Kierrätys on avainasemassa Seco Toolsin asettamien kunnianhimoisten kiertotalouteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa

Seco Tools panostaa merkittävästi kiertotalouteen pyrkimällä ensisijaisesti erottamaan taloudellisen toiminnan rajallisten resurssien kulutuksesta ja kehittämään tapoja vähentää taloudellisesta toiminnastaan syntyvää jätettä. Kierrätys ei ole missään nimessä ainoa näkökohta, mutta sillä on keskeinen rooli kiertotaloudessa, sillä sen kautta voimme tarkastella, miten käytämme maapallon niukkoja ja rajallisia resursseja ja miten voimme varmistaa, että saamme hyödynnettyä niitä mahdollisimman tehokkaasti.

Kierrätyksellä on keskeinen rooli ­Seco Toolsin kunnianhimoisen tavoitteen, 90 prosentin kiertotalousasteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään tekemällä aluksi useita suuria muutoksia prosesseihin ja liiketoimintamalleihin. ”Tavoite on haastava, mutta pidämme sitä erittäin tärkeänä yrityksemme ja liiketoimintamme kannalta”, sanoo Seco Toolsin kestävyys- ja tarkastuskoordinaattori Ted Forslund. ”Etunamme on, että meillä on jo erittäin hyvät kierrätysprosessit. Nyt pyrimme luomaan hyvän kumppanuuden asiakkaidemme kanssa, jotta he ymmärtävät mikä arvo sillä on jätteen vähentämisen kannalta, että ostamme käytetyt työkalut takaisin ja luomme näin suljetun ympyrän.”

Maailmanlaajuisesti vain 8,6 prosenttia resursseistamme kierrätetään eli yli 90 prosenttia resursseista hävitetään yhden käyttökerran jälkeen. Seco Toolsin liiketoiminnan luonteen vuoksi yritys voi muuttaa tätä ostamalla takaisin loppuun käytettyjä työkaluja ja kierrättämällä tai käyttämällä niitä uusiin työkaluihin.

”Jos ostamme vanhoja tuotteita enemmän takaisin ja saamme asiakkaat ymmärtämään tällaisen toiminnan edut, voimme vähentää ilmastovaikutustamme, koska emme tarvitse uusia materiaaleja ja metalleja. Siitä on hyötyä kaikille osapuolille monella tapaa”, Ted Forslund sanoo.

Tietoisuus ympäristöongelmista kasvaa jatkuvasti, ja toimittajat ja asiakkaat arvostavat niitä koskevia hankkeita. ”Asiakkaat ovat suhtautuneet hankkeeseen erittäin myönteisesti. He tietävät, että kierrätetyistä materiaaleista valmistetut työkalut ovat yhtä laadukkaita kuin uudet tuotteemmekin. Voimme nyt ostaa takaisin käyttöikänsä päähän tulleita tuotteita, ja se on hyvä juttu myös asiakkaille. Pyrimme tuomaan hankkeen mukaan liiketoimintasuhteisiimme positiivisen kautta”, Ted Forslund selittää.

Kiertotalouden kannalta kierrätys on erittäin tärkeää, mutta samalla se tulee tärkeysjärjestyksessä vasta tuotteiden vähentämisen, korjaamisen ja uudelleenkäyttämisen jälkeen. ”Kierrätys on yksi tärkeä tekijä, mutta kiertotalouteen liittyy muitakin näkökohtia, ja meidän on otettava ne kaikki huomioon. Yksi näistä näkökulmista on tuotteidemme elinkaari – miten voimme suunnitella tuotteemme niin, että ne kestävät vielä hieman kauemmin ja ne voidaan kierrättää, kun ne lopulta tulevat tiensä päähän? Miten voimme käyttää uusiutuvaa energiaa ja kestäviä toimitusketjuja niiden tuottamisessa? Kiertotalouden ydin on jo luomamme arvon säilyttäminen”, sanoo Ted Forslund.

Kierrätys auttaa vähentämään jätteen määrää, mutta se ei ole ainoa keino. On olemassa monia alueita, joita analysoimalla arvokkaiden resurssien hukkaan heittäminen voidaan estää. Niitä ovat toimitusketjun logistiikka, lajittelu, varastointi, riskienhallinta, energiantuotanto ja jopa molekyylibiologia ja polymeerikemia. Kustannustehokkaat ja laadukkaammat keräys- ja käsittelyjärjestelmät sekä romutuotteiden tehokas jaottelu auttavat Seco Toolsia tukemaan kiertotalouden taloudellisuutta.

Yksi suurimmista haasteista ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten käsittelyssä on ollut tehtävän laajuus, mutta Ted Forslund uskoo, että ­Seco Tools pystyy saavuttamaan 90 prosentin kiertotalousasteen vuoteen 2030 mennessä. ”Yhteistyö toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa on erittäin tärkeää, jotta voimme vastata tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen. Näin voimme luoda enemmän arvoa pienemmällä määrällä jätettä ja toimia samalla maapallon kannalta turvallisella tavalla – kaikki osapuolet siis voittavat”, hän toteaa.

INFO

Lisätietoja kiertotaloudesta saat paikalliselta Seco-jälleenmyyjältä tai kestävää liiketoimintaa käsittelevältä sivulta osoitteessa www.secotools.com