Kaasua vai jarrua?

Vähintäänkin erikoinen. Näin voisi määritellä tämänhetkisen tilanteen, jossa kansakuntaa ravistellut korona sai jatkokseen todella surullisen Ukrainan sodan. Nämä tapahtumat ovat koskettaneet jokaista ihmistä ennennäkemättömällä tavalla aiheuttaen varmasti paljon miettimisen aiheita myös yrityskentässä. Kuinka tästä eteenpäin? Kaasua vai jarrua?

Olemme onnistuneet saamaan lehtemme sivulle Ajatuksia 10-paikalta -palstalle hienoja ajatuksia yrityselämän eri sektorien vaikuttajilta. Tämänkertaisen 10-sivun kirjoituksen kirjoittaja, Sakari Oikarinen, on mielestäni kiteyttänyt yrittämisen menestysedellytykset otsikkoon: Opi menneisyydestä – Kyseenalaista nykyisyys – Luo tulevaisuus. Toki näiden sanojen soveltaminen tämänhetkiseen tilanteeseen on haastavaa, koska vallitseva tilanne aiheuttaa nyky-yhteiskunnalle uusia haasteita. Luonnollisesti ulkopuolelta tulevat omaa tekemistä koskettavat asiat pitää huomioida, mutta niin yritys- kuin yksityiselämässäkin on keskityttävä niihin asioihin, joihin omalla toiminnallaan voi vaikuttaa.

Miten sitten luoda tulevaisuutta tässä haasteellisessa ajassa? On katsottava asioita laajemmalla perspektiivillä, ja etsittävä enemmänkin mahdollisuuksia kuin jumittautua esimerkiksi tätä hetkeä hankaloittaviin materiaalisaatavuuteen ja hintojen nousuun liittyviin ongelmiin. Esimerkiksi vireillä oleva Nato-jäsenyytemme saattaa avata uusia vientimahdollisuuksia ja pääsyn yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Vauhdikasta kesää,

Petri Kuhlman
päätoimittaja