Teräsrakenteita tehdessä ei ole varaa virheisiin

Teräksestä tehtäessä oletus on, että rakennus kestää ja työn jälki on millimetrin tarkkaa. Se asettaa teräsrakentajille paineita, sillä virheitä ei saa sattua ja jäljitettävyys on oltava kunnossa.

Teräsrakentamisessa on tyypillisesti useita työvaiheita, muistettavia asioita sekä alihankkijaverkostoa. Yrityksen kannalta tärkeässä roolissa on projektien hallinta. Kuitenkaan pelkästään ylätason seuranta ei anna riittävää kuvaa siitä, miten projektin eri vaiheissa on onnistuttu. Parasta on seurata projektin vaiheita, vähintäänkin valmistusta ja asennusta erikseen.

Monella teräsrakentajalla on tilanne, ettei projekteista ole mahdollista saada tarkkaa tietoa. Tiedossa yleensä on, mitä on laskutettu ja mitä laskuja on tullut, mutta vain manuaalisesti läpikäymällä laskut on mahdollista välttää väärien kulujen laskuttaminen projektilta. Parhaassa tapauksessa yritysten on mahdollista seurata kuluja vaiheittain ja vielä porautua syvemmälle näihin tietoihin.

Tarkempi vaiheseuranta toteutetaan litteroimalla tunnit ja ostot vaiheille. Näin työnjohdon käytettävissä on tieto, paljonko euroja ja tunteja on sitoutunut vaiheille sekä missä vaiheessa projektibudjettia ollaan menossa.


Laskuttamattomat työt syövät katetta

Urakan alussa on sovittu maksuerät, joita laskutetaan työn etenemän mukaisesti. Kassavirran hallinta on kuitenkin monella yrityksellä manuaalista laskemista. Yritystä auttaa paljon, jos järjestelmä saa arvioitua erien laskutuspäivät ja ohjelma muistuttaa laskuttamisesta. Tehokas järjestelmä osaa huomioida myös tulevan laskutuksen kassavirtalaskelmassa.

Vaikka urakkaan on sovittu tietyt työt, liki poikkeuksetta mukaan tulee lisätöitä. Lisätöiden seuranta ja laskutus tehdään usein manuaalisesti keräilemällä tiedot tuntilapuilta. Ihannemaailmassa työntekijät kirjaavat työt mobiililaitteella suoraan lisätyötilaukselle, josta tiedot ovat välittömästi työnjohdon tiedossa ja laskutus tapahtuu nappia painamalla. Näin varmistetaan, ettei mitään jää laskuttamatta.

Laskuttamattomat työt ovat suoraan pois yrityksen tulosviivan alta. Kun työmaalla merkitään tehdyt tunnit suoraan lisätöihin, niitä ei tarvitse kaivella lipuilta ja lapuilta, ja oikeat tunnit tulee varmasti laskutettua.

Tyypillisesti laskutettaessa yrityksen tulos nousee ylös ja laskuja maksettaessa tulos laskee alaspäin. Tämä ei kuitenkaan kerro totuutta yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta. Pitkäkestoisten projektien osalta tehokas järjestelmä kirjaa tulokseen valmiusasteen mukaiset tulot ja kulut. Sen avulla yritys pystyy seuraamaan koko ajan todellista vaikutusta tulokseen.

On tavallista, että ostoja tehdään projektin edetessä ja tilauksia tehdään myös alihankinnasta. Näitä on hyvä aikatauluttaa tehokkuuden vuoksi. Kun tilaukset tehdään järjestelmän kautta, ovat tiedot ostojen tilanteesta kaikkien osallisten tiedossa. Ostotilausten vaikutus on tärkeää nähdä kassavirran hallinnassa, samoin kuin tuleva laskutus. Kun ostot tehdään projektille, toimiva järjestelmä huomioi ne raportissa suoraan oikeaan kohtaan.

Virheiden minimointi, jäljitys ja toiminnan kehittäminen mahdollistetaan tehokkaalla automatisoidulla järjestelmällä, joka tukee yrityksen liiketoimintaa ja toimii kilpailuvalttina kiristyneillä markkinoilla.

INFO

Admicom Finland Oy
Anna-Maija Ijäs
toimialajohtaja
www.admicom.fi