Konepaja-alan yhdistämistä 60 vuotta

”Suomen Työkaluteknillinen Yhdistys ry on konepajatekniikkaa ja siihen läheisesti liittyviä aloja edustavien henkilöiden muodostama aatteellinen yhdistys. Konepajamiehet ry edistää jäsenkuntansa ammattiin liittyvän tiedon hankintaa sekä toimii metalliteollisuuden, opetustoimen ja teknisen kaupan eri tehtävissä työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä.”

Tällä ajatuksella perustettiin vuonna 1956 Tampereella yhdistys, joka voi hyvin ja toimii edelleen aktiivisesti yhdistäen erilaisia konepaja-alan ammattilaisia. Vuonna 1958 perustettiin paikallisyhdistykset Tampereelle ja Jyväskylään. Samalla yhdistyksen nimeksi tuli Konepajamiehet Ry. Vuosi 2018 on siis Tampereen Konepajamiehille juhlavuosi, sillä yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Vuodesta 2018 näyttää tulevan eräänlainen juhlavuosi myös koko konepajateollisuudelle, sillä nyt ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen ala on pidemmässä yhtäjaksoisessa kasvussa ja toistaiseksi näyttää positiivinen suunta pysyvän. Näistä riittää yhdistyksellemme aihetta juhlia.

Tampereen Konepajamiehet Ry:ssä on noin 150 jäsentä ja uusia jäseniä tulee tasaisen rauhallisena virtana joka vuosi lisää. Ikäjakauma on erittäin laaja ja kokeneimmat jäsenemme ovatkin olleet toiminnassa mukana jo yli 50 vuotta. Kun samaan aikaan saamme nuorta väkeä mukaan toimintaan, niin on aikamoinen rikkaus käydä mielenkiintoisia keskusteluita ja kuunnella tarinoita esimerkiksi excursiolla Suomessa tai ulkomailla.

Yhdistyksemme ei ole yhteiskunnallisesti kovaääninen äänitorvi, mutta tokihan jaamme saman huolen alan kiinnostavuudesta ja nuorten hakeutumisesta konepajateollisuuteen, kuin mistä esimerkiksi Jani Pulkkinen kirjoitti samalla sivulla edellisessä numerossa. Yhdistyksemme jäsenistössä on edustajia monista hienoista ja moderneista teollisuusyrityksistä ja yksi hyvä tapa lisätä kiinnostavuutta voisi olla järjestää yläkoulussa uravalintaa pohtivien koululaisten tutustumiskäyntejä alan yrityksiin sekä käydä kertomassa alan kuulumisia oppilaitoksissa.

Konepaja-alan yrityksiä on Suomessa lukumääräisesti paljon ja kokemukseni mukaan näistä suuri osa toimii alihankintasektorilla. Suomessa on ollut ja on edelleen hienoja tuotteita sekä paljon alan osaamista, mutta mitä kaipaisin lisää pk-sektorille, on omat kekseliäät ja innovatiiviset tuotteet. Näillä voisimme päästä valloittamaan entistä paremmin myös kansainvälisiä markkinoita. Pärjäämme erinomaisesti peli- ja mobiilimarkkinoilla ja vuosikymmenten kokemuksella teknologia-alasta luulisi meidän pärjäävän myös teknologia-alan tuotteiden kilpailussa. Laatu ja osaaminen meillä on kunnossa, joten niiden puolesta kansainvälistyminenkin varmasti onnistuisi. Tämän tyyppisten haasteiden kanssa painivien ammattilaisten kanssa keskinäinen ajatusten vaihto esimerkiksi yhdistystoiminnan muodossa on varmasti antoisaa myös kehityksen kannalta.

Maailma digitalisoituu ja sosiaalinen media on vuosien kuluessa noussut erittäin suosituksi keskustelufoorumiksi. Samalla tiedon saanti on helpottunut ja oikeas-taan haasteena ei olekaan enää tiedon löytäminen, vaan pikemminkin sen analysoiminen ja paikkaansa pitävyyden varmistaminen. Tällainen yhdistystoiminta saattaa joidenkin mielestä olla hieman vanhanaikaista peilattaessa tämän päivän sosiaalisen kanssakäymisen valtavirtaan.

Monet jäsenistämmekin ovat valveutuneita somen käyttäjiä ja älypuhelin on jatkuvasti käden ulottuvilla, mutta yhdistystoiminnassamme tiedonhankinnan näkökulmasta ydin onkin hyvä vuoropuhelu eri taustaisten alan ammattilaisten kesken. Yhdistystoimintamme perusidea ei sinänsä ole muuttunut, mutta tämän päivän toiminta on enemmänkin verkostoitumista ja vapaan keskustelun kautta tapahtuvaa ”hiljaisen tiedon” ja kokemusten vaihtoa. Oman alan laaja-alaisten ammattilaisten kokoontuminen sopivan rennossa tunnelmassa sekä ammatillisesti inspiroivassa ympäristössä koti-Suomessa ja maailmalla on aina opettavaista ja hauskaa. Siihen kiteytyköön toimintamme ydin 60-vuotiaana yhdistyksenä.

Aki Mäki / Tampereen Konepajamiehet Ry
puheenjohtaja