Koneiden käyttöaikaseurannalla merkittäviä vaikutuksia yritysten toiminnan tehostumisessa

Koneiden käyttöaikaseurannalla on havaittu olevan merkittävä vaikutus yrityksen toiminnan tehostumisessa niin käyttöomaisuusinvestointien takaisinmaksuaikojen, kuin koko yrityksen käyttökatteen ja positiivisen liiketuloksen kehityksen osalta. Pohjalainen Tehotec Oy on tuonut syksyllä 2017 markkinoilleuudenlaisen konseptin koneiden käyttöaikaseurantaan ja tiedon vi­sualisointiin. Palvelun perusfilosofia lähtee Lean-ajattelusta, jolla pyritään minimoimaan tuottavuuden esteitä ja lyhentämään tuotantoprosessin läpimenoaikaa. Tarkka ja jatkuva ymmärrys tuotantoprosessin tehokkuudesta ja pullonkauloista mahdollistavat korjaavien toimenpiteiden tarkemman kohdentamisen sekä seurannan. Konseptin kantava idea on tarjota palveluna yrityksille faktapohjaista tietoa sisäisten prosessien toiminnasta. Palvelu on helppo budjetoida, koska kuukausierä on sama koko sopimuskauden ja esimerkiksi asennusmaksuja, käyttöönottomaksuja tai muita piilokuluja ei ole. Toiminnassaan Tehotecin (www.tehotec.fi) HitScan (www.hitscan.fi) käyttöaikaseurantapalvelu hyödyntää eri tekniikoita riippuen asiakkaan tarpeista ja tiedonkeruukohteista. HitScan-koneseuranta on käytössä useissa yrityksissä ja niillä voidaan seurata kaikenlaisten koneiden ja laitteiden käyttöastetta merkistä, mallista ja iästä riippumatta. Hitsauskoneissa seurataan paloaikasuhdetta.


Tiedonsiirrossa käytetään mobiilidataa, joten yrityksen omaa palomuuria, eikä verkkoja tarvita

HitScan-palvelun ydin on pilvipalveluna toimivassa tietokannassa sekä käyttöaikaseurantajärjestelmässä, joka tuottaa yrityksille visua­lisoitua raportointia niin koko henkilöstölle soveltuvassa muodossa, kuin esimiestason vaatimuksia vastaavana. Teknisesti käyttöaikaseurantapalvelu toimii siten, että tieto koneiden ja laitteiden toiminnasta kerätään langattomasti pilvipalvelussa toimivaan tietokantaan. Itse käyttöaikaseurantajärjestelmä toimii myös pilvipalveluna asiakkaan käyttöliittymän ollessa web-selain. Web-selaimen lisäksi tieto voidaan välittää infonäyttöjärjestelmiin ja se on saatavissa myös Excel-muodossa, jolloin tietoa voidaan käsitellä ja hyödyntää yrityksen muussa toiminnassa esimerkiksi BI- tai ERP-järjestelmissä, yhdessä muiden tietolähteiden kanssa.


Apuna operatiivisessa ja strategisessa toiminnassa

Havainnot ovat osoittaneet, että yrityksen operatiivinen toiminta tehostuu hyvin nopeasti palvelun käyttöönoton jälkeen. Pidempiaikaisella käyttöaikaseurannalla saadaan ylimmän johdon päätöksentekoon tukea niin taktisen kuin strategisen tason linjauksiin. Vahvimmat muutokset toiminnan tehostumisessa on havaittu saatavan, kun käyttöaikaseurantainformaatio saatetaan henkilöstön ulottuville esim. infonäyttöjä hyödyntämällä. Käyttöaikaseuranta tarjoaa yrityksen toiminnan kehittämisen tueksi mahdollisuuden rakentaa esimerkiksi henkilöstön palkitsemisjärjestelmään faktapohjaisen käyttöaikaseurantaan perustuvan komponentin, jonka seuranta on reaaliaikaista ja tavoitteiden ymmärrettävyys yksiselitteinen koko henkilöstölle.

Pitkällä tähtäimellä käyttöaikaseurannasta kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi investointien ja henkilöresurs­sien muutosten, kuin muiden merkittävien päätösten tukena. Yhdistelemällä ja analysoimalla käyttöaikaseurantatietoa muiden järjestelmien tietojen kanssa kyetään luomaan konkreettista tietoa johdon päätöksenteon pohjaksi, jolloin päätösten osumatarkkuus paranee ja siten vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on suotuisa. Palvelun uudentyyppisellä konseptoinnilla on haettu mahdollisimman lyhyttä takaisinmaksuaikaa ja olevassa olevien kokemusten pohjalta palvelusta saatava toiminnan tehostuminen ylittää kustannukset jo ensimmäisten kuukausien aikana.

Tehotec Oy
Teollisuustie 5, 62100 Lapua
www.tehotec.fi

Myynti
Mika Latvala
puh. +358 50 463 3341
mika.latvala@tehotec.fi

Juha Lemponen
puh. +358 50 446 0030
juha.lemponen@tehotec.fi