskaita ja keskiraskaita teräsrakenteita sopimustoimittajana useille maailman johtaville laitevalmistajille. Laatusertifioitu yritys on toiminut Paraisilla jo yli 33 vuotta. Se työllistää noin 50 henkilöä.

Paramet Konepajan Hitsaa hitsaa -tilaisuus keräsi kymmeniä hitsauskokeilijoita avoimien ovien tilaisuuteen. Ala ja yritys saivat hyvää näkyvyyttä.