Kiinan konttijunien uraauurtava bookkausjärjestelmä käyttöön jo helmikuussa

Aava ohjelmistot Oy toteuttaa Nurminen Logisticsin Kiinan konttijunien uuden bookkausjärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen.

Keväällä 2020 Nurminen Logistics oli positiivisen ongelman edessä. Toimintatavat ja järjestelmät eivät enää riittävästi tukeneet vuodesta 2018 kasvanutta Kiinan konttijunaliiketoimintaa. Myös asiakkaiden bookkaukset vaativat tehokkaampaa ja nykyaikaisempaa operatiivista hallintaa.

Aava Ohjelmistot Oy voitti Nurminen Logisticsin kilpailutuksen uuden järjestelmän toteuttamisesta. Aavan kehittämä järjestelmä tulee hallinnoimaan kaikkea junarahdin kuljettamiseen liittyvää toimintaa aina asiakkaan tekemistä bookkauksista rahdin toimittamiseen ovelta ovelle. Lisäksi järjestelmään tulee kalustonhallinta, jolla hallinnoidaan Nurminen Logisticsin käytössä olevia rahtikontteja.


Low-codea ja vahvaa logistiikan järjestelmien toimialaosaamista

Aavan kehittämä teknologia on ns. low-­code-alusta, jolla voidaan kehittää monimutkaisia liiketoiminnassa tarvittavia operatiivisia järjestelmiä noin kymmenen kertaa nopeammin ja tehokkaammin, kuin millään muulla markkinoilla olevalla järjestelmällä. Aava aloitti low-code-järjestelmien kehittämisen jo yli kymmenen vuotta sitten ja on pioneeri alallaan.

Myös Nurminen Logisticsille toteutettava ratkaisu perustuu tähän Aavan omaan teknologiaan. Pohjalla ei ole mitään logistiikkaan tarkoitettua valmisohjelmaa, vaan järjestelmä rakennetaan Nurminen Logisticsin tarpeisiin.

Aavan toimitusjohtaja Jari Heiskasen mukaan Nurminen Logisticsin toimeksianto on itsessään hyvin tyypillinen järjestelmätoimitus, jossa suhteellisen monimutkainen prosessi pitää pystyä toteuttamaan mahdollisimman joustavasti ja korkealla automaatiotasolla. Projektin erityispiirteenä ja haasteena on ollut rahtitilanteiden eläminen. Rahteja koskeva tieto muuttuu jatkuvasti ja lopullinen tilanne on selvillä vasta siinä vaiheessa, kun juna on jo lähtenyt asemalta. Tämän takia Nurminen Logisticsin bookkausjärjestelmän toiminnallisuuksia ei voida sitoa tiukkoihin prosesseihin, vaan sen tulee taipua melkein mihin tahansa kuviteltavissa olevaan skenaarioon.

Teknologisen osaamisen lisäksi Aavan vahvuutena on projektissa ollut laaja perehtyneisyys logistiikan toimialaan. Aava on aikaisemmin toimittanut mm. Itämeren ja Pohjanmeren alueen johtavalle roro- ja matkustajaliikennevarustamolle kehittämänsä VesselERP-järjestelmän, jonka avulla asiakas hallinnoi kaikkea operatiivista laivaliiketoimintaansa rahti ja oheistoiminnot mukaan lukien.


Liiketoimintaprosessien kehittäminen digitaalisella mallintamisella

Nurminen Logisticsin CIO Petri Luurilan mukaan järjestelmähanke lähti liikkeelle tavoitteista kehittää Nurminen Logisticsin omia liiketoimintaprosesseja, jotta yritys pystyisi entistä paremmin palvelemaan asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan.

Nurminen Logistics kartoitti useita järjestelmiä ja järjestelmätoimittajia ensisijaisesti konttijunan bookkausjärjestelmän näkökulmasta. Hyvin nopeasti kuitenkin selvisi, ettei markkinoilla ollut valmisohjelmistoa Nurminen Logisticsin tarpeisiin. Bookkausjärjestelmälle ryhdyttiin etsimään ratkaisua jonkun toimittajan olemassa olevasta tekniikasta, mutta täysin Nurminen Logisticsin määrittelemillä asiakaskohtaisilla ominaisuuksilla.

Luurila kertoo, että heti kartoituksen alusta lähtien Aava Software osoitti määrätietoista ammattiosaamista teknologian, järjestelmien ja logistiikan prosessien ymmärtämisen osalta. Nyt tämän osaamisen tuloksena Nurminen Logistics tulee saamaan käyttöönsä Aavan korkealla automaatiotasolla toteuttaman järjestelmän, jonka teknologia ei aseta rajoitteita konttijunaliikenteen monimutkaisten prosessien mallintamiselle, vaan joka mukautuu täysin Nurminen Logisticsin operatiiviseen toimintaan.

Aavan innovatiivinen teknologia on mahdollistanut projektin nopean aikataulun suunnittelusta toteutukseen. Syyskuun alussa alkanut projekti on edennyt aikataulun mukaisesti ja uusi järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön Nurminen Logisticsin Kiinan konttijunaliikenteessä vuoden 2021 alkupuolella.

INFO

Aava Ohjelmistot Oy
Mikko Erikkilä
myyntijohtaja
puh. +358 40 538 1797
mikko.erikkila@aavasoftware.com

Petri Luurila, CIO
Nurminen Logistics
puh. +358 400 571 008
petri.luurila@nurminenlogistics.com

www.aavaohjelmistot.fi