Kuinka data toimii yritysten kilpailukyvyn apuna?

Olen nähnyt teollisuudessa koetun harppauksen digitalisaation suhteen työskenneltyäni 20 vuoden ajan useiden teollisuuden yritysten tuotannoissa ja niiden kehittämisessä. Sama, mikä on tapahtunut puhelimille vanhasta Mobira Talkmanista tämän päivän älypuhelimiin, on tapahtunut myös ERP-järjestelmille. Nykypäivänä on tarjolla hyviä pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä, jotka kattavat yrityksen kaikki toiminnot ja toimivat jouhevasti.

Uudet pilvipalvelupohjaiset järjestelmät ajavat käytettävyydellään vanhojen yli. Yritykset eivät silti voi vaihtaa ERP-järjestelmiään kuin puhelinta, joten vielä on käytössä paljon vanhentuneita ratkaisuja. Vanhoissa järjestelmissä ollaan kiinni myös sen vuoksi, että niiden tietokannoissa on yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellista dataa vuosien ajalta. Nykyisin tosin tietoja voidaan siirtää joustavasti järjestelmästä toiseen, mikä helpottaa uuden järjestelmän käyttöönottoa.

Uudet järjestelmät ovat käytettävissä missä tahansa paikasta riippumatta, ja varsinkin korona-aikana etätyöskentelyn onnistuminen kotoa käsin on avainasemassa. Pilvipalveluna toimivat järjestelmät ovat tässä korvaamattomia.

Kuten tiedämme, yrityskulttuurin muutos vie kuitenkin aikansa. Pienet yritykset ovat tässä paremmassa asemassa, sillä niiden kulttuuria on helpompi muuttaa ja uudistuksia viedä läpi. Tästä syystä niiden on helpompi hyödyntää uusia teknologioita myös ERP:ien suhteen. Teollisuudessa yrityksillä on pitkät perinteet ja järjestelmiltä on odotettu jo vuosia sitä, mitä ne nyt alkavat toiminnallisuudeltaan mahdollistamaan, kuten reaaliaikaista talousraportointia tuotannosta ja tuloksesta.

Aikaisemmat hankalat kokemukset järjestelmien suhteen voivat aiheuttaa kovasti harkintaa ja varovaisuutta, mutta yritykset, jotka pystyvät olemaan ajan hermolla järjestelmäasioissa, ovat etulyöntiasemassa. Tämä johtuu siitä, että nykyjärjestelmät antavat mahdollisuuden seurata reaaliaikaisesti koko yrityksen tulosta, toimipisteitä, projekteja, valmistuserää, tuotetta tai työvaihetta luotettavasti. Raportointityökalut ovat myös toimivia.

Toisin sanoen yrityksen avainhenkilönä tiedät joka hetki, miten yrityksellä menee ja vieläpä huomattavasti pienemmällä ajankäytöllä. Etenkin toimistorutiinien väheneminen ja toiminnan läpinäkyvyyden paraneminen vähentää toimihenkilötyötä. Usein tuo aika voidaan käyttää tuottavaan työhön ja asiakkaiden parempaan palvelemiseen.

Pilvipohjaisten kokonaiserppien hyöty on nykyisin kiistaton. Niillä vähennetään järjestelmien määrää, turhaa työtä, ja tieto on saumattomasti kaikkien saatavilla. Kaikkien osapuolten tarvitsema tieto on selkeästi tallessa parhaimmillaan yhdessä palvelussa, mikä lisää tuottavuutta yrityksissä ja niiden toiminnoissa sekä yhteistyöverkostoissa. Tämän vuoksi on jo yhteiskunnallisestikin merkittävää, että yritykset ottavat uusia järjestelmiä käyttöön.
Uusia järjestelmiä käyttämällä yritykset voivat ottaa loikan myös vastuullisena toimijana, kun turhaa työtä minimoidaan ja samalla oma hiilijalanjälki pienenee.

Admicom Finland Oy
Tero Lahtinen
www.admicom.fi