Laadunvarmistuksen merkitys valmistavassa teollisuudessa

Hyvää yritetään mutta priimaa pukkaa ja valmistetut osat ovat justiinsa eikä vain melkein hyviä. Mitä oikeastaan tarkoittaa, kun kerrotaan tuotteen laadun olevan hyvää, millaisilla menetelmillä siitä voidaan varmistua ja mikä merkitys laadulla on valmistavalle teollisuudelle?

Valmistetun komponentin laatu voidaan määritellä hyväksi, kun ollaan saavutettu ja täytetty tuotteelle asetetut vaatimukset mitoituksien sekä muiden laadullisten määrityksien osalta. Laadunvarmistuksella pyritään siihen, että tuotannosta tulee ulos vain laadulliset määritykset täyttäviä tuotteita ja asiakkaalle ei päädy määrityksien vastaisia tuotteita. Tähän tilanteeseen päästään sillä, että suoritetaan tuotteiden mittaaminen riittävän kattavalla otannalla toiminnallisten mittojen osalta. Kappaleen mitoituksen varmistamiseen tarvitaan riittävän tarkkoja mittauslaitteita ja mittausmenetelmiä suhteessa valmistustoleransseihin. Kun mittauslaitteen mittausepävarmuus on riittävän pieni, niin tällaisen laitteen avulla saavutetaan riittävän suuri ero valmistustoleransseihin nähden, jolloin mittausmenetelmä on riittävän tarkka ja luotettava varmistamaan tuotteelle asetetut vaatimukset.

Vaatimukset laadunvalvontaan, dokumentaatioon mittauksista sekä mittaustulosten jäljitettävyydestä tulevat kasvamaan entisestään valmistavan teollisuuden yrityksille. Tuotteita valmistetaan tiukentuvien määrityksien perusteella ja geometristen toleranssien asettamien vaatimusten varmentaminen tarkasti ja luotettavasti suorastaan vaatii investoimaan laadunvarmistuksen mittauskoneisiin ja -laitteisiin, jotta pysytään kilpailussa mukana. Perinteisillä käsimittalaitteilla on pärjätty hyvin tiettyyn pisteeseen asti täyttämään tarkkuusvaatimukset mutta monimutkaisten muotojen ja geometrioiden todentamiseen vaaditaan kehittynyttä mittaustekniikkaa, jossa mittaajan vaikutus mittaustapahtumaan on mahdollisimman pieni.

Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät, 3D-tulostaminen ja 5-akseliset työstömenetelmät haastavat myös laadunvarmistuksen maailmaa mutta nykyaikaiset CNC-toimiset koordinaattimittauskoneet, laserteknologiaan perustuvat ratkaisut sekä kuvantavat kamerapohjaiset menetelmät vastaavat haasteeseen. Kun otetaan vielä mukaan mallipohjaisen tuotemäärittelyn (MBD) tuomat hyödyt ja edut koko valmistusketjuun päätyen mittauskoneiden automaattiseen ohjelmointiin tuotetiedot sisältävän CAD-mallin avulla, voidaan puhua merkittävistä hyödyistä laadullisessa mielessä, ajansäästöstä sekä ajantasaisista tiedoista koko valmistusketjun lävitse.

Pahimmassa tapauksessa huono laatu voi aiheuttaa mittavia rahallisia kustannuksia puhumattakaan siitä mitä huono laatu tekee yrityksen maineelle. Keskustelut laadunvarmistukseen käytettä­vien laitteiden takaisinmaksuajoista saavat uutta näkökulmaa siinä kohdassa, kun löydetään tuotannosta kriittisiä poikkeamia ja ehditään reagoimaan niihin ajoissa. Mielellään jo ennen kuin tuotteet pääsevät lähtemään asiakkaalle ja aletaan tutkimaan reklamaatiota.

Jokainen laadunvarmistukseen käytetty euro maksaa itsensä takaisin jossain vaiheessa investoinnin elinkaarta. Hankkimalla mittauskoneen tuotannon laadunvarmistukseen saavutetaan tieto siitä, että onko valmistettavat kappaleet määrityksien mukaisia. Investoiminen kehittyneeseen mittaustekniikkaan mahdollistaa myös oman tuotannon ja valmistusmenetelmien kehittämisen, omien tuotantokoneiden kyvykkyyden seurannan ja mikä parasta, se vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita ja mahdollistaa uusien asiakkuuksien luomisen sellaisiin toimijoihin, joilla mittauskone on toimittajille vaatimuksena. Ja vielä viimeisimpänä mutta ei suinkaan vähäisimpänä näkökulmana; Investoimalla laadunvarmistukseen yritystoiminnasta vastuussa oleva henkilö sekä laatupäällikkö voivat nukkua yönsä rauhassa, koska mittaaminen on riittävän laadukkaalla tasolla ja reklamaatioiden odotusarvo on pyöreä nolla. Laadukasta loppuvuotta kaikille lukijoille.

 

Harri Salmi
Maajohtaja, insinööri YAMK
Mitutoyo Scandinavia AB Finnish Branch