Saloteam sai Makinolla kymmeniä prosentteja lisänopeutta

Koneistukseen, tuotantoa tehostaviin apulaitteisiin ja sopimusvalmistukseen erikoistunut Saloteam Oy juhlistaa tänä vuonna 30 toimintavuottaan. Tulevien vuosikymmenien menestystekijöitään yritys on varmistanut merkittävällä koneinvestoinnilla, Makino DA300 5-akselisella koneistuskeskuksella.


Saloteamin asiakaskunta muodostuu Suomessa toimivista kotimaisista ja kansainvälisistä teollisuuden ja tutkimuksen yrityksistä. Asiakasyritysten kokoluokka vaihtelee muutaman työntekijän asiantuntijayrityksistä globaaleihin konserneihin, joille Saloteam tarjoaa CNC-alihankintakoneistusta sekä sopimusvalmistuspalvelua CNC-koneistettujen osien pohjalta. Palvelukonseptiin kuuluu myös asiakkaiden tuotantoa tehostavien laitteiden suunnittelu ja valmistus. – Omaa suunnitteluamme olevien laitteiden myötä meillä on kokemusta laitekokoonpanosta jo lähes 30 vuoden ajalta, valaisee myyntipäällikkö Visa Niinimäki.

1600 m2:n tuotantotiloissa toimivan ­Saloteamin erikoisalaa ovat alle 10 kg painoiset osat, joskin aihioiden mahtuessa koneisiin koneistetaan myös suurempia osia. Levyosissa yritys pystyy koneistamaan 1500 x 1000 mm kokoisia levyjä. Käytetyistä materiaaleista alumiini on yleisin, sen ohella koneistetaan myös teräksiä ja muoveja. Yleisimmät sarjakoot ovat muutamia kappaleita per osa, joskin viime vuosina myös suuremmat, jopa satojen kappaleiden erät ovat yleistyneet.


Lukuisia uusia avauksia

– Olemme saaneet viime vuosina lukuisia uusia avauksia eri teollisuusaloille, mistä olemme erittäin tyytyväisiä. Asiakkaiden toimiessa erilaisilla aloilla on oma liiketoimintamme useiden tukijalkojen varassa. Olemme pyrkineet aktiivisesti laajentamaan asiakaskantaa muun muassa panostamalla markkinointiin, kertoo Niinimäki.

Saloteamin asiakasprofiilin muutos alkoi jo 2010-luvun alussa, jolloin matkapuhelinteollisuuden osuus myynnistä alkoi laskea. Silloin asiakkaiden kappalemäärä oli melko pieni ja tuotepalvelukirjo varsin erilainen kuin tällä hetkellä.

– Olemme kiinnostuneita laajentamaan asiakaskuntaamme edelleen. Erityisen kiinnostavia ovat yritykset, joilla on jatkuvasti, esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain tarpeita, jotka soveltuvat meillä ratkaistaviksi.


Ei pelkällä hinnalla

Markkinoiden alhaisimpien hintojen sijasta Saloteam panostaa erityisesti laadukkaaseen kokonaispalveluun. – Tarjoamme asiak­kaille heidän tarvitsemiaan osasarjoja, jotka usein muodostuvat varsin erityyppisistä osista. Asiakaslähtöinen ja nopea palvelumalli on saanut asiakkailtamme paljon kiitosta. Teemme joka päivä kovasti töitä pystyäksemme vastaamaan asiakkaiden yhä laajeneviin tarpeisiin, vakuuttaa Niinimäki.

Makinolla valmistettuja parin sadan kappaleen erän osia, joiden kohdalla on hyödynnetty Makinon lataajaominaisuutta.

Monipuolinen konekattaus

Saloteamin konekanta on pyritty rakentamaan mahdollisimman monipuoliseksi pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden kokonaistarpeeseen. Yrityksellä on yhteensä kymmenen CNC-konetta, joista kaksi 5-akselista koneistuskeskusta (molemmissa palettiautomaatio), kaksi sorvia (joista toinen B-akselilla), Datronit levymäisille osille (työala 1500 x 1000 mm) sekä neljä kappaletta pystykaraisia koneistuskeskuksia.

Yrityksen uusin 5-akselikone on Makino DA300 -koneistuskeskus, jossa on Makinon oma paletinvaihtojärjestelmä kappaleenvaihtoautomatiikalla.


”Makinon paletinvaihtojärjestelmä yhden koneen FMS”

Makino DA 300 edustaa Saloteamin ”tyypillistä” kokoluokkaa: noin 350 x 350 x 200 mm tai Ø 450 x 200 mm ja kappalepaino maksimissaan 200 kg. – Makinon paletinvaihtojärjestelmä on käytännössä yhden koneen FMS, eli systeemi hallitsee paletit ja niihin liittyvät ohjelmat. Yhteensä 19 palettipaikkaa ja työjonoa noiden välillä voidaan vapaasti hallita, kertoo tuotantopäällikkö Tomi Pullinen.


– Makinon paletinvaihtojärjestelmä on käytännössä yhden koneen FMS, eli systeemi hallitsee paletit ja niihin liittyvät ohjelmat. Yhteensä 19 palettipaikkaa ja työjonoa noiden välillä voidaan vapaasti hallita, kertoo tuotantopäällikkö Tomi Pullinen.

Kokonaispaketti ratkaisi

Makino liittyi Saloteamin arsenaaliin elokuun lopussa 2020. – Toimitus meni koronasta huolimatta aivan sovitun aikataulun mukaan ja kone oli meillä asennettuna ja käyttövalmiina sovittuna päivänä, kiittelee Pullinen.

– Meillä ei ollut aiempaa kokemusta Makinosta, mutta merkki on tunnettu ja hyvässä maineessa. Tekniset ominaisuudet, tarkkuus ja tehokkuus – kokonaispaketti niin koneen kuin automaation osalta vastasi hyvin meidän määrittämään tarpeeseen. Osaltaan myös koneen fyysinen koko sopi hyvin meillä käytössä olleeseen tilaan, perustelee Pullinen merkkivalintaa.


Makinolla lisänopeutta kymmeniä prosentteja

– Makino vähentää tuotannossa jo aiemmin olevan 5-akselikoneemme ruuhkaa. Lisäksi koneelle on tarkoitus siirtää osia pystykaraisilta keskuksilta, jotka nyt vaativat useampia asetuksia. Makinossa on selvästi nopeammat pikaliikkeet ja kääntöakseleiden nopeudet. Kappaleesta riippuen puhutaan useiden kymmenien prosenttien eroista, sanoo Pullinen.

– Koneen alta myimme vaakakaraisen keskuksen pois, koska se oli jäänyt meidän tekemisessämme melko alhaiselle käyttöasteelle. Makino hankittiin tämän tilalle lisäämään kapasiteettiamme sekä kustannustehokkuuttamme. Lisäksi pystymme nyt tarjoamaan myös vaativampia 5-akselista työstöä vaativia kappaleita. Välillisesti olemme saaneet Makinon myötä lisää kapasiteettia, jota olemme pystyneet myymään aiemman lisäksi, luettelee Pullinen Makinon Salo­teamille tuomia etuja.


Pitkä yhteistyö Crontekin kanssa

– Crontekin kanssa olemme tehneet yhteistyötä yli 20 vuoden ajan ja suurin osa koneistamme on tullut heidän kauttaan. Olemme olleet heidän toimintaansa tyytyväisiä ja yhteistyötä helpottaa, kun toimittaja tuntee meidän toimintaympäristömme ja tarpeemme. Luonnollisesti uskottava ja luotettava jälkimarkkinointi oli myös kriteerinä valintaa tehtäessä, kertoo Pullinen.


Kysyntä selvästi piristynyt

– Tilauskantamme on tyypillisesti varsin lyhyt, muutamia viikkoja. Viime vuoden notkahduksen jälkeen kysyntä on selvästi piristynyt vuodenvaihteen jälkeen, ja vallitseva koronaepidemia huomioiden voimme olla tilanteeseen tyytyväisiä, arvioi Niinimäki.

– Kyllähän korona myös meille vaikutti. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tarpeet putosivat viime keväänä nopeasti lähes nollaan. Toisaalta muutamien asiakkaiden kohdalla kysyntä on jopa vilkastunut ja loppujen kohdalla vaikutus näyttäisi olevan varsin pieni.


Silmät ja korvat avoinna

Saloteamin toiminnan historiassa on tapahtunut monenlaisia muutoksia, isojakin, ja menneet kolme vuosikymmentä ovat poikenneet toisistaan huomattavasti.
– Usein muutokset tapahtuvat hieman yllättäen, eli jokin liiketoiminta kasvaa tai taantuu lyhyenkin ajan puitteissa. Sikäli on tärkeää olla kaiken aikaa ns. silmät ja korvat avoinna ja tarttua kiinnostaviin mahdollisuuksiin. Kulloisenkin näkemyksen pohjalta kehitetään tekemistämme esimerkiksi juuri laiteinvestointien, rekrytointien sekä koulutuksen muodossa, raottaa Niinimäki yrityksen toiminta-ajatuksia.


Kasvua resurssien ja palvelutarjonnan laajentamisella

– Kasvua olemme hakemassa ja vahvistammekin toimintojamme kasvun mahdollistamiseksi. Tähän liittyy niin resurssien kuin palvelutarjonnan laajentaminen. Viimeisimpänä aktiviteettina tältä osin olemme lanseeranneet helmikuussa sopimusvalmistuksen liiketoiminnan, jonka kohdalla odotuksemme ovat korkealla, visioi Niinimäki tulevaisuuteen.


Tuotantopäällikkö Tomi Pullisen mukaan Makinossa on Saloteamin aiempia koneita selvästi nopeammat pikaliikkeet ja kääntöakseleiden nopeudet, kappaleesta riippuen puhutaan useiden kymmenien prosenttien eroista.

Saloteam Oy
Visa Niinimäki
myyntipäällikkö
puh. 044 733 3131
www.saloteam.fi

Makinosta:
Cron-Tek Oy
Kari Koski
myyntijohtaja
puh. 0400 794 349
www.crontek.fi