Jättiharppaus

Kun intialainen ilmailukomponenttien valmistaja sai suuren tilauksen, Sand-vik Coromantin uusi PrimeTurning™-menetelmä auttoi yhtiötä parantamaan tuottavuutta ja lyhentämään jaksoaikoja vaikeasti lastuttavan aineen sorvauksessa.

Sorvaus on monille koneistajille tutuista tutuin menetelmä, ja kaikkien sorvausta sisältävien prosessien painopisteenä on ollut nopeus ja tarkkuus. Tavoitteena on ollut saavuttaa nopeimmat jaksoajat tiukoista toleransseista tinkimättä puristaen viimeisetkin tehokkuuden rippeet tästä perinteisestä menetelmästä, joka on ollut käytössä kaikkialla maailmassa jo vuosikymmeniä.

Tietyissä tilanteissa tavanomainen tapa toimia ei kuitenkaan yksinkertaisesti toimi. Ilmailuteollisuus on yksi alueista, joilla rajoja on jatkuvasti koeteltava ja venytettävä – ja toisinaan rikottava. Alalla käytetään kalliita, vaikeasti lastuttavia materiaaleja ja edellytetään äärimmäisen korkeaa laatutasoa, ja toisinaan paitsi kaikkiin odotuksiin vastaavan myös ne ylittävän ratkaisun kehittäminen vaatii aidosti innovatiivista ajattelua. 

Sandvik Coromantin tuotekehittelyosastolta löytyi juuri tällaista asennetta, kun siellä kehitettiin PrimeTurning™-menetelmä. Se on sorvauksen täysin mullistava konsepti, jollaista ei yksinkertaisesti aiemmin ole ollut tarjolla. PrimeTurning tarjoaa suurem-pien lastuamisnopeuksien ja syöttöjen ansiosta niin paljon isommat lastuvirrat, että tuottavuus paranee jopa yli 50 % monissa sorvaustöissä. Menetelmällä voidaan sorvata kaikkiin suuntiin – eli myös perinteiseen tapaan työkappaleen päästä istukkaa kohden – ja lisäksi se säästää asetuksiin ja työkaluvaihtoihin kuluvaa aikaa sekä tarjoaa ylivoimaisen lastunhallinnan. Toisin sanoen koneen käyttöaste nousee aivan uudelle tasolle.

Terien kestoikä on entistä pidempi ja kokonaisratkaisuun sisältyy koodigeneraattoriohjelmisto, joka tuottaa laajalti eri CNC-koneiden kanssa yhteensopivat koodit, mikä tarkoittaa, että tuottavuus nousee ennen näkemättömälle tasolle. Nämä hyödyt pääsevät todella oikeuksiinsa, kun koneistetaan suuria, yli 100 kappaleen eriä tai isoja komponentteja, jolloin on erityisen tärkeää minimoida asetusajat, tuotantokatkokset ja työkaluvaihdot.

Godrej Aerospace (Exports Unit) on merkittävä intialainen ilmailuteollisuuden sopimusvalmistaja. Yhtiö voitti vuonna 2015 tarjouskilpailun tärkeistä hiljattain lanseeratun lentokonemoottorin komponenttien valmistuksesta vientiin. Osat piti koneistaa tietystä erittäin hyvin korroosiota ja säröilyä kestävästä teräslaadusta. ”Luotimme siihen, että koska meillä oli kokemusta ruostumattomien terästen koneistuksesta toteuttaessamme tilauksia suurille kansainvälisille asiakkaille, nytkään ei tulisi ongelmia”, -Godrej Aerospacen tuotantojohtaja Narendra Patwardhan muistelee.

Konepajalla kävi kuitenkin pian selväksi, että kyseinen ruostumaton teräslaatu oli hyvin erilainen, etenkin koneistuksen helppouden suhteen. Käytössä olleet työkalut osoittautuivat myös tehottomiksi ja hitaiksi. ”Ymmärsimme, että meidän oli vaihdettava työkalua”, Patwardhan kertoo. 

Uuden moottorin kysyntä oli vahvaa, joten asiakas painosti Godrej Aerospacea nopeuttamaan toimituksiaan. Yhtiö pyysi ratkaisuja useilta työkalutoimittajilta, Sandvik Coromant mukaan lukien. ”Asiakkaamme tilauskirjat täyttyivät, mikä puolestaan tarkoitti entistä enemmän tilauksia meille. Sopimuksemme mukaan meidän piti hoitaa toimitukset tilatuista määristä riippumatta. Asia-kas antoi meille kaksi vaihtoehtoa: joko lisäämme kapasiteettia ja hoidamme toimitukset tai he etsivät uuden toimittajan, jos heidän tuotantonsa kärsii myöhästymisistä”, Patwardhan muistelee.

Noihin samoihin aikoihin Sandvik Coromant lanseerasi uuden innovatiivisen PrimeTurning-sorvaustyökalun. Sandvik Coromant tarjosi uutuutta monivuotiselle uskolliselle asiakkaalleen Godrej Aerospacelle. ”Työkalu puhuu yksinkertaisesti puolestaan. Aloitimme testit aamulla, ja iltaan mennessä asiakas oli vakuuttunut ratkaisun toimivuudesta”, kertoo sorvaustyökaluista vastaava Sandvik Coromantin tuotespesialisti -Rahul Inamdar.

Ainoa huolenaihe oli, että kiinnityksen tukevuus ei ehkä riittäisi epätavanomaiselle PrimeTurning-menetelmälle. Sandvik Coromant tarjosi nopeasti ratkaisuksi viimeistelyterää, jonka synnyttämät lastuamisvoimat olivat alhaisemmat. 

Pari viikkoa kestäneiden testien aikana PrimeTurningin todettiin tarjoavan tasaista suorituskykyä ja nopeutta. Itse asiassa jaksoajan lyhentyessä 45 minuutista 15 minuuttiin Sandvik Coromantin PrimeTurning-työkalu osoittautui juuri Godrej Aerospacen hakemaksi ihmeratkaisuksi. ”Se oli valtava helpotus. Paineet asiakkaan taholta vain kasvoivat, ja tämän ratkaisun avulla pystyimme vastaamaan haasteeseen”, Patwardhan sanoo. 

Sandvik Coromantin Mumbain aluejohtaja kertoo, että PrimeTurningillä Godrej Aerospace pystyy nyt koneistamaan 10–12 komponenttia ajassa, jossa aikaisemmin valmistui vain kaksi tai kolme komponenttia. ”Aikaa säästyy, tuottavuus kasvaa ja työvoimaa vapautuu muihin töihin”, Bellani huomauttaa.

Godrej Aerospacen liikevaihto on noin neljä miljoonaa dollaria ja tavoitteena on nostaa se 10 miljoonaan seuraavan kahden vuoden aikana, joten uusi ratkaisu avasi yritykselle aivan uusia näkymiä. ”Uuden ratkaisun myötä pääsimme eroon useista ongelmista. Aiemmin jaksoajat olivat pidempiä, terän kestoikä lyhempi ja lastut olivat pitkiä ja kierremäisiä. Se aiheutti lisätöitä koneistajille, sillä heidän täytyi säännöllisesti poistaa lastut, etteivät ne sotkeutuisi työstökoneeseen ja vaikuttaisi lastuamiseen. PrimeTurning-menetelmällä lastut murtuvat pienemmiksi kappaleiksi ja ongelma on ratkennut”, kertoo Godrej Aerospacen tuotannon apulaisjohtaja Jagdish Gavali.

Hän lisää, että jaksoajan lyhentyminen 15 minuuttiin eli kolmannekseen alkuperäisestä on parantanut koneistajien motivaatiota ja tuottavuutta ja vähentänyt rasitusta.

”Asiakas pyysi meitä lisäämään osuuttamme komponenttien tuotannosta 30 prosentista 60 prosenttiin. Pääsimme tavoitteeseen kahdeksassa kuukaudessa, ja toimitusten aikataulut pitävät poikkeuksetta”, -Gavali kertoo.

Godrej Aerospacen hankintapäällikön Kiran Khangarin mukaan lopputulos oikeuttaa PrimeTurning-työkalun korkeamman hinnan. ”Tarkastelemme aina tuottavuutta ja kappalekohtaisia kustannuksia. Olemme tyytyväisiä. Jaksoajat ovat lyhentyneet ja tuottavuus kasvanut. Sandvik Coromantin logistiikka ja toimitusketju toimivat erinomaisesti, työkalut saapuvat aina ajallaan”, Khangari sanoo.

Patwardhan kertoo Godrej Aerospacen suunnittelevan PrimeTurningin käyttöä myös muihin töihin. ”Jos se toimii näin haastavalla materiaalilla, se toimii varmasti myös muilla käyttämillämme materiaaleilla, kuten stelliitillä”, hän toteaa. ”Olemme aina voineet luottaa Sandvik Coromantiin kumppanina, ja suhteemme varmasti vain lujittuu tällaisten innovatiivisten ratkaisujen myötä.” 

”Heitämme heille uusia haasteita, ja olen varma, että heiltä löytyy juuri oikeat ratkaisut”, hän lisää.

PrimeTurning on parantanut tuottavuutta valtavasti verrattuna perinteiseen sorvaukseen CNC-ohjatuissa sorvauskeskuksissa tai sorvausjyrsintäkoneissa. Parannukset on saatu aikaan koneistamalla istukasta pois päin suuremmilla lastuamisarvoilla, mikä on mahdollista terien pienten asetuskulmien ansiosta. PrimeTurning-menetelmän käyttöön ottaneet merkittävät ilmailuteollisuuden sopimusvalmistajat ovat hyötyneet samoista eduista ja löytäneet täysin vaatimuksiaan vastaavan ratkaisun. Jatkossa myöskään ilmailuteollisuuden asiakkaiden vaatimukset koneistaa vaikeasti lastuttavia teräslaatuja eivät ole enää niille ongelma. PrimeTurning tarjoaa laatua, mielenrauhaa, minimaalisia kustannuksia ja maksimaalista tuottavuutta yrityksille, jotka eivät voi tehdä kompromisseja.

PrimeTurning-teriä voi lisäksi käyttää useissa eri töissä – toisin kuin perinteisessä sorvauksessa, jossa eri töihin vaaditaan erillisiä työkaluja. Toisin sanoen valitsemalla PrimeTurning-terät työkalujen määrää voidaan vähentää. PrimeTurning-terät sopivat sekä pituus- että tasosorvaukseen samoin kuin muotosorvaukseen, jolloin terä tulee käytettyä tehokkaammin ja terän kestoikä pitenee. CoroTurn Prime A-terämallissa on kolme 35°:n nirkkoa, ja se on suunniteltu erityisesti kevyeen rouhintaan, viimeistelyyn ja muotosorvaukseen. CoroTurn Prime B-mallin erittäin vahvat nirkot on puolestaan suunniteltu kaikkiin vaiheisiin rouhinnasta viimeistelyyn. Terät sopivat useisiin eri pitimiin, mukaan lukien Coromant Capto ®,
QS™-varsi ja tavanomainen varsi. Keskeistä PrimeTurning-menetelmässä ovat 25–30°:n asetuskulmat, jotka takaavat suuremmat lastuvirrat ja entistä tiukemmat toleranssit, mikä on elintärkeää ilmailuteollisuudessa. 

INFO

www.sandvik.coromant.com