Investoinnit toivat Sah-Ko Oy:lle uusia asiakkuuksia

Sah-Ko Oy on investoinut tuotantonsa tehostamiseen ja palvelukonseptinsa laajentamiseen Vossin toimittamilla Baykal APHS 31240 CNC-särmäyskoneella sekä Macri Provar 6-90 CNC-putkentaivutuskoneella. Erityisesti Macri on laajentanut yrityksen palvelukonseptia ja uusi kone on poikinut myös uusia töitä ja asiakkuuksia.

Perheyritys Sah-Ko Oy:llä on pitkä historia. Tänä päivänä tämä vuonna 1955 perustettu oululaisyritys toimii jo kolmannessa polvessa toimitusjohtajanaan Jukka Estama. Oulussa toimiva Sah-Ko on alueellisesti merkittävä työllistäjä, sillä yritys työllistää kuormitustilanteiden mukaan keskimäärin noin 100 henkilöä.

Kolme tukijalkaa

Sah-Ko Oy:n perusta on valettu poikkeuksellisen vakaalle pohjalle, sillä yritys nojaa tekemisensä kolmeen tasavahvaan pääseg­menttiin: konepajatyöt, teollisuusputkistojen ja säiliöiden valmistus sekä teollisuuden asennus- ja kunnossapitopalvelut. Näistä muodostuvaa satojen yritysten asiakaskuntaa laajentaa Sah-Ko Oy:n oma teräsmyynti, jolla on tuhansia asiakkaita. Omana tuotteena Sah-Ko Oy:llä on teiden kunnossapidon lisälaitteet Raiko-tuotemerkillä. 

Kolmen päätuoteryhmän myötä laaja asiakaskunta jakaantuu myös usealle eri toimialalle, mm. teräs-, paperi-, sellu-, kaivannais- ja kemianteollisuuden aloille ja asiakaskuntaa edustavat myös konepajat, tuotevalmistajat sekä rakennus-, maanrakennus- ja infra-alan toimijat.

– Kolmen päätoimialamme tekemiset tukevat toisiaan. Kattava ja yhtenäinen palveluketjumme tuo asiakkaidemme toimintaan ja hankkeisiin helppoutta, varmuutta, säästöä ja joustavuutta, kertoo Estama.

Macrilla laatua, nopeutta ja uusia asiakkaita

Macri Provar 6-90 CNC-putkentaivutuskone on ollut Sah-Ko Oy:n käytössä reilun vuoden päivät. Uusi teknologia toi mukanaan monia hyötyjä yrityksen tekemiseen.
– Yllämme Macrilla taivutuksissa halkaisijaan 114,3 mm asti ja koneen tulon myötä aiemmin putkikäyrillä rakennettu putkivalmiste tehdään nyt monesti taivuttamalla. Tämä säästää luonnollisesti paljon aikaa, kun putkikäyrillä tekeminen vaatii monesti sekä asentajan että hitsaajan työn. Nyt yksi työntekijä pystyy tekemään taivuttamalla saman asian. Luonnollisesti tässä säästyy myös putkikäyrän hinta eikä hitsaussaumojen vaatimia NDT-tarkastuksia tarvitse tehdä, kertoo putkipuolesta vastaava yksikönpäällikkö Sami Heimonen.

– Macri on avannut meille tuotantotehokkuuden lisäksi myös uusia töitä ja kokonaan uusia asiakkuuksia. Tälläkin hetkellä on käynnissä projekti uudelle asiakkaalle, jossa Macrilla taivutetaan esivalmisteputkia Venäjälle lähtevään kattilaprojektiin. 

Kaikkien aikojen isoin projekti

Sah-Ko Oy:n työtilanne on tällä hetkellä hyvä. – Meillä on käynnissä yrityshistoriamme suurin yksittäinen tilaus liittyen Oulussa tehtävään projektiin, jossa paperikoneesta ­tehdään kartonkikone. Projektissa pyörittelemme tuhatta putkistoisometriä ja esivalmisteita teemme sekä täällä konepajallamme että kohteessa varikolla aina putkikokoon DN 1000 saakka. Tämä työllistää lisäksemme monia alihankkijoitamme ja projekti pitää meidät työssä kiinni pitkälle syksyyn, iloitsee Estama.

– Macri on oiva täsmätyökalu myös tämän projektin tehokoneeksi, arvioi Heimonen.

Vossin nopealla reagoinnilla Baykal-kauppoihin

Maaliskuussa Sah-ko tehosti tuotantoaan uudella Baykal APHS 31240 CNC-särmäyskoneella, jolla pystytään tekemään levyjen särmäystä entistä paremmalla mittatarkkuudella ja tehokkuudella, kun vanha särmäin korvattiin uudella.

Baykalin hankinnassa toteutui vanha sanonta: aikainen lintu madon nappaa – tai tässä tapauksessa viikonloppunakin palveleva konemyyjä kaupan nappaa. – Olin hankkimassa hieman käytettyä särmäyskonetta vanhan ehtoopuolella olevan koneemme tilalle eräänä lauantai-iltana konehuutokaupassa. Huutoni oli jo sisällä, kun kello 20 Vossin myyjälle vapaa-ajan puuhiin liittyen soittelin. Tuli siinä sitten puheeksi myös tämä särmäinkauppa ja jo tuntia myöhemmin minulla oli tarjous uudesta Baykalista. Onneksi joku teki huutokaupassa omaani isomman huudon, ja pystyin näin ollen tekemään Vossin kanssa kaupat uudesta Baykalista, kertoo Estama kaupankulusta.

”Vossilla rautaista ammattitaitoa”

Estama kehuu varauksetta Vossin osaamista: – Macri-kauppojen yhteydessä Vossin myyjän vahvasta osaamisesta oli meille suunnaton apu. Tällä opastuksella saimme paljon lisätietoa minkälainen kone, ja minkälaisilla varusteilla oleva kone palvelisi meidän tarpeitamme parhaiten. Esimerkiksi työkaluvalinnoissa Vossilta saamamme tieto-taito oli tärkeää. Vossilta löytyy rautaista ammattitaitoa, jolla on toki iso merkitys konekauppoja tehdessä. Muutenkin yhteistyö heidän kanssaan on mutkatonta ja apuja saadaan myös jälkimarkkinointipalveluihin liittyen lyhyellä viiveajalla. Heitä saa kiinni myös virka-ajan ulkopuolella. Vaikka lauantai-iltana, kuten Baykal-kauppamme osoitti.

Laajentumista koko Suomeen ja ulkomaille 

Sah-Ko:n toiminnan kulmakiviä ovat joustavuus, lupausten pitäminen, osaaminen ja asiakastyytyväisyys. Yritys panostaa toimintamenetelmiin, laatuun ja työturvallisuuteen ja kaikki toiminnot on sertifioitu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti. 

– Tähän mennessä olemme operoineet lähinnä täällä Pohjois-Suomen alueella. Nyt tähtäämme asiakaskuntamme laajentamiseen myös etelän suuntaan ja niin ikään suoria vientitoimia silmällä pitäen verkkoja on heitetty vesiin. Kannattaa muistaa, että meillä on tarjota pitkän matkamme varrella kertynyt monipuolinen osaaminen, jonka palvelukonseptista löytyvät kaikki toiminnot saman katon alta, sanoo Estama. 

INFO

Sah-Ko Oy

Jukka Estama

toimitusjohtaja 

puh. 0400 530 815

Sami Heimonen 

yksikönjohtaja 

puh. 050 434 6010

www.sah-ko.fi

Vossi Group Oy

puh. 010 8200 500

www.vossi.fi/baykal

www.vossi.fi/macri