Kuinka löydät karkuun lähteneet eurot?

Kova kilpailu on tärkeää, sillä se aiheuttaa painetta kehittää tuotteita ja toimintatapoja entistä paremmiksi. Innovaatioita ei kuitenkaan tehdä liukuhihnalla ja voi mennä vuosia, ennen kuin seuraava läpimurtokeksintö näkee päivän valon. Mitä sillä väliajalla tehdään? Kuinka silloin toimintaa kehitetään?

Ei mutu-tuntumalla, se nyt on ainakin selvää. Tuurilla ne laivatkin seilaavat -lausahdus pätee ehkä tiettyyn pisteeseen saakka, mutta kilpailun tiukentuessa tarvitaan kovempia panoksia, tarkempaa vertailua ja loppuun asti mietittyä strategiaa.

Teollisuusyritykset ovat tunteneet nahoissaan materiaalien saatavuusvaikeudet, hankaloituneet ostot ja yön pikkutunneille venyneet katelaskelmat. Viivan alle täytyy jäädä riittävästi, se on elinehto.

Excel-taulukot, useat järjestelmät ja laskimet ovat toimineet apuna jo vuosia ja niiden varaan lasketaan paljon nytkin. Tärkeää on tietää jokainen säästettävä euro, jokainen toimintaketjun epäkohta ja ennakoitava tulevat haasteet resursseissa ja koneistossa. Aika on kuitenkin rajallista ja tiedon täytyy olla luotettavaa. Kuinka tuo tieto saadaan kasaan?

Tapoja on monia ja toisille joku tapa sopii paremmin kuin toinen. Väistämättä selvää on kuitenkin, että tilanteen kiristyessä ylimääräisiä resursseja tietojen koostamiseen ja pyörittelyyn ei ole. Silti tieto on elintärkeää.
Tarkka ja reaaliaikainen raportointi, joka muodostuu automaattisesti järjestelmässä olevasta tiedosta, on avainasemassa yrityksillä, jotka haluavat tehostaa resurssejaan. Miksi käyttää ylimääräisiä euroja tietojen pyörittelyyn, kun sen voi saada nappia painamalla valmiiksi eriteltynä?

Nämä automatisoidut toiminnanohjausjärjestelmät, jotka sisältävät yrityksen kaikki toiminnot samassa aina tarjousten laskemisesta kirjanpitoon asti, saavat parilla napin painalluksella kerättyä kasaan kaiken tarvittavan materiaalin ja koostettua sen selkeäksi raportiksi. Reaaliaikaisesti päivittyvä data kertoo yrityksen todellisen tilanteen, eikä päätöksiä tarvitse tehdä jälkijunassa.

Porautumalla raporteissa aina vain syvemmällä, pääsee näkemään yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksen koko ketjuun. Mille asiakkaalle on kannattavaa myydä? Onko joku kone tai henkilö tehokkaampi kuin toinen? Ohjaamalla yrityksen arkea todellisen tiedon pohjalta, pystyy optimoimaan toiminnan ja virittämään sen huippuunsa. Kuten lentokoneessakin lasketaan polttoaine riittämään juuri määränpäähän turvallisesti, mutta ei lennätetä turhaan ylimääräistä, täytyy teollisuudessakin ottaa kaikki ”löysät eurot” käyttöön.

Laura Kauppinen
Admicom Finland Oy