Investointisää jatkuu poutaisena

Viime vuosi oli loistava poikkeus pitkässä varovasti sanottuna vaatimattomien investointivuosien jatkumossa. Tuotannolliset investoinnit ovat monina viime vuosina olleet pienemmät kuin teollisuuden poistot tuotantokoneista. Kyky valmistaa tuotteita markkinoille heikkeni näinä vuosina. Viime vuonna suunta muuttui. On hyvä syy uskoa, eikä vain toivoa, että sama kehitys jatkuu seuraavina vuosina.

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan teollisuusinvestoinnit kasvavat tänä vuonna seitsemän prosenttia, mikä on hyvä luku viime vuoden 20 prosentin kasvun päälle. Mikä hyvänsä kasvu on tervetullutta, kun ottaa huomioon missä tilassa maailma on.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut vuoden. Sen seuraukset ukrainalaisille ovat karmeat. Myös me lännessä joudumme tuntemaan sodan vaikutuksia talouteen, mutta me kyllä kestämme ne.
Inflaatio Euroopassa nousi ennätysvauhtia, suorastaan räjähti, kun venäläinen energia ja raaka-aineet suljettiin länsimarkkinoilta. Kaasusta tai metalleista ei kuitenkaan nyt ole varsinaista pulaa, vaikka hinnat ovatkin edelleen korkealla. Tälläkään rintamalla Venäjälle ei tullut menestystä.

Vielä viime vuoden lopulla ihmeteltiin kuinka korkealle inflaatio voikaan nousta. Nyt arvioidaan paremminkin sitä, kuinka alas se saattaakaan vuoden loppupuolelle mentäessä laskea.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta on arvioitu, että vuoden lopulla inflaatio on lähempänä nollaa kuin kahta prosenttia, johon keskuspankit tähtäävät, ja koko vuoden keskiarvokin painuu lähelle kahta prosenttia.

Länsimaisen teknologia-alan näkymä on sodasta ja sen talousvaikutuksista huolimatta suhteellisen hyvä. Yrityksillä on mahdollisuus ja tämän päivän tilanteessa suorastaan velvollisuus huolehtia kyvystään tuottaa vaurautta ja hyvinvointia maailmaan. Parhaiten se tapahtuu tavalla, joka täällä hyvin tunnetaan: kehittämällä yrityksiä, luotettavia tuotteita ja turvallisia tapoja valmistaa. Suomessa ja muissa samankaltaisissa maissa se tarkoittaa investointeja erityisesti automaatioon.
Investoinnit automaatioon ovat parasta varautumista tuleviin, tunnettuihin haasteisiin. Rohkeus siirtyä epävarmassa maailmassa uuteen tekniikkaan kertoo luottamuksesta omiin ja kumppaneiden kykyihin. Se lupaa yrityksille ja myös kansantaloudelle vahvaa kilpailukykyä ja hyvää menestystä.

Sota Ukrainassa tulee loppumaan, vaikka loppu ei vielä olekaan näköpiirissä. Kun se loppuu, alkaa jälleenrakentaminen, jollaista ei ole nähty sitten maailmansotien. Sillä on Suomessakin teollisuuden kysyntään ja työmarkkinoihin suurempi vaikutus kuin yhdelläkään hallituksen tukitoimella tai työtaistelulla.

Kaikenlaisten jälleenrakentamisessa tarvittavien materiaalien, teollisuuskoneiden, rakentamisen teknologian, liikenne- ja energiajärjestelmien ja tietotekniikan kysyntä länsimaista kasvaa.
Samalla jokainen Baltiasta, Puolasta, Balkanilta tai Afrikasta viimeisen vuosikymmenen aikana Länsi-Eurooppaan tullut työntekijä, joka ei ole juurtunut tänne, vähintään harkitsee lähtöä Ukrainaan kansainvälisten rahoituslaitosten suuriin projekteihin rakentamaan uutta turvallista ja dynaamista maata. Osaavan työvoiman kysyntä Euroopassa nousee aivan uusiin korkeuksiin.

Ne yritykset, jotka perustavat toimintansa halvan, vaihtuvan vierastyövoiman käyttöön ovat pulassa. Ne suomalaiset teollisen tuotannon toimijat, jotka ovat näyttäneet väelleen houkuttelevan ja totuudenmukaisen tulevaisuudenkuvan, pystyvät sen sijaan jatkamaan toimintaansa kuten ennenkin. Varsinkin, jos ovat automatisoineet kaiken, minkä automatisoida voi.
Omassa työssäni minulla on etuoikeus ja onni toimia sellaisten yritysten kanssa, jotka uskovat tuotantojärjestelmien ja työolosuhteiden jatkuvaan parantamiseen robotiikan avulla. Näiden ajatusten myötä toivotan kaikille alan toimijoille investointien ja hyvien päätösten täyttämää työvuotta. 

Kirjoittaja
Nina Lehtinen
Managing Director
Yaskawa Finland Oy