Suomen ensimmäinen automatisoitu EHRT-virta-kiskojen lävistyssolu Laitila Components & Coatings:ille

Laitilassa yli kaksinkertaistetaan virtakiskojen lävistyskapasiteetti Suomen ensimmäisellä, automatisoidulla EHRT 
HoleCut 40-10 -lävistyssolulla, joka otettiin tuotantokäyttöön viime vuoden lopulla. Laitila Components&Coatings valmistaa vaativia pintakäsiteltyjä osakokonaisuuksia sekä toimii pintakäsittelyn sopimusalihankkijana. Pintakäsittelyn lisäksi yritys tarjoaa järjestelmätoimituksia ja tuotteiden sopimusvalmistusta. Saksalainen EHRT on maailman johtava lattamateriaalin lävistys- ja taivutuskoneiden valmistaja, jonka Suomen sekä Baltian edustajana ja paikallisena asiakaspalvelijana -Fredko Group on toiminut jo yli kaksikymmentä vuotta.

Laitila Components&Coatings
Kiskomekaniikan saralla Laitila valmistaa kiskosoluissa kuparista ja alumiinista kiskokomponentteja. Aikaisemmin Laitila Coa-tings tunnettiin parhaiten vuosikymmenten aikana hankitusta osaamisesta pintakäsittelyyn ja pulverimaalaukseen. Pintakäsittelyn erityisosaamista on elektrolyyttinen pintakäsittely, jonka nykyaikainen linja- ja laitefasiliteetti mahdollistaa myös alihankkijana olemisen monille merkittäville kansainvälisille ja kotimaisille asiakkaille. Yritys on erikoistunut myös pintakäsiteltävien ohutlevytöiden toteuttamiseen sekä hallitsee järjestelmätoimitukset monenlaisille mekaniikan kokonaisuuksille. Alumiinikokoonpanossa yhdistyvät oikeat työkalut, ammattitaitoiset hitsaajat ja viimeistelty työnjälki. Omia tuotteita ovat kupariputkesta pääsääntöisesti tehdyt vesikiertoiset kuivaustelineet.

EHRT Holecut 40-10 -lävistyssolu
Uuden sukupolven automaattiset Lean- tuotantosolut mahdollistavat nykyisin sekä kannattavan piensarjatuotannon että kustannustehokkaan sarjatuotannon, koska ohjelmointi on nopeaa ja helppoa. Myös kehittyneimmät automaatioratkaisut ovat minimoineet tarvittavat asetusajat sekä lisäävät tuottavuutta. Näihin vaatimuksiin vastaa myös EHRT:in Holecut 40-10 -lävistyssolu automaattisella panostuslaitteella, jonka Laitila Components&Coatings hankki virtakiskojen valmistamiseen. Lävistysasemassa on kymmenen työkalupaikkaa ja hydraulinen voimantuotto on servo-ohjattua iskun pituuden sekä nopeuden osalta. Lävistyssoluun integroidaan automaattinen lattojen syöttöpöytä sekä leikatun kappaleen poistolaite, joka mahdollistaa solun autonomisen eräajon miehittämättömästi. Lävistyssolu voidaan ohjelmoida PowerCut-ohjelmistolla toimistolla, josta ohjelmat siirretään verkon yli koneelle. Lävistyssolun ohjauksessa on etäyhteysliitäntä nopeaa tehtaan huoltodiagnostiikkaa varten ja paikallisen huoltotuen hoitaa Fredko Groupin -FredBest-asiakaspalvelutiimi.

INFO
Laitila Components&Coatings
Kai Salo
toimitusjohtaja
puh. 0400 765 568
kai.salo@laitilacoating.fi
Fredko Group
Pasi Pitkänen
toimitusjohtaja
puh. 0400 956 828
pasi.pitkanen@fredko.fi