Enteitä vieläkin paremmasta ”Tampereen hienoin hitsaamo”

Vuonna 2012 Konepaja Enne Oy:n saavutettua kunnioitettavan 60 vuoden rajapyykin uutisoitiin Eurometallissa asiasta otsikolla Enteitä paremmasta. Nyt kuusi vuotta myöhemmin Enteen kehityskaari on jatkunut niin merkittävänä, että enteitä vieläkin paremmasta tulevaisuudesta on lupa odottaa. Konepaja Enne Oy:n merkittävimpänä lähiaikojen askeleena voidaan pitää uusien 1 200 m2:n lisätilojen käyttöönoton, joiden ansiosta yrityksen tuotantoprosessit on pystytty rakentamaan ideaaliseksi. Erityishuomiota tiloja rakennettaessa kiinnitettiin sisäilman laatuun ja tällä sektorilla Enne haluaa olla edelläkävijä Suomessa.

Konepaja Enne Oy:llä on tuotantotiloja tämän vuoden alussa valmistuneen uuden hallin myötä kaikkiaan yli 7 000 m2. ”Korkeaksi halliksi” nimetty uusi 1 200 m2:n tuotantotila toimii lähinnä hitsaamona, kirkkaita materiaalia sisältävien töiden sekä massiivisten ja kooltaan suurten kappaleiden kokoonpanohallina. Korkean hallin 6,5 x 6,7 m ovikoko ja siltanosturin koukkukorkeus 10 m, 50 tonnin nostokapasiteetilla, mahdollistaa todella järeiden kappaleiden käsittelyn. – Olemme jo heti Korkean hallin alkumetreillä pystyneet hyödyntämään täysimääräisesti isoa tilaa erään kokoonpanotyön osalta, joka vaati 10 metrin nostokorkeuden. Kappaleiden käsittely on suuren nostokapasiteetin sekä kahden kissan ansiosta luonnikasta, kertoo toimitusjohtaja Pekka Enne.

Puhtaan sisäilman puolestapuhuja

Pekka Enne kertoo, että Korkean hallin myötä haluttiin paitsi päästä tekemään isompia ja massiivisempia kappaleita, myös vastaamaan kasvaneisiin sisäilman laatuvaatimuksiin. Sisäilman laatuun onkin panostettu todella vahvasti. – Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme Suomen parasta sisäilman laatua. Koska tämä uusi tila toimii hitsaamona, puhtaan sisäilman saavuttaminen vaati erityisen paljon panostuksia. Korkeassa hallissa ilmaa puhdistaa mm. kahdeksan sähkösuodatinta, joilla saadaan pienimmätkin hiukkaset eliminoitua ilmasta pois. Kaiken kaikkiaan käytimme yli 100 000 euroa sisäilman laadun takaamiseksi ja nyt Korkean hallin ollessa täydessä tuotantokäytössä, voimme todeta onnistuneemme projektissa täydellisesti.

– Taistelu hyvän sisäilman puolesta jatkuu vanhojen tuotantotilojen eli ”Kantaverstaan” puolella, johon on hankittu kahdeksan sähkösuodatinta. Nämä saadaan asennettua tämän vuoden puolella, jonka jälkeen sisäilman laatu on myös Kantaverstaassa entistä puhtaampaa, arvioi Enne ja jatkaa:
– Puhdas sisäilma parantaa pitkässä juoksussa työntekijöidemme terveyttä, työhyvinvointia ja on varmasti omalta osaltaan omiaan houkuttelemaan uusia nuoria osaajia osaksi menestystarinaamme.

Muutoinkin Enteellä kiinnitetään huomiota terveelliseen työyhteisöön, sillä Konepaja Enne on savuton työyhteisö ja jouluna tupakoimattomuudesta jaetaan porkkanaraha.

– Paitsi työntekijämme myös asiakkaamme ovat osoittaneet arvostuksensa uutta hienoa Korkeaa halliamme kohtaan, luonnehtien sitä Tampereen hienoimmaksi hitsaamoksi. Tämä on hieno kunnianosoitus merkittävää saavutustamme kohtaan, iloitsee Enne. 

Korkeassa hallissa hyödynnetään myös lämmöntalteenottojärjestelmää ja uuden tilan hyvään valaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Mazakilla kilpailukykyä uuteen kokoluokkaan

Merkittävä hallihanke ei ole ainoa Enteen viimeisen vuoden investointi, sillä viime kesänä yritys sai tuotantoonsa vaakakaraisen Mazak Nexus 8000-II -koneistuskeskuksen.
– Vanha kone alkoi olla tiensä päässä ja haimme tehokkaampaa konetta sen tilalle. Kahdella paletilla ja 60 kappaleen työkalumakasiinilla varustettu Mazak Nexus 8000-II on dimensioilla X = 1400, Y = 1200 ja Z = 1350 mm kokoluokkaa suurempi kuin edeltäjänsä. Maksimi kappalekoko Mazakissa on Ø 1450 mm ja h = 1450 mm, max kappalepaino 2200 kg. Mazakin kara pyörii 8 000 rpm ja kone on erittäin tehokas ja tarkka, kehuu Enne uusinta koneinvestointiaan.

Myös pienen pään osaaja

Vaikka Konepaja Enteellä on metallin muovaamiseen, koneistamiseen ja liittämiseen käytössään todella järeää kalustoa, Pekka Enne painottaa myös yrityksen osaamista pienempien kappaleiden valmistajana. – Pitkä historia alalta on kerryttänyt laajaa osaamista paitsi isojen kappaleiden ja projektien, myös pienempien osien tehokkaasta valmistuksesta. Olemme kustannustehokas kumppani nyrkin kokoisista osista aina talon kokoisiin kokonaisuuksiin laajalla materiaaliskaalalla, mm. kirkkaat, mustat ja tulenkestävät.

Avainhenkilöt päätöksentekijöinä

Pekka Enne on luotsannut isänsä Erkin jalanjäljissä Konepaja Enne Oy:tä reilut 30 vuotta. Myös tulevaisuutta on yrityksessä rakennettu varsin selkeällä otteella. Muun muassa omistuspohjaa on laajennettu tuotannon avainhenkilöihin kuuluvien Sami Lindellin ja Mika Väntsin liityttyä yrityksen osakkeenomistajiksi, jotka ovat myös mukana yrityksen hallituksessa, kuten myös Pekka Enteen tytär Erika Enne. – Laajentunut omistus- ja hallituspohja on mahdollistanut aktiivisen hallitustyön, jolla olemme rakentamassa vakaata pohjaa myös tulevaisuuden haasteille. Maailma muuttuu vauhdilla ja meidän on kyettävä olemaan mukana tarvittavien uudistusten eturintamassa, näkee Enne.

Prosessit valmiina – entistä tehokkaampina 

– Yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme on ollut jatkuva kehittyminen. Aina ollaan menty eteenpäin – päämääränämme on yli 60 vuotta kestäneen kehityksen jatkuminen. Korkean hallin myötä saimme jälleen laajennettua palveluvalikoimaamme. Lisätila toi myös avaruutta Kantaverstaalle ja saimme muutenkin parannettua prosessejamme, joita luonnehtisin tällä hetkellä ideaalisiksi. Mutta tärkein asia kuitenkin on, että työntekijöillämme on puhdas sisäilma hengitettävänä, kiteyttää Pekka Enne uuden tuotantotilan mukanaan tuomia etuja.

 – Meillä on ollut lähiaikoina mukava kasvuvauhti päällä ja liikevaihtomme kasvoi viiteen miljoonaan euroon. Tila- ja Mazak-investointi mahdollistavat osaltaan myös asiakaspohjamme laajentamista. Kannattaakin olla meihin yhteyksissä, niin mietitään, miten voisitte hyödyntää mahdollisimman hyvin kattavaa osaamistamme ja monipuolista konekantaamme hitsattujen, koneistettujen ja kokoonpantujen kappaleidenne ja kokonaisuuksien valmistuksessa, kehottaa toimitusjohtaja Pekka Enne. 

INFO

Konepaja Enne Oy 

puh. 0400 304 222 

Alihankinta-messut osasto C502

www.konepajaenne.fi