Index-Traub Avoimien Ovien Päivien teema: ”Digitalisaatio – uudet mahdollisuudet”

Index-Traub järjesti Avoimien Ovien Päivät 24.–27.4. tehtaillaan keväisessä Reichenbachissa Stuttgartin lähellä. Paikalla kävi n. 1400 vierailijaa yli 350 yrityksestä. Ulkomaalaisia vieraita oli yli 90 yrityksestä ja 15 maasta. Avointen Ovien Päivillä tunnelma oli hyvin positiivinen: Euroopassa on vahva vire jatkunut. Hybriditeknologia lisää entisestään työstökoneinvestointeja erityisesti autoteollisuudessa.

Index-Traubin esittelytiloissa oli kaikkiaan esillä 20 työstökonetta, joista 12 kpl Indexin ja 8 Traubin puolelta. Kaikki koneet oli varustettu työstövalmiudella, jotta asiakas näki koneen aidossa ympäristössä ja olosuhteissa. Index ja Traub panostavat vahvasti omaan komponenttivalmistukseen ja tärkeimmät komponentit suunnitellaan, valmistetaan ja kokoonpannaan itse.

Uusien työstökoneiden lisäksi päivien aikana pääsi tutustumaan Index Traubin omiin työkalupitimien kattavaan valikoimaan sekä erillisiin työstösovelluksiin, jota oli toteutettu demo-osien valmistuksessa. Lisäksi paikalla oli Index-Traubin yhteistyökumppanien osastoja, jotka liittyvät läheisesti konepajatoimintaan. Työstökoneiden ohjauspuoli kehittyy koko ajan kovalla nopeudella ja koneiden laskentaprosessorien tehot paranevat jatkuvasti. Tästä hyvänä esimerkkinä oli Indexin puolelta 19 tuuman kosketusnäytöllä varustettu iXpanel®, johon voidaan valita asiakkaalle sopivia erilaisia optioita, kuten Virtual Machine, jolla asia-kas voi esimerkiksi suorittaa työstötapahtuman simuloinnin ennen varsinaista työstöä. Tällöin voidaan varmistua muun muassa siitä, ettei kolareita tapahdu työstön aikana. Traubin uudessa ohjauksessa on 19” kosketusnäyttö ja iXpanel myös vakiona.

Monipuolisuutta ja uusia ominaisuuksia Traubilta

TNL20-pitkäsorvaus/-CNC-sorvi esiteltiin päivien aikana, joka edelleen herättää runsaasti kiinnostusta. TNL20 voidaan varustaa 9 tai 11 akselilla. Lisäksi joustavuutta tuotantoon tuo mahdollisuus liittää koneeseen kompakti robottisolu, joka on asennettu koneen etuosaan. Se voidaan siirtää sivuun, kun tarvitaan pääsy työstötilaan. Mekaanisesti suurin muutos on koneen hydrauliikan korvaaminen pneumatiikalla, jolloin päästään muun muassa erittäin nopeaan työkappaleen kiinnitykseen. Kiinnitys tapahtuu jopa 0,2 sekunnissa. Samalla on päästy eroon hydrauliikan aiheuttamista lämpöongelmista.

Kätevästi suunniteltu etutyöstöyksikkö luo uusia työstömahdollisuuksia ja lyhentää kappaleaikaa. Siinä on X-, Z- ja Y-akselit samanaikaiseen ja entistä tehokkaampaan koneistamiseen sorvissa. Etutyöstöyksikössä voi käyttää mm. yli 200 mm poraa, joka muuten revolverikoneessa olisi mahdotonta. Työstöalue on miellyttävä käyttäjälle, koska asetukset ja teränvaihdot voi suorittaa mukavasti avarassa tilassa. Etutyöstöyksikössä on 6 työkalupidinpaikkaa ja 3 kpl 
pyöriville työkaluille saa jopa 12.000 1/r, 
2,0 kW teholla. Kappaleenpoisto käy koneessa joko erillisellä tarttujalla kappaleenkuljettimelle tai lastuamisnesteen avulla vastakaran läpi. Erikoisuutena TNL20 takatyöstöyksikkö on sijoitettu näppärästi alarevolverin otsapintaan. Tähän yksikköön on mahdollista asentaa 4 kiinteää työkalua.

Esillä oli myös TNL32-11-malli, jossa vastakara toimii erillisenä sekä itsenäisenä yksikkönä. Monimuotoisten ja pitkienkin kappaleiden valmistus onnistuu näissä malleissa kätevästi ja uusi laskentaprosessori lyhentää kappaleaikoja jopa 3–8 % aikaisempaan verrattuna. Erillisen vastakaran avulla voidaan työstää samanaikaisesti parhaimmillaan kolmessa eri kohdassa. Lisäksi koneet ovat muunneltavissa kätevästi pitkäsor-vaus-automaateista normaaliksi tankosorveiksi 15–30 minuutissa.

Indexiltä uutta tekniikkaa laajalla rintamalla

Ensiesittelyssä oli Index MS22-L -monikarakone, joka on varustettu pitkäsorvaustoiminnolla ja iXPanelilla. Tämä tarkoittaa monikarakonetta, jossa on 6 pitkäsorvia yhdistettynä yhteen koneeseen. Maksimi työkappaleen pituus on 200 mm ja tankohalkaisija-alue 5–20 mm.

Koneen perustana on ”perinteinen” monikarasorvi MS22, joka muutetaan pitkäsorviksi pyörivän kararummun otsapinnan keskelle asennettavalle pinolille, johon on kiinnitetty kuusi CNC-ohjattua ohjausholkkia, jotka suorittavat varsinaisen pitkäsorvaustoiminnon. Kararummussa on edelleen Indexille tuttu rakenne, eli kuusi ilmajäähdytettyä kolmiosaisella Hirt-hammastuksella varustettua erillistä karayksikköä, mikä takaa erittäin tarkan karan paikoituksen. Kone voidaan varustaa kääntyvällä synkronikaralla, joka mahdollistaa katkaisupuolen työstön. Takatyöstössä voidaan käyttää kolmea eri työkalua. Kun ajetaan koneella 12 työstöä kerrallaan, tuottavuus saadaan aivan uudelle tasolle. Monimutkaisia kappaleita varten on 62 NC-akselia käytössä. Pyörivät työkalut, C- ja Y-akseli lisäävät paljon erilaisia koneistuksia kuten epäkeskeiset reiät, kierteitykset, erilaiset tasot sekä monikulmasorvauksen. Etu monikaraisessa pitkäsorvissa on kiistaton: asiakas tarvitsee vähemmän koneita ja lattiapinta-alaa, vähemmän energiaa sekä käyttäjiä.

Suomessa keskustellaan edelleen siitä, että onko monikarasorvi todellinen vaihtoehto tehokkaaseen ja taloudelliseen sarjavalmistukseen. Esimerkiksi Ruotsissa myydään 3–5 Index-monikarasorvia vuosittain. ”Nykyisin ei enää vaadita suursarjatuotantoa, koska asetuksen teko on tehty monikarasorvissa helpoksi ja vähän aikaa vieväksi”, toteaa Anssi Laurila, Index-Traub Ruotsista. ”Esimerkiksi ensiesitelty MS22-L on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto korvaamaan muutama pitkäsorvausautomaatti”, opastaa myyntijohtaja Sakari Palho, Index-Traub Finland Oy.

Monipuolinen Index G200 -sorvausjyrsinkeskus oli myös Avoimien Ovien Päivillä yksi keskeisiä mielenkiinnon kohteita. Sorvi soveltuu erityisen hyvin esim. joustavaan valmistukseen, jossa sarjakoot jäävät pieneksi, mutta eri asetuksia on paljon ja työkappaleen tarkkuusvaatimukset ovat tiukat. Asetusajat osalta toiselle jäävät minimiin, koska kaikissa kolmessa revolverissa on 14 työkalunpidinpaikkaa ja Y-akselit. Ylärevolverissa on lisäksi jyrsinkara, jota palvelee 6-paikkainen työkalumakasiini. Tarvitaan vain uuden ohjelman vaihto iXpanel:sta, niin uutta osaa ajetaan ilman suurempaa taukoa. Koneen seisonta-aika jää tällöin minimiin. Ensimmäinen Index G200 on tulossa Suomeen tulevana kesänä.

Investoinnit jatkavat kasvuaan

Avoimien Ovien Päivillä Indexin johto olettaa, että investoinnit jatkavat kasvuaan ja noususuhdanteen jatkuvan aina vuoteen 2022 saakka. Yleinen suuntaus on, että eräkoot pienenevät ja tarkkuusvaatimukset tiukkenevat, jolloin asetusaikojen merkitys kasvaa entisestään. Euroopassa meidän on pysyttävä tekniikassa kärjessä ja pidettävä konekantamme huippukunnossa, jotta kilpailuetumme säilyy verrattuna Kaukoidän massavalmistajiin. Tämän vuoksi Index-Traubin tuotteiden suunnittelun kantavana ajatuksena on koneiden joustava käytettävyys ja lyhyet asetusajat.

Digitalisaatio on konepajoissa nykyään arkipäivää

Indexin lanseeraama ”iXworld” on pilvipalveluun perustuva alusta. Tämä palvelu auttaa käyttäjiä monissa eri työstökoneen elinkaaren vaiheissa kuten varaosien hankinnassa, työkalupitimien valinnassa sekä huollossa. Digitalisaatio konepajaympäristössä on jo nykypäivää – ei tulevaisuutta.

 

INFO

Index-Traub Finland Oy

Sakari Palho

myyntijohtaja

puh. 010 843 2005

sakari.palho@index-traub.fi

www.index-traub.fi