Yhden järjestelmän ratkaisu tehostaa teollisuusyrityksen toimintoja

Monessa teollisuusyrityksessä mietitään tälläkin hetkellä ohjelmistojen ja järjestelmien uudistamista. Heräte uudistamiseen syntyy useimmiten yrityksen arjesta, kun tulee tarve ohjata yrityksen toimintaa helpommin ja tehokkaammin.

Yrityksellä saattaa olla käytössään jo taloushallinnon ohjelmisto, mutta moni ohjaa tuotantoa tai projekteja joko tuntumalla tai Excelillä. Käytössä saattaa myös olla erilliset ohjelmat työajanseurantaan, laskutukseen ja palkanlaskentaan sekä tilitoimisto hoitamassa kirjanpidon rutiineja. Kannattaako teollisuusyrityksen hankkia yksi laaja järjestelmä, joka kattaa yrityksen tarvitsemat toiminnot vai onko järkevämpää kasata sopiva paketti eri järjestelmäkokonaisuuksista?

Usean ohjelmiston kokonaisuus vaatii rajapintoja tai käsityötä
Jos yritys päättää hankkia lisäohjelmiston nykyiseen kokonaisuuteen, törmätään nopeasti tarpeeseen rakentaa yhteyksiä ja rajapintoja ohjelmistojen välille tai tyydytään siihen, että samoja tietoja syötetään ja ylläpidetään käsin eri järjestelmissä.
Rajapintojen rakentaminen ohjelmistojen välille vaikuttaa ensikuulemalta hyvältä vaihtoehdolta. Käytännössä kuitenkin useimmiten huomataan, ettei järjestelmien automatiikkaa saada rajapintoja pitkin vietyä niin pitkälle kuin tehokkaan toiminnan kannalta olisi suotavaa. Pienetkin muutokset toisessa järjestelmässä voivat aiheuttaa sen, ettei rajapinta toimi lainkaan, mikä puolestaan voi aiheuttaa isojakin haasteita ohjelmistoja käyttävän yrityksen toiminnassa.

Kokonaisjärjestelmän automatiikka tehostaa toimintoja
Kokonaisjärjestelmän hankintaa puoltaa etenkin se, että sama tieto on käytössä järjestelmän kaikissa vaiheissa. Tieto kulkee asiakkuudenhallinnasta tarjouslaskennan kautta myyntitilaukselle ja siitä tuotantoon, joka määrittelee tuotantotarpeen sekä mahdolliset materiaali- ja alihankintatarpeet toimitukselle. Materiaalit vähentyvät varastosta ja valmiit kappaleet saadaan tilalle. Asiakkaalle lähtee lasku, kun tavara toimitetaan.
Viemällä automatiikkaa vielä pidemmälle saadaan myös ostolaskut ja myyntilaskut siirtymään kirjanpitoon ja työntekijöiden tekemät tunnit palkanlaskentaan sekä jälkilaskelmille. Automatisoitu tiedonkulku yhden järjestelmän sisällä säästää työaikaa turhilta kirjauksilta ja tiedon siirtämiseltä, jolloin toiminta tehostuu merkittävästi. Samalla saadaan minimoitua inhimilliset virheet, joita syntyy helposti tietojen käsin syöttämisessä ja siirtämisessä.
Adminet on pitkälle automatisoitu ja kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka on kehitetty yhdessä suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Alan erityispiirteet on otettu alusta asti huomioon – erityisesti tuotannonohjaukseen on toteutettu monta alan yrityksiä helpottavaa ratkaisua. Lisäksi järjestelmä kattaa muun muassa taloushallinnon, palkanlaskennan, kalustonhallinnan ja mittapöytäkirjat sekä mobiilitoiminnot liikkuvalle henkilöstölle. Adminetin avulla voit tehostaa ja helpottaa työtäsi sekä saada kilpailuetua, lisää vapaa-aikaa ja tarkemmat mittarit yrityksesi johtamiseen.

Kokonaisjärjestelmän hyötyjä Adminetissä
• Et maksa useista eri ohjelmistoista.
• Pääset eroon tuplakirjauksista ja tiedonsiirrosta järjestelmien välillä.
• Rutiinityö vähenee merkittävästi automatiikan hoitaessa kirjauksia.
• Säästät tilitoimistokustannuksista, koska Adminet muodostaa kirjanpitoaineistoa automaattisesti.
• Saat reaaliaikaista tietoa liiketoimintasi ohjaamiseen.
• Tehostat yrityksesi toimintaa ja parannat kilpailukykyä.

INFO
Admicom Finland Oy
Jarmo Räihä
toimialajohtaja
puh. 050 599 4104
jarmo.raiha@admicom.fi
www.admicom.fi