Kohti hiilineutraalia pinta­käsittelyä – ensimmäisenä maailmassa

FSP For Surface Protection Oy, teollisia pintakäsittelyratkaisuja kansainvälisesti tarjoava yritys on asettanut ympäristötavoitteekseen toimia oman tuotannon suhteen hiilineutraalisti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoite on kova. FSP otti kuitenkin haasteen vastaan tiettävästi ensimmäisenä pintakäsittelyalan yrityksenä maailmassa. Hiilineutraaliuden saavuttaakseen FSP analysoi pintakäsittelylaitostensa hiilidioksipäästöt yksikkökohtaisesti vuoden 2021 osalta. Selvityksessä huomioitiin tuotantoprosessien, koneiden ja laitteiden energiankulutukset. Myös kiinteistöjen sekä ajoneuvojen päästöt selvitettiin.

Selvityksen mukaan FSP:n hiilijalanjälki (GHG Protocol, scope 1–2) vuonna 2021 oli 6 430 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2e). Osuudet vaihtelivat maittain, mutta kokonaistoiminnan merkittävimmät päästölähteet olivat sähkönkulutus (63 %) sekä polttolaitosten tuottamat päästöt (29 %).

Haasteellista on, että yrityksellä on tuotantolaitoksia useissa maissa, ja se toimii niissä osana asiakkaiden prosesseja, jolloin vaikutusmahdollisuudet päästöihin eivät ole aina yksinkertaisia. Tavoitteeseen sitoutumista helpottaa kuitenkin se, että yritys on tehnyt jo pitkään töitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi muun muassa materiaalivalinnoin sekä optimoimalla tuotantoprosesseja ja sähkönkulutusta.

Yritys tekee myös yhteistyötä asiakkaiden ja maalivalmistajien kanssa kehittääkseen entistä paremmin niin kulutuskestävyyteen kuin ympäristöhaasteisiinkin vastaavia maaleja. Saavuttaakseen hiilineutraaliuden tavoiteaikaan mennessä yritys tulee kompensoimaan jäljelle jäävät päästönsä sertifioiduilla päästövähennyksillä.

– Suuri osa asiakkaistamme on asettanut toiminnalleen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita ja moni heistä tähtää hiilineutraaliuteen. Työmme tukee heidän tavoitteitaan ja toimii samalla omana markkinavalttinamme, toteaa FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.

FSP For Surface Protection Oy
Jarno Huttunen
toimitusjohtaja
jarno.huttunen@fspcorp.com
puh. +358 50 400 2082
www.fspcorp.com