Hitsauksen trendit: alan ennusteita vuodelle 2021

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen ­COVID-19-pandemian vyöryessä maailmaan. Se mullisti liiketoiminnan, talouden, jokapäiväisen elämämme ja työrutiinimme – mutta toisaalta se antoi meille myös arvokkaan oppitunnin siitä, miten kaikki voi kääntyä hetkessä ylösalaisin. Liiketoiminnan näkökulmasta kulunut vuosi osoitti myös sen, että kaikkein konservatiivisinkin bisnes voi pakon edessä nytkähtää digitaalisuuden saralla liikkeelle. Joten, vaikka viime vuosi olikin Annus Horribilis, on monta hyvää syytä suhtautua positiivisesti hitsausalan ja ylipäätään eri liiketoimintojen näkymiin.

Robottihitsaus – polku kohti häiriönsietokyvyltään parempaa teollista valmistusta?

Kun tarkastelee vuosi sitten julkaistuja trendiennusteitä, on helppo havaita, että niiden painopiste oli digitaalisessa liiketoiminnassa. COVID-19-pandemia vain kiihdytti digitaalisuutta, ja se on hyvä uutinen hitsausalalle, eritoten jos aihetta tarkastelee valmistavan teollisuuden näkökulmasta. Yritysten ylimmän johdon parissa tehty tuore tutkimus osoitti monen valmistavan teollisuuden yrityksen osalta liikevaihdon merkittävää tai maltillista kasvua pandemian aikana. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä on kasvussa ja valmistava teollisuus alkaa etsiä yhä kiihtyvällä tahdilla uusia teknologioita tehdastoimintojensa optimoimiseksi.

Hitsausalalle tämä voi hyvinkin tarkoittaa robottihitsauksen kasvavaa kysyntää, mikäli valmistava teollisuus herää tarpeeseen ottaa käyttöön häiriönsietokykyä parantavia Industry 4.0 -teknologioita. Näkökulman vahvistaa Gart­nerin teknologiatrendit -raportti, jossa todetaan, että kehittyneet teknologiat – anturit, koneoppiminen, robotiikka, pilvipalvelut ja 5G-verkkoinfrastruktuuri – omaksuneet valmistajat ovat onnistuneet parantamaan toimitusketjun häiriönsietokykyä ja tehokkuutta.

Teknologinen vallankumous on jo tätä päivää

Tämä johdattaa meidät sujuvasti seuraavaan aiheeseen, jota voisi kutsua teknologiseksi vallankumoukseksi. Atoksen näkemyksen mukaan IoT:ssa eli ihmisten, prosessien, tietojen ja asioiden verkostossa tulee tapahtumaan tulevien vuosien aikana kytkettyjen laitteiden määrällä mitattuna merkittävää globaalia kasvua. Verkoston oletetaan kasvavan miljardeista yksiköistä aina kymmeniin miljardeihin.

The International Sheet Metal Review totesi marraskuun 2020 numerossa, että Industry 4.0:n aikakaudella painopiste on joustavassa valmistuksessa, integroiduissa koneissa ja järjestelmissä, ja että 40 % maailman teollisuusyrityksistä on jo vastannut digitaalisen muutoksen haasteeseen. Tekoäly, automaatio, robotiikka ja lisätty todellisuus ovat teknologioita muiden joukossa, mutta ytimessä ovat myös ohjelmistot, joita käytetään valmistusprosesseissa datan ja laadun hallintaan.

Tämä kehitys on jo nähtävissä hitsausalalla, jossa hitsausdatan hyödyntämisestä hitsaukseen liittyvien prosessien ohjauksessa on tulossa uusi normaali monelle. Selittävä tekijä löytyy tiukemmista standardeista, jotka pakottavat loppuasiakkaat vaatimaan valmistajilta yhä parempaa laatua ja raportointia ja velvoittavat yhtä lailla valmistajia toimittamaan asiakkaille tarkat tuotteiden valmistusdokumentit.

Ohjelmistoratkaisujen käyttöönotto virtaviivaistaa hitsaustuotantoprosesseja ja datavirtoja. Kun hitsausdata kerätään ja tallennetaan digitaalisessa muodossa, hitsauksen läpinäkyvyys paranee, mikä puolestaan helpottaa laadunvalvontaa. Mikäli ohjelmisto on pilvipohjainen, hitsauslaadun valvontamahdollisuudet etänä jopa omalta kotisohvalta käsin paranevat merkittävästi.

Enemmän huomiota hitsausturvallisuuteen

Tänä päivänä hitsausturvallisuuteen panostaminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Kasvava huoli hitsaajien työturvallisuudesta ja haitallisille hitsaushuuruille altistumisen riskeistä on käynnistänyt lainsäädännöllisiä toimia, joilla pyritään työntekijöiden terveyden suojaamiseen ja turvallisuuden parantamiseen työpaikoilla.

Suojauksen tyyppi ja taso riippuvat tehtävästä ja altistuksen kestosta. Esimerkiksi kevyet kypärät voivat hyvin riittää satunnaiseen käyttöön, kun taas pitkäaikainen altistuminen ilmassa oleville hitsaushuuruille edellyttää parasta raitisilmajärjestelmää.

Työperäisten keuhkosairauksien riskejä voidaan vähentää monilla eri keinoilla: käyttämällä henkilökohtaisia raitisilmasuojaimia, asentamalla ilmastointijärjestelmiä kohdepoistoon, tai poistamalla huurut suoraan lähteestä savukaasuja poistavalla hitsauspolttimella. Tämä mahdollistaa hitsaajalle ja kaikille muille samassa tilassa työskenteleville henkilöille paremmat työskentelyolosuhteet ja työturvallisuuden.

Haasteellisesta viime vuodesta huolimatta on selvää, että uusi teknologia luo myös uutta työtä. Tuotannon siirtyessä yhä lähemmäksi kuluttajaa, teknologiasta tulee tuotantotilojen kulmakivi ja valmistajat ovat valmiita investoimaan parempiin, ajanmukaisilla laitteilla varustettuihin työpaikkoihin. Toivottavasti nämä panostukset korkean luokan turvallisuuteen ja työkaluihin houkuttelevat lisää uusia hitsaajia alalle!

Vuoden 2021 ydinkysymyksiä ovat: millainen on eri toimialojen ”yleiskunto” ja miten nopeasti liiketoiminnot alkavat maailmanlaajuisesti elpyä? Aika näyttää, millaisia vastauksia tuleva vuosi meille tarjoaa.

Mia Heiskanen
Marketing Communications Specialist at Kemppi Oy